loading...

2016 > 10

Pressmeddelande från Special-Elektronik:
Under tre dagar i november åker Special-Elektronik ut på roadshow tillsammans med Promax. Promax är sedan 50 år den ledande tillverkaren av instrument och testutrustning inom kabel-TV och fiberoptik.

Under roadshowen får du möjlighet att fördjupa dig i Promax breda utbud av professionella produkter. Promax roadshow stannar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Roadshowen riktar sig till återförsäljare, konsulter och installatörer som arbetar med kabel-TV och fiberoptik.

På varje ort kommer det blandas teori med möjlighet att utföra praktiska mätningar med några av marknadens mest populära produkter. Vi kommer att visa hur LTE, Rakel och Net1 signaler ser ut på en spektrumbild, samt att informera om varför det är så viktigt med kalibrering och när det bör utföras.

– Promax har marknadens bredaste sortiment av användarvänliga produkter och vi tycker att det är viktigt att åka runt i landet och visa upp det. Vi ger kunderna möjlighet att klämma och känna på de hetaste produkterna på plats och diskutera sina nuvarande och framtida projekt med oss. Dessutom är det jätteroligt att åka ut på mässor och roadshows för att träffa våra kunder, säger Ola Petersson, produktansvarig för Kabel-TV och Fiberoptik på Special-Elektronik.

Träffa oss i:
Stockholm – 8 november (Special-Elektroniks säljkontor)
Göteborg – 9 november (Special-Elektroniks säljkontor)
Malmö – 10 november (Malmö Arena Hotell)

Eventet är kostnadsfritt och anmälan kan göras här: www.specialelektronik.se/promaxroadshow

Läs hela inlägget »

Pressmeddelande från Tre:
Post- och Telestyrelsen (PTS) kommer att tilldela den svenska operatören Tre (Hi3G Access AB) frekvenserna 2x5 MHz i 1800 MHz-bandet efter en spektrumauktion. 1800 MHz-bandet passar väl in i operatörens befintliga nät och kommer att bidra med ökad datakapacitet. Tillståndet gäller från den 1 juni 2017 till och med den 31 december 2027.

– Vi ser att dataanvändandet hos våra kunder fortsätter att öka samtidigt som tillgång till ett bra och stabilt mobilnät blir en allt viktigare faktor för både kundnöjdhet och val av operatör. För att framtidssäkra våra kunders högt ställda krav på snabbt datanät förvärvade vi utrymme i det viktiga 1800 MHz-bandet – ett frekvensband som är optimalt för att fortsätta utbyggnaden av vårt snabba 4G+-nät, säger Johan Johansson, vd på Tre Sverige.

Läs hela inlägget »
Etiketter: tre, 3

Pressmeddelande från NEC:
NEC Display Solutions inleder ett samarbete med Raspberry Pi och kommer därmed kunna erbjuda integrering av minidatorerna i NECs nya storformatsskärmar genom en öppen modulär plattform. NECs ledande position som en aktör som erbjuder ett brett sortiment av bildskärmslösningar går hand i hand med Raspberry Pi, organisationen som utvecklat prisbelönta och högpresterande datorer till låg kostnad.

Den första datorn från Raspberry Pi utvecklades för att främja datorutbildning på grundnivå i skolor och utvecklingsländer, med en hög prestanda till en låg kostnad. Den nya kortdatorn Raspberry Pi 3 Compute Module har märkbar prestanda och nätverkskapacitet, vilket gör den perfekt för NECs professionella bildskärmar.
Med en quad-core 1.2GHz processor är den inte längre bara en dator anpassad för kodning, utan en pålitlig, ”intelligent” enhet med obegränsade resurser. Utöver Raspberry Pi 3 Compute Module kommer NEC även att erbjuda en specialtillverkad modell för att möta olika industriers specifika prestandakrav.

Genom att vara en del av NECs Open Modular Intelligence (OMI) plattform kan Raspberry Pi 3 byggas in i NECs nya professionella storformatsskärmar i P- och V-serien. De nya skärmarna tillgängliggör på ett enkelt sätt smarta lösningar för Internet of Things (IoT), för både digital signage och presentationsteknik. Det är också möjligt att anpassa skärmarna till olika individuella behov vilket gör dem till en pålitlig lösning varsomhelst, närsomhelst.

