loading...

2015 > 11

Pressmeddelande från Elgiganten:
Förväntningarna var stora inför årets stora handelsdag Black Friday, men redan nu står det klart att det blir den största någonsin. Förra året ökade försäljningen med det dubbla, i år ökar den med ytterligare 75 procent.

Redan vid 22-tiden i torsdags noterades en kraftig ökning i trafiken in till Elgigantens hemsida. Vid midnatt, när aktörer i hela Norden startade sin Black Friday-försäljning blev trycket så hårt att många webbsajter inklusive Elgigantens gick ned eller blev svåra att handla från. Trots det fortsatte handeln över hela natten och in på småtimmarna.

Redan vid 15-tiden noterades ”all time high” för internetförsäljningen som då passerade fjolårets försäljningsresultat för hela dagen.

– Vi hade höga förväntningar inför årets Black Friday, men det här överträffar allt vi någonsin kunnat drömma om. Kunderna har handlat som aldrig förr via nätet och våra varuhus. Förra året fördubblade vi försäljningen och i år växer vi med ytterligare 75 procent. Det är snudd på makalöst och visar tydligt att våra produkter är både högintressanta och viktiga för kunderna, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Kundtillströmningen till varuhusen har även den varit extrem. Många varuhus rapporterade om köer vid öppning klockan 07:00 och därefter har både kundtillströmning och efterfrågan ökat under dagen.

TV-apparater, surfplattor och datorer samt espressomaskiner har varit storsäljare under dagen. Även vitvarorna har varit hett eftertraktade med en fördubblad försäljning jämfört med fjolåret.

– Det visar att Black Friday är en dag då man handlar både julklappar, till sig själv och till hushållet. Men vi har verkligen fått en flygande start på årets julhandel, säger Niclas Eriksson.
Läs hela inlägget »
Etiketter: elgiganten
Pressmeddelande från Sony:
PlayStation4 (PS4) har sålt i mer än 30,2 miljoner exemplar över hela världen. Därmed fortsätter PS4 att vara den snabbaste växande plattformen i PlayStations historia.

– Vi är väldigt tacksamma för att spelare över hela världen har fortsatt att välja PS4 som sin konsol sedan lanseringen för två år sedan. Vi kommer att fortsätta att leverera ännu mer spännande innehåll och utöka vårt breda utbud av tjänster. Tack vare stödet från våra partners fortsätter PS4 att vara förstahandsvalet för spel och innovation inom interaktiv underhållning, säger Andrew House, VD och koncernchef för Sony Computer Entertainment Inc.

PlayStation fortsätter att erbjuda det bästa inom spel och underhållning med efterlängtade titlar som Bloodborne: The Old Hunters Edition, Gravity Rush Remastered och Uncharted 4: A Thief’s End.

Mellan 21 november och 5 december har PlayStation en pop-up lounge i Kungsträdgården i Stockholm. Där har alla som vill möjligheten att prova några av årets och nästa års största spelupplevelser, inklusive virtual reality-satsningen PlayStationVR och Uncharted 4: A Thief’s End.
Läs hela inlägget »
Etiketter: sony, playstation, ps
Pressmeddelande från NetOnNet:
Nu blir NetOnNet det första stora hemelektronikföretaget där kunderna kan beställa sina varor fram till kl. 21 och få dem levererade nästa dag.

Sedan tidigare erbjuder NetOnNet Expressfrakt, vilket innebär att kunderna kan få sina varor dagen efter, om de beställer senast kl. 17 och om varorna finns i lager. Nu förlänger man beställningstiden till kl. 21.

– Vi har lyssnat på våra kunder som efterfrågar snabba leveranser även om man är sent ute med sin beställning, säger Harald Ennen, VD på NetOnNet.

Med Expressfrakt packas produkterna och körs iväg till mottagarorten redan samma kväll. På morgonen får kunden en leveransavisering. Produkten levereras sedan hem till kunden under dagen, eller till ett utlämningsställe om paketet är för stort.

NetOnNet erbjuder även fri frakt för den som kan vänta 2-4 arbetsdagar på sina varor.
Läs hela inlägget »
Etiketter: netonnet
Pressmeddelande från Näringsdepartementet:
Regeringens förslag om billigare utbyggnad av bredbandsnät har idag överlämnats till lagrådet. Förslaget är ytterligare ett steg framåt för att nå målet om att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020.

