Branschtidningen ges sedan 2014 ut av Ola Larssons aktiebolag, Eor AB / ola@rateko.se / +46 709 30 95 05

Branschtidningen gavs 1943-2013 ut av branschorganisationen, som sedan 2001 heter ElektronikBranschen.
Mer information finns på www.elektronikbranschen.se.

Nedan finns "Rateko 2017 - Plan A & B" samt "Utgivningsplan & Annonsprislista 2017" (på svenska och engelska).

16/3 2017 togs beslutet att det inte kommer publiceras någon Rateko 2017 – mer information här.
Adress:

Eor AB
Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm
Sverige

ola@rateko.se

+46 709 30 95 05