Samarbetet, som är det första mellan Raspberry Pi och en bildskärmstillverkare, kommer hjälpa NEC att bredda sitt erbjudande och visar möjligheterna för affärstillämpning av Raspberry Pi inom exempelvis sektorer som detaljhandeln, transportsektorn, flygplatser och mötes-/konferensrum.

– Med det strategiska initiativet att samarbeta med Raspberry Pi säkerställer vi att organisationer inom alla branscher får den mest avancerade tekniken för att tillgodose sina respektive behov. Tack vare en modulär och utbytbar design kan vår öppna plattform erbjuda intelligenta bildskärmslösningar i alla lägen. Genom att integrera Raspberry Pi med våra bildskärmar kommer vi kunna ge företag en avancerad lösning för både digital signage, streaming och presentationer samt för att förbättra den övergripande visuella upplevelsen till ett överkomligt pris, säger Stefanie Corinth, Senior Vice President Marketing and Business Development på NEC Display Solutions Europe GmbH.

– När vi startade Raspberry Pi var vårt mål att hjälpa personer att lära sig om datorer. Vi har hittills sålt 10 miljoner Raspberry Pi enheter och den kommersiella framgången har lett till en mer mogen och kraftfull teknik som kan användas i NECs intelligenta bildskärmar. Vårt arbete med Raspberry Pis minidatorer drivs av ett stort nätverk av utvecklare medan NECs arbete drivs utifrån industrins behov, vilket gör att vi kan möta kraven för AV- och IT-branschen. Det här samarbetet visar att NEC har förtroende för vår förmåga att tillhandahålla en plattform som kan användas i en mängd olika miljöer, säger Eben Upton, VD på Raspberry Pi Trading.

NECs nya serie av banbrytande intelligenta storformatsskärmar med anslutning för Raspberry Pi kommer att lanseras från och med januari 2017.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nec, raspberry

Pressmeddelande från MyTrendyPhone:
Den 7 september 2016 introducerade Apple iPhone 7 och iPhone 7 Plus, de mest avancerade smarttelefonerna från Cupertino-företaget så här långt. Båda enheterna är fullpackade med nya funktioner, däribland ett förbättrat kamerasystem, bättre processorer, längre batteritid samt vatten- och dammresistens. Mobilerna finns också tillgängliga i två helt nya färger – Jet Svart och Svart – men en sak som du borde veta om den första färgvarianten är att den lätt blir repig.

På Apples officiella iPhone 7 sida, nämner företaget (i det finstilta längst ner) att mobilens "höga glans kan uppvisa mikrorepor efter användning". Om du tror att detta är något som lätt skulle kunna störa dig, så föreslår Apple att du skaffar en accessoar för att skydda din smartphone – alternativet är att lära sig att leva med reporna (om man nu vill det).

Med det här i åtanke har MyTrendyPhone säkerställt att kunna erbjuda ett stort urval av iPhone 7 skal som kan hålla din mobil säker från repor.

Läs hela inlägget »
Etiketter: iphone, mytrendyphone

Pressmeddelande från ElektronikBranschen:
Remissvar på EU-kommissionens förslag till modernisering av EUs upphovsrättsreglering.

ElektronikBranschen tackar för möjligheten att lämna synpunkter.
ElektronikBranschen stödjer EU-kommissionens reformambitioner och ser stora behov av en modernisering av såväl den europeiska som den svenska upphovsrätten.

I detta remissvar begränsar vi våra synpunkter till frågan om privatkopieringsersättningen. I övrigt hänvisar vi till det svar som IT&Telekomföretagen lämnat.

Privatkopieringsersättning
Ett stort antal pågående domstolsprocesser i Sverige understryker problemen med privatkopieringsersättningen och reformbehoven. Oavsett detta måste den svenska upphovsrättsregleringen i detta avseende ändras, då den inte längre ligger i linje med EU-domstolens avgöranden.

Eftersom skarpa förslag rörande detta område inte aviserats av kommissionen, anser vi att Sverige behöver ändra sitt system för privatkopieringsersättning. Detta är en obsolet lagstiftning på ett område där såväl konsumenternas som marknadens beteende så radikalt ändrats från den tid då lagen skrevs. En statlig utredning om detta bör tillsättas omgående.