För att nå bredbandsmålet avsätter regeringen 3,25 miljarder inom landsbygdsprogrammet för att bygga ut bredbandet i glesbygd fram till 2020. Grävkostnaderna står för en mycket stor andel av den totala kostnaden för bredbandsutbyggnaden. Regeringen har nu tagit fram ett lagförslag som siktar på att sänka kostnaderna för utbyggnad av fast och trådlöst bredband.

– Ett väl utbyggt bredband är en grundförutsättning för att man, oavsett var man bor i landet, ska vara en del av det digitaliserade samhället. Det nya lagförslaget gör att vi minskar antalet tillfällen då marken behöver grävas upp och kan på så vis sänka kostnaderna för utbyggnaden. Det gör det billigare att bygga ut bredbandet, vi får helt enkelt mer bredband för pengarna, säger IT-minister Mehmet Kaplan.

Det nya lagförslaget innebär flera åtgärder för att minska kostnaderna genom att skapa möjligheter för samordning. Till exempel ska bredbandsbyggare få möjlighet att använda kanaler i förestående offentligt finansierade grävprojekt och även använda andra nätinnehavares, till exempel elbolags, fysiska infrastruktur.

Kostnaderna ska främst sänkas på tre sätt:
1. tillåta att den som bygger ut bredbandsnät får använda befintlig fysisk infrastruktur,
2. förbättra samordningen av bygg- och anläggningsprojekt och
3. utrusta byggnader med infrastruktur som underlättar installation av bredband.

I förslaget föreslås en ny lag, Lagen om billigare utbyggnad av bredbandsnät, träda i kraft den 1 juli 2016. Dessutom föreslås ändringar i väglagen, ledningsrättslagen, lagen om elektronisk kommunikation och i plan- och bygglagen. Även dessa ändringar ska träda i kraft 1 juli 2016, med undantag för ändringarna i plan- och bygglagen, som träder i kraft 1 januari 2017.
I och med lagrådsremissen Billigare utbyggnad av bredband följer regeringen EU:s direktiv om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.
Läs hela inlägget »
Pressmeddelande från ElektronikBranschen:
Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i rättsfallet mellan Copyswede och TeliaSonera. Därmed är det fortfarande oklart om privatkopieringsavgiften - vardagligt kallad kassettskatten - enligt nuvarande lagstiftning utvidgas till att omfatta smarta mobiltelefoner. ElektronikBranschen välkomnar att HD uppfattar rättsläget som så oklart och så viktigt att de tar upp fallet.

Konsekvensen av Svea hovrätts beslut i april - som var på samma linje som tingsrätten - skulle ha varit att Copyswede får ta ut kassettskatt för alla smarta mobiltelefoner som säljs i Sverige. Copyswede vill ta ut en avgift på 3,50 kronor per gigabyte för mobiltelefoner. För konsumenten skulle en iPhone därmed enligt en uträkning av IDG kunna bli upp till 450 kronor dyrare beroende på lagringsutrymme. Tillsammans skulle konsumenterna avkrävas avgifter på mer än 300 miljoner för en verksamhet som få, om ens några, sysslar med.

Kassettskatten infördes för mer än 30 år sedan som en avgift på kassettband och VHS-kassetter. Avgiften skulle kompensera upphovsrättshavare för kopiering av musik, filmer och TV-program på kassetterna. Det var rimligt eftersom de nästan uteslutande användes för detta.

– Enligt svensk lag ska privatkopieringsavgift bara tas ut på anordningar som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering av ljud och rörliga bilder. Det är löjeväckande att påstå att mobiltelefoner skulle vara särskilt ägnade att privatkopiera med. Den som påstår det måste ha fryst sin världsbild ungefär vid den tid då kassettskatten infördes för 30 år sedan, säger Klas Elm, VD i ElektronikBranschen.

Kassettbanden är för länge sedan uttjänade. Den tekniska utvecklingen har fört de allra flesta konsumenter till streaming- och andra tjänster som gör att de inte längre behöver kopiera musik, film och TV. Genom dessa tjänster - som inte minst används i mobiltelefoner - betalar de redan upphovsrättshavarna. Om kassettskatten utvidgades skulle konsumenterna alltså tvingas betala dubbla avgifter.

– Den tekniska utvecklingen har nästan helt raderat den illegala piratkopieringen av musik. På köpet försvann även privatkopieringen. Kulturskaparna ska givetvis ha skälig ersättning i den mån det fortfarande förekommer privatkopiering. Ett orättvist och otidsenligt system är dock dåligt för att hantera detta, eftersom det underminerar den betalningsvilja för musik och film som för några år sedan vacklade hos många konsumenter. Det är oförklarligt att Copyswede - som ska företräda denna grupp - bortser ifrån detta, fortsätter Klas Elm.

ElektronikBranschen har på senare tid ökat sitt fokus på att få till stånd en översyn av privatkopieringsersättningen. Inspirerande exempel finns i bland andra Norge och Finland, där systemet nyligen har moderniserats så att ersättningen hanteras via statsbudgeten.

– Låt oss även i Sverige införa den nordiska modellen där uttag och hantering av ersättning till rättighetshavarna sker på ett modernt, transparent och rimligt sätt. I Finland gick man exempelvis nyligen över till en statsbudgetfinansierad lösning. Legitimiteten för dagens system är helt borta, vilket hämmar utvecklingen av nya lagliga tjänster, skadar Sverige som IT-nation och ytterst drabbar kulturskaparna, avslutar Klas Elm.

Samsung Electronics Nordic överklagade i början av november Solna tingsrätts dom i ett liknande mål mellan Copyswede och Samsung. Målet mellan Sony Mobile och Copyswede väntar också på prövningstillstånd hos Högsta Domstolen.
Läs hela inlägget »
Etiketter: elektronikbranschen
Pressmeddelande från TDC:
Digitaliseringen är vår tids stora teknikskifte i näringslivet. IT-investeringsbeslut fattas av många fler än IT-cheferna i dag, därför krävs att fler beslutsfattare har kunskap om vad digitaliseringen innebär – och hur man kan utnyttja den på bästa sätt. Många beslutsfattare saknar relevant kompetens för detta.

Kursen ”Digital transformation”, den första i sitt slag i Sverige, har syftet att höja den strategiska kompetensen bland beslutsfattare inför den digitala transformationsprocessen.

Om utbildningen:
* Fokus på beslutsfattare som medverkar i IT-relaterade affärs- och verksamhetsbeslut.
* Kursen behandlar de strategier, metoder och verktyg som är relevanta inför digitalisering av verksamheter.
* Föreläsare är bland andra professorer från KTH samt vd:ar och IT- och managementspecialister från såväl offentlig som privat verksamhet.
* Utbildningen startar i slutet av februari, 2016, i Stockholm.

– Idén till utbildningen har vuxit fram. Efter att vi kartlagt IT-chefen och dess roll i ett tiotal undersökningar genom åren vet vi det stora värde denna person bidrar med till affärsverksamheten. Men i dagens allt mer digitaliserade arbetsliv, då fler än någonsin tar it-relaterade affärs- och verksamhetsbeslut, räcker inte det. Därför undersökte vi även andra beslutsfattares it-kompetens, säger Erik Heilborn, vd TDC Sverige.

Undersökningen från TNS Sifo, som beställdes av TDC under sommaren 2015, visade bland annat:
* Endast tre av tio av de som varit delaktiga i att fatta it-strategiska beslut säger att de har tillräcklig IT-kompetens att göra det.
* Hälften av de 500 personerna i undersökningen uppgav att deras arbetsplats inte har satsat på IT-kompetensutveckling utanför IT-avdelningen.

– Dessa resultat visar på en stor, outnyttjad resurs. Kan vi genom utbildning höja den strategiska kompetensen inför ledningsbeslut kring digitalisering skapas en större digital förståelse – och därmed möjligheter till ökad lönsamhet och effektivitet, avslutar Erik Heilborn.

Landets ledande tekniklärosäte KTH kommer att arrangera kursen.

– Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter för att utveckla och införa helt nya erbjudanden, kundinteraktioner, strategier och sätt att verka. Det som sker nu är att den digitala mognaden ökat avsevärt bland oss medborgare och kunder, samtidigt som ICT-kostnaderna rasar, vilket gör att den digitala transformationen kan gå väldigt snabbt. Det gör att det är hög tid att öka sin strategiska förståelse inom området, säger Agneta Rinman, vd KTH Executive School.
Läs hela inlägget »
Etiketter: tdc, kth
Pressmeddelande från Com Hem:
Com Hem lanserar tjänsten Trygg surf som är ett helt nytt säkerhetspaket för bredbandskundernas allt mer uppkopplade liv. Trygg surf skyddar inte bara kundernas datorer utan även alla mobila enheter som exempelvis mobiltelefoner och surfplattor.

Med funktioner som exempelvis föräldrakontroll, bankskydd och stöldskydd är Trygg surf ett komplett säkerhetspaket för både datorer och mobila enheter, där det enkelt går att välja vilka enheter som ska skyddas. Tjänsten bygger på F-Secures säkerhetspaket SAFE som har blivit utsedd av AV Test till världens bästa virusskydd fyra år i rad.

– Idag har våra kunder fler uppkopplade enheter än bara sina datorer och allt flera av oss shoppar, laddar ner appar eller gör bankärenden på nätet. Med Trygg surf vill vi hjälpa kunderna att få ökad trygghet i den digitala världen, oavsett om de surfar på sina datorer, mobiler eller surfplattor, säger Stefan Nyberg, Chef för bredband och telefoni på Com Hem.

Trygg surf administreras via den personliga portalen "Min Trygg surf" där det enkelt går att lägga till och ta bort skyddade enheter och dela med sig av tjänsten till vänner och bekanta. Andra funktioner som också ingår är:
Antivirusskydd genomsöker och skyddar mot skadliga appar, virus och oönskade program.

Surfskydd blockerar åtkomst till webbplatser som kan stjäla personlig information och hjälper användaren att surfa på säkra webbplatser. Surfskyddet skyddar även mot bedrägerier via e-post eller sms som leder till falska banksidor.

Bankskydd är en extra säkerhetsnivå för de som gör bankärenden på nätet.
Hitta enhet En Androidenhet som försvinner går enkelt hitta och låsa. Det går att sätta alarm på en försvunnen enhet samt ta bort personlig information på den.

Föräldrakontroll skyddar minderåriga från olämpligt innehåll på nätet, genom att blockera hemsidor och appar med till exempel våld eller pornografiskt innehåll. Det går även att ställa in vilka tider barnen ska ha tillgång till nätet.

Tjänsten Trygg surf är kostnadsfri första månaden och kostar därefter från 49 kronor. Den stödjer dator, mobil och surfplatta och finns för fem, sju och tio enheter. Trygg surf finns att ladda ner som app på Google Play och från december månad även på App Store.
Läs hela inlägget »
Etiketter: com hem
Pressmeddelande från Panasonic:
Enligt en ny studie* kommer användandet av datorplattor inom den europeiska detaljhandels-, hotell och restaurangsektorn att öka kraftigt i framtiden.

Undersökningen som genomfördes bland teknologinalytiker vid IDC visar att det finns en stark önskan efter ökad effektivitet och bättre kundservice, vilket gör att fler och fler väljer att övergå till datorplattor som arbetshjälpmedel.

Undersökningen visar att 10 procent av alla inom detaljhandels- och grossistmarknaden idag arbetar med datorplattor, en siffra som förväntas öka till 15 procent år 2018. I den europeiska hotell- och restaurangsektorn förväntas ökningen bli ännu kraftigare. Här representerar datorplattorna idag 12 procent av alla datorenheter, en siffra som enligt IDC förväntas överstiga 16 procent år 2018.

Sammantaget innebär detta att över 70 procent av de intervjuade inom detaljhandeln och 66 procent inom hotell- och restaurangsektorn planerar att övergå till att använda datorplattor inom de närmaste två åren.

Över 70 procent av de tillfrågade vill övergå till datorplattor för att de vill öka medarbetarnas effektivitet, samtidigt som nästan 50 procent säger att de förväntar sig ett mer kundorienterat engagemang från sina medarbetare.

En annan anledning till övergången mot användning av datorplattor är batteriernas långa livslängd. Dessutom är datorplattornas möjligheter till snabb uppladdning, enkla batteribyten, god läsbarhet i utomhusmiljö och väl fungerande säkerhetsfunktioner viktiga orsaker till att folk väljer att övergå mot dessa enheter.

*Undersökningen genomfördes i Frankrike, Tyskland och Storbritannien.
Läs hela inlägget »
Etiketter: idc, panasonic
Pressmeddelande från TomTom:
TomTom (TOM2) har tecknat ett mångårigt avtal för att leverera kart- och trafikdata till Uber Driver App.

TomToms detaljerade kartor i kombination med trafikinformation av världsklass gör att ankomsttiden kan beräknas med hög exakthet. Detta gör resan smidigare i mer än 300 städer världen över.

– Det känns väldigt roligt att leverera GPS-data till Uber. TomTom är en oberoende kartleverantör med en plattform anpassad för framtiden. Vi är en pålitlig partner med en innovativ och framtidssäkrad teknologi, för både bilindustrin och konsumentmarknaden, säger Charles Cautley, Managing Director Maps & Licensing på TomTom.

– Vi ser fram emot att arbeta med TomTom, en ledande aktör inom kartor och navigation. Deras