Nedan publiceras nyheter och produktnyheter från vitvarubranschen.

Klicka här för att komma till nyheter och produktnyheter från konsumentelektronikbranschen.
 Nyheter vitt 

2016 > 10

EEL har påbörjat ett större arbete med att importera produkter under eget varumärke och fram tills nu är det främst personal i Mariestad som har arbetat aktivt med detta.

– De synergieffekter vi kan göra med en gemensam organisation på en och samma plats gör att vi nu flyttar verksamheten till Örebro. Vi har vägt för- och nackdelar mot varandra gällande att behålla verksamheten i Mariestad eller inte och vi har landat i att det på sikt är strategiskt och ekonomiskt riktigt att flytta den till Örebro, säger Christian Borell, EEL ABs VD.

Verksamheten i Mariestad inbegriper idag service, eftermarknad och en sourcingavdelning. De 12 personer som berörs i och med flytten erbjuds samtliga att följa med till Örebro. Själva flytten beräknas ske under första kvartalet 2017.
Läs hela inlägget »
Etiketter: eel
Tura Scandinavia är från 21 juli distributör av MorphyRichards i Sverige, Norge och Finland. I och med detta utökar Tura sin produktportfölj inom SDA (Small Domestic Appliances).

MorphyRichards grundades i England 1936 och är sedan 1973 en del av Glen Dimplex Group i Irland. Koncernen har betydande marknadspositioner inom industrin för hushållsapparater över hela världen. Med en årlig omsättning på cirka 20 miljarder kronor sysselsätter koncernen 8500 personer.

MorphyRichards strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa produkter med tidsenlig och aktuell design och revolutionerande teknik, anger företaget.
Läs hela inlägget »
 Produktnyheter vitt 

2016 > 10