Idag har största delen av konsumtionen av musik och film övergått från inköp av fysiska kopior till användande av digitala tjänster, där användaren betalar per visning/lyssning eller genom prenumeration. Kopian, som ligger till grund för privatkopieringsersättningen, är i det sammanhanget icke-existerande. Dagens ersättningssystem bygger alltså på en föreställning om att mediekonsumtion är kopiebaserad och att en viss mängd privatkopiering motiverar schablonavgifter på lagringsmedia. Vi ser att flera medlemsstater (Finland, Spanien, Storbritannien) försökt hitta bättre alternativ.

För att råda bot på en ohållbar situation som alla förlorar på, föreslår Elektronikbranschen tillsammans med IT&Telekomföretagen därför att Sverige utreder möjligheterna att ansluta sig till den ”nordiska modellen” för privatkopieringsersättning som praktiseras i Norge, Finland, Estland och nu även Island.

I dessa länder har man valt att ersätta den marknadsbaserade avgiftsmodellen med en statsbudgetfinansierad lösning snarlikt den svenska biblioteksersättningen. Ett sådant system undanröjer risken för fortsatta tvister och processer, sänker transaktionskostnaderna för ersättningen drastiskt, och tar bort en avgift från marknaden som belastar samtliga konsumenter för en företeelse som allt färre (<10%) sysslar med.

Det finns också andra alternativ som den statliga utredningen kan överväga. Att ta bort undantaget för förbud mot privatkopiering t.ex.

Regeringens underlåtenhet
I förarbeten till implementeringen av Info-Soc-direktivet utlovade regeringen en översyn av reglerna för PKE. I prop. 2004/05 sid 144 står: "Regeringen avser att påbörja en utvärdering av kassettersättningen senast inom tre år från det att de ändringar som nu föreslås trätt i kraft. Utvärderingen skall behandla dels frågan om den tekniska utvecklingen av produkter lett till att ersättningen urholkats, dels frågan om hur ersättningsnivåerna och jämkningsmöjligheten påverkat ersättningens storlek.”

Någon översyn har hittills inte gjorts – trots att det är mer än 10 år sedan löftet gavs!

Klas Elm, ElektronikBranschen

Läs hela inlägget »
Etiketter: elektronikbranschen
Pressmeddelande från Palo Alto Networks:
IDC har på uppdrag av Palo Alto Networks genomfört en undersökning som visar att många företag inte vet om de är förberedda på de nya EU-regler om IT-säkerhet som träder i kraft om drygt ett år. Framför allt är det kravet på att företag behöver ha en säkerhetslösning som är ”state of the art” som ställer till det.

– Vi ser en paradox i svaren vi får från IT-ansvariga på företag. De uppger att de är förberedda på de nya regleringarna, samtidigt som de inte kan beskriva hur de definierar, mäter och utvärderar vad som är ”state of the art”, säger Greg Day, VP och regional CSO, Palo Alto Networks.

Regleringarna, som kallas Network and Information Security (NIS) Directive and General Data Protection Regulation (GDPR), kommer träda i kraft 2018. Många organisationer måste inom bara något år utnyttja teknik och använda metoder som är de bästa som finns på marknaden i fråga om säkerhet. Det här kommer påverka investeringsbeslut som har att göra med skydd av data såväl som säkerheten för kritiska tjänster som kräver att nätverket fungerar.

Undersökningen visar nu att 58 % av företagen säger att de är förberedda på NIS och 40 % på GDPR. Samtidigt uppger en klar majoritet (62 %) att de inte har någon mätmetod eller process för att bedöma detta. Vissa säger samtidigt dock att de litar på revisioner och extern expertis för att klara kraven.

De nya reglerna innebär flera nya risker för företag. GDPR ställer krav på att företag måste rapportera när de utsatts för cyberattacker. Enligt undersökningen ser en majoritet (51%) detta som den största risken.

– Den nya reglerna är huvudsakligen positiva i och med att de ger möjlighet att utforma säkerheten med större fokus på att klara av cyberbrott. Många organisationer har dock mycket kvar att göra, bland annat med att hitta sätt att bedöma om deras lösningar är ”state of the art”, säger Greg Day.

Undersökningen genomfördes i form av 650 intervjuer med personer i beslutsfattande position på IT-avdelningar i företag i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland.
Läs hela inlägget »
Etiketter: palo alto networks, idc
Pressmeddelande från Adobe:
I en undersökning, där Adobe har låtit granska online-marknadsföring och internettrafik, visar det sig att svenskarna är de som i störst utsträckning använder sig av Adblockers, alltså datorprogram som kan filtrera bort oönskad reklam, på datorn. Hela 28 procent använder Adblocker på sin dator. Samma undersökning visar även att 71 procent av webbtrafiken till svenska webbsidor är annonsgenererad.

Av den nya Adobe Digital Insight-rapporten Advertising Demand Report 2016: Europe, framgår det att svenskarna är de som i störst utsträckning använder sig av Adblockers av de undersökta länderna. Enligt rapporten använder sig hela 28 procent av svenskarna av Adblockers, följt av Tyskland (27%), Danmark (26%), Kanada (24%) och Spanien (19%).

– Det är intressant att se att svenskarna använder sig av Adblockers i så pass hög uträckning samtidigt som en så stor andel av internettrafiken hos svenskarna är annonsgenererad. Det visar inte minst att kvaliteten på annonserna i dag inte lever upp till krav på relevans utan i stället uppfattas om irritationsmoment, säger Imran Afzal, nordisk marknadschef för Adobe Marketing Cloud.

Adobes nya rapport pekar även på att svenska hemsidor är bra på att dra till sig annonsgenererad trafik. 71 procent av trafiken till svenska hemsidor är annonsgenererad, något högre än det europeiska snittet på 68 procent.

Något oväntat visar det sig även att webbtrafiken till europeiska hemsidor har minskat över de senaste 48 månaderna, med 0,3 procent. Överlag har 54 procent av hemsidorna i Europa vuxit och 46 procent krympt i storlek över de senaste tre åren. Rapporten visar även på att växande hemsidor använder sig av sociala medier och email-marknadsföring för att driva trafik till sig. Europeiska hemsidor som sett en ökning av den totala webbtrafiken under de senaste tre åren har haft 51 procent högre tillväxt av trafik från smartphones jämfört med webbplatser vars trafik har minskat under samma period.
Läs hela inlägget »
Etiketter: adobe
Pressmeddelande från NetOnNet:
Nu är omvandlingen av SIBAs två första butiker till NetOnNet Lagershopar genomförd. Det är SIBAs butiker i Växjö och Västerås som öppnat upp dörrarna i sin nya NetOnNet-skrud. Invigningen av NetOnNets 16:e och 17:e Lagershop firades med en stor prisfest.

– Det ska bli riktigt kul att följa våra två första omvandlade Lagershopars framgångar och utveckling. Nu fokuserar vi på att fira premiärerna tillsammans med kunder och medarbetare, samtidigt som vi parallellt arbetar febrilt med att färdigställa ytterligare fem nya Lagershopar som invigs till hösten. Vi arbetar i ett mycket högt tempo, säger Susanne Ehnbåge, VD Netonnet Group.

Med öppningen av NetOnNet i Hälla får Västerås sin andra Lagershop. På orten finns sen tidigare NetOnNets Lagershop i Kopparlunden. De omvandlande NetOnNet Lagershoparna kommer att drivas av före detta SIBA-personal men även flera nya medarbetare. Personalen kommer bland annat säkerställa att Lagershopen alltid är full med nya spännande produkter, men framförallt finnas där för att se till så att kundupplevelsen blir så bra som möjligt.

– Såväl Växjöborna som konsumenter runt om i Hälla-området kommer att få uppleva NetOnNets unika självbetjäningskoncept. Självbetjäningskonceptet gör det ännu enklare, roligare och effektivare att handla hemelektronik till låga kostnader och därmed även låga priser, direkt från lagerhyllan. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare inom bolaget skall återspegla samhället i stort och de kunder vi har. En viktig del i detta är att få en mer representativ balans mellan könsfördelningen och vi vill ha fler kvinnor i ledande befattningar. Lagershopen i Växjö drivs av en kvinnlig Varuhuschef och flera av de ledande positionerna i Växjös och Västerås Lagershopar innehas av kvinnor, säger Urban Solander, försäljningsdirektör Netonnet Group.

– Invigningarna av de båda nya Lagershoparna markerar en viktig milstolpe för oss i vår satsning på NetOnNets varumärke och vår expansionsresa. Målet om att bygga ett starkare och större företag med långsiktigt lönsam tillväxt och expansion står fast. Dagens båda premiärer för oss närmare målet, men även närmre fler potentiella och befintliga kunder, säger Susanne Ehnbåge.
Läs hela inlägget »
Etiketter: siba, netonnet
Pressmeddelande från HP:
HP Inc. lanserar en omfattande serie A3-multifunktionsskrivare (MFP) med sikte på att omdefiniera A3-kopieringsmarknaden. I tillägg sjösätts Managed Print Services, ett innovativt serviceprogram för återförsäljare.

HP har dessutom slutit en definitiv överenskommelse om att förvärva Samsung Electronics Co , Ltd:s skrivarverksamhet i en affär som värderas till 1,05 miljarder USD vilket är det största förvärvet inom skrivarområdet i HPs historia.

Höjdpunkter i den nya lanseringen är:
* 16 nya och innovativa HP PageWide och LaserJet-plattformar
* Förstklassig skrivarsäkerhet
* Avancerade övervakningssystem baserade på moln- och big dataanalyser för att i god tid upptäcka och förutsäga service- och underhållsbehov
* Prisvärd färg med HP PageWide-teknik

Effektiv servicehantering, prisvärd färg och skydd mot säkerhetsintrång är något som länge saknats på kopieringsmarknaden. Den nya serien A3 MFP-skrivare står för enkelhet, trygghet och säkerhet men också för förbättrad servicehantering. Därmed har HP radikalt utvecklat marknaden för kontorsutskrifter.

Med de nya produkterna och det nya programmet för återförsäljare, Managed Print reseller Program, erbjuds marknadens mest avancerade A3 MFP och A4-laserutskrifter för kontoret vilket ligger i linje med branschens ökade fokus på service och tjänster.

– Reparation och underhåll av traditionella och komplexa kopieringsmaskiner är i dagsläget för ineffektivt för våra partners och kunder. Med vår ledande skrivarteknik och nya generation av A3 MFP-skrivare kan vi verkligen åstadkomma mervärde för våra kunder och partners. Förutom att skapa tillväxt inom området kontorsutskrifter är detta vad vi menar med att återuppfinna affärsskrivandet, säger Stefan Berglund, affärsområdeschef för skrivare på HP i Sverige.
Läs hela inlägget »
Etiketter: hp
Pressmeddelande från MMS:
Över fyra miljoner svenskar abonnerar på en betaltjänst för onlinevideo. En tredjedel av Sveriges befolkning 9-99 år har tillgång till film- och TV-tjänsten Netflix i sina hem. Därmed befäster Netflix sin position som den dominerande betaltjänsten för onlinevideo på den svenska marknaden.

I en ny undersökning från MMS framkom att nästan hälften, 47 procent, av 9-99-åringarna har tillgång till en abonnemangstjänst för streamad TV eller film i sina hem. Det är en ökning med 380 000 personer jämfört med motsvarande kvartal förra året.

– Vi ser att tillgången till SVOD-tjänster fortsätter att öka stadigt, men inte i samma snabba takt som under etableringsfasen, säger MMS vd Magnus Anshelm.

Undantag är tjänsterna HBO Nordic och C More som vuxit med nästan 50 procent jämfört med Q2 2015.

Medveten tillgång till SVOD-tjänster i hemmet Q2 2016
Tjänst Andel 9-99 år Antal
Netflix 34% 2 918 000
Viaplay 19% 1 611 000
HBO Nordic 9%  740 000
C More 8% 714 000
Någon SVOD-tjänst* 47% 4 068 000

Källa: MMS Trend & Tema 2016:2

*Avser någon av de SVOD-tjänster som ingår i MMS mätning: Netflix, Viaplay, HBO Nordic, TV4 Play Premium, C More, Telia Play+, Eurosport Player, Dplay Premium.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av MMS. Under fältperioden Q2 2016 genomfördes 3 000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år. Respondenterna fick svara på frågor om vilka SVOD-tjänster de har tillgång till i hemmet.
Läs hela inlägget »
Etiketter: mms
Pressmeddelande från DIBS:
Mobila betalsätt har kommit starkt på senare år. Flera har lanserats över världen, som exempelvis Swish i Sverige och MobilePay i Danmark. Nu ökar de nya betalsätten något på bekostnad av de traditionella betalsätten. Sex av tio svenskar har använt Swish och kännedomen om betalsättet bland svenskarna är nu närmast hundraprocentig.

DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, mäter e-handelsmarknaden i Sverige varje år genom att intervjua svenskar. Den mobila e-handeln har kommit superstarkt på senare år och även nya betalsätt för mobilen. Över världen har ett stort antal nya mobila betallösningar tagit position i olika länder som till exempel Apple Pay i USA. I Sverige har Swish slagit igenom starkast. Gemensamt för dessa nya betallösningar är att de minskar friktionen och gör det enklare att betala eller överföra pengar.

Swish har gjort en fantastisk resa i Sverige. Sex av tio svenskar har använt Swish och kännedomen om betalsättet är nu närmast hundraprocentig. Kvinnor och de yngre i Sverige använder Swish mest men också de äldsta där nu över en tredjedel testat att swisha. Även PayPal ökar och uppnår nu en 92-procentig varumärkeskännedom och mer än hälften av svenskarna använt betalsättet. Payson och Wywallet följer därefter med en användning på 20 respektive tio procent, och ungefär en 50-procentig kännedom. MasterPass som lanserats relativt nyligen ökar 2 procentenheter. Det är inte längre bara yngre och medelålders som använder dessa nya betalsätt utan också en hel del äldre svenskar. För både PayPal och Swish ökar andelen äldre som provat betalsätten stort. Nu har fyra av tio bland de äldre det vill säga 65-74 år använt PayPal, och andelen i samma åldersgrupp som använt Swish ökade med 20 procentenheter jämfört med ifjol.

De nya betalsätten bygger förvisso i grunden på de traditionella, som tar nya skepnader i mobilen och förenklar betalningarna för konsumenten genom nya tekniska lösningar för identifiering så som fingeravtryck, enhets-ID och Mobilt Bank-ID. Det har förenklat identifieringen och därmed gjort det möjligt att genomföra betalningen smidigare för konsumenten.

– Även om våra traditionella betalsätt som kort med flera fortfarande dominerar så ser vi att det förändras. De nya betalsätten är på frammarsch och hur snabbt denna omvälvande utveckling kommer gå här i Sverige återstår att se, men det ser ut som betalmarknaden i Sverige kommer bli än mer fragmenterad, säger Daniel Larsson, vice vd på DIBS Payment Services.

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av e-handeln och dess utveckling. Rapporten som lanserades den 12 september är baserad på en undersökning av YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2016 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige. Rapporten innehåller även data från DIBS egna databas baserat på transaktioner hos många tusentals anslutna webbutiker, samt kunskap från DIBS e-handelsexperter.
Läs hela inlägget »
Etiketter: dibs
Pressmeddelande från MediaVision:
Mängden spelrelaterad TV-reklam ökade starkt första halvåret 2016 jämfört med ifjol. Bakom ökningen står de utlandsbaserade spelbolagen som investerat kraftigt i marknadsföring under de senaste åren. Spelbolagen har därmed kommit att bli en allt viktigare intäktskälla på en vikande svensk TV-annonsmarknad.

Annonsmarknaden för TV tappade mer än en kvarts miljard 2015 enligt Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM). Även 2014 backade TV-marknaden och 2016 ser inte ljusare ut. Fram till och med juli i år hade annonsinvesteringarna i TV minskat nära 100 miljoner jämfört samma period 2015. Enligt IRM väntas marknaden tappa ytterligare nästan 100 miljoner innan årets slut.

Bakom utvecklingen ligger ett minskande TV-tittande, inte minst bland unga. Detta har gjort många annonsörer mer benägna att flytta reklampengar från TV till onlinemedier. De utlandsbaserade spelbolagen har däremot kraftigt ökat sina reklaminvesteringar i TV och på så sätt blivit en allt viktigare intäktskälla för de kommersiella kanalhusen.

Idag står spelbolagen som annonsörsgrupp för en tiondel av all köpt TV-reklam i Sverige. Det motsvarar en ökning på 20 procent jämfört med ifjol. Så sent som för första halvåret 2013 stod gruppen endast för tre procent av all TV-reklam.
Uppgången förklaras helt och hållet av de utlandsbaserade spelbolagens ökade reklamköp i TV. Tillsammans står dessa för 75 procent av all spelreklam som sänds i TV. Jämfört för två år sedan har dessa bolag nära fördubblat mängden TV-reklamköp. Det är också ett allt större antal spelaktörer som syns i TV-rutan. Första halvåret 2016 annonserade 31 olika spelbolag i TV, vilket kan jämföras med 24 under samma period ifjol och 20 första halvan av 2014.

Sett till enskilda aktörer är det framförallt Unibet som investerat tungt i TV-annonsering. Bolaget har nu gått om Svenska Spel som det spelbolag som annonserar mest i svensk TV. Och investeringarna tycks ha gett avkastning, då Unibet är det utlandsbaserade spelbolag med flest antal spelare sammantaget på den svenska marknaden inom sportsbetting, kasino och poker. Detta konstateras i Mediavisions löpande analys av den svenska spelmarknaden.

– Den utveckling vi nu ser är intressant av många skäl. Spelmarknaden i Sverige fortsätter växa och många aktörer satsar hårt inför den väntande omregleringen på att flytta fram positionerna och ta marknadsandelar. Det leder till intensiv kundjakt, vilket driver på reklaminvesteringarna. För kanalhusen är detta positivt på kort sikt. Frågan är hur väl efterfrågan står sig bortom en omreglering av spelmarknaden, när krutröken har lagt sig, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.
Läs hela inlägget »
Etiketter: mediavision

Pressmeddelande från EET Europarts:
Fyra förvärv av POS-distributörer under de senaste 11 månaderna, understryker EET Europarts strategiska fokus på att förstärka affärsområdet POS & Auto ID.

The PoS Company BV har en mycket stark marknadsposition inom POS-lösningar, och servar Benelux-området med high-end-produkter från bland annat Zebra, Star Micronics, EBN System, Datalogic, Honeywell och många fler.

– Förvärv är en viktig del av vår övergripande tillväxtstrategi och en bidragande faktor till vår framgångsrika tillväxt inom affärsområdet POS & Auto ID under de senaste åren. Vår ambition är att bli en av de ledande POS & Auto ID-distributörerna på den europeiska marknaden före 2020, och förvärvet är definitivt ett viktigt steg i den riktningen. Med förvärvet av The PoS Company lägger vi ny kompetens och välkända varumärken till vår POS & Auto ID-portfölj, och på samma gång får vi ännu fler högutbildade medarbetare i vår Benelux-organisation, säger Stefan Nilsson, Managing Director hos EET Europarts AB.

Som en del av förvärvet kommer EET Europarts att överta ett dedikerat team av erfarna och kompetenta medarbetare från The PoS Company.

Managing director hos The PoS Company, Bob Debie, är mycket nöjd med förvärvet. "EET Europarts har utökat sitt POS & Auto ID affärsområde starkt och mycket effektivt under de senaste åren, och jag ser fram emot att bli en del av ett så framgångsrikt företag. Dessutom tror jag starkt på effekterna av EET Europarts unika och effektiva distributionsmodell, i kombination med de produkter, know-how och kompetens som vi från PoS Company bidrar med, kommer hjälpa till att utöka POS & Auto ID-verksamheten ytterligare."

Läs hela inlägget »
ElektronikBranschen har beslutat att återuppta förhandlingarna med upphovsrättsorganisationen Copyswede om ersättning för användning av privatkopierat material på bland annat smartphones, surfplattor och datorer.

– Vi tycker egentligen att systemet för privatkopieringsersättning är föråldrat och orättvist och vi kommer fortsätta att verka för att det görs om eller avskaffas. Men i väntan på det vill vi genom konstruktiva förhandlingar hitta ett sätt att praktiskt kunna hantera dagens system. Vi vill nå en kompromiss inom ramen för befintlig lagstiftning som minimerar systemets skadliga konsekvenser för både konsumenter, Copyswede och branschen, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

Högsta Domstolen meddelade i juni att vissa mobiltelefoner som för några år sedan sålts av Telia skulle omfattas av privatkopieringsersättning. Copyswede har inlett flera rättsprocesser för att försöka slå fast i domstol att smartphones, surfplattor och datorer på liknande sätt ska omfattas av denna ersättning.

Privatkopiering innebär att en kopia - exempelvis från en CD- eller DVD-skiva - flyttas till ett annat lagringsmedium. En undersökning från Ipsos visade dock våren 2016 att svenska konsumenter i stort sett upphört att använda privatkopierad musik, film och serier på sina smartphones, surfplattor och datorer. Statistik från musikbranschen visar också att fysiska kopior bara utgjorde 14 procent av svensk musikförsäljning under 2015.

– Konsumenterna privatkopierar knappt längre. På smartphones, surfplattor och datorer använder konsumenterna främst tjänster som Spotify och Netflix där de redan har betalt för upphovsrätten. Den långsiktiga frågan om konsumenternas skyldigheter kan inte lösas inom ramen för denna förhandling, men vi från industrin kommer att vara positiva och kreativa för att tillsammans med Copyswede försöka hitta en lösning inom befintligt system, avslutar Klas Elm.
Läs hela inlägget »
Pressmeddelande från Media Markt:
Media Markt jobbar ständigt med att hitta nya innovativa sätt för att effektivisera köpprocessen för sina kunder. Genom ett nytt samarbete med Urb-it kommer Media Markts stockholmskunder få en förstklassig leverans på sina egna villkor.

Vi lever i en tid där hemleveranser är en del av vardagen och det är inte något direkt nyskapande över att få sin stora, otympliga vara levererad hem till dörren. Men tänk om det inte är varans storlek som är problemet utan tiden det tar att handla? Detta är något som företaget Urb-it tillsammans med Media Markt helhjärtat går in för att lösa.

– Urb-it är ett företag som vill förändra sättet som folk handlar på; det ska vara enkelt, smidigt och bekvämt. Du handlar i mobilen och får din vara levererad till dig på dina villkor. Snittiden är 38 minuter och vi har aldrig missat en deadline, säger Mats Forsberg vd för Urb-it.

Urb-it är ett svenskt startup-företag som inledde sin resa i Paris och har funnits i Sverige i drygt 1,5 år. Genom sina urbers, som är licensierade för att kunna ta uppdrag genom Urb-its plattform, levereras varor på ett miljövänligt sätt i raketfart till stockholmare runt om i hela innerstadsområdet och närförort. De har även hunnit bygga upp en unik teknisk plattform som gör det möjligt för kunden att i realtid både se om varan finns i lager samt följa sin leverans hela vägen. Att Media Markt nu ansluter är något som Urb-its VD ser som väldigt positivt:

– Media Markt är en retailer som förutom att vara en stor marknadsaktör även har det där lilla extra i sortimentet. Vår kundbas köper ofta lite dyrare och bättre saker vilket gör att Media Markt passar perfekt in, säger Mats Forsberg.

– Många av våra stockholmkunder väljer att handla på nätet och hämta ut varorna i vårt varuhus i Gallerian. Genom leveranser med Urb-it levererar vi nu blixtsnabbt produkterna hem till kunden, till kontoret eller kanske T-Centralen där kunden hoppar av tåget, säger Magnus Pettersson, Omnikanalschef på Media Markt.

Media Marks företagskunder som till exempel är konsulter eller fotografer efterfrågar snabba leveranser av varor dit där de just nu är och arbetar, något som Media Markt nu löser tillsammans med Urb-it.
Läs hela inlägget »
Etiketter: media markt, urb-it
Pressmeddelande från SSA:
Europas största återförsäljare av elektronik och teknik, Conrad Elektronik har tecknat avtal med SSA, Sveriges Sändareamatörer för marknadssamarbete.

Conrad har 750 000 artiklar i sortimentet och avtalet ger bland annat dem som är medlemmar i SSA en fast rabatt på inköpen.

SSA och Conrad delar bakgrund och mål
Föreningen SSA har runt 5 000 medlemmar och tillkom i radions barndom. Radioamatörerna har sedan dess deltagit i radions utveckling och är engagerade i den allra senaste tekniken.

Conrad startade 1923 i Berlin med att sälja radiomottagare. Redan 1936 började Conrad erbjuda TV-byggsatser och har sedan dess strävat efter att hålla sig i teknikens framkant. Från centrallagret i Tyskland skickas det till kunder runtom i världen dagligen ut runt 35 000 paket och under högsäsong upp till 100 000 sändningar.
Läs hela inlägget »
 
Rateko © 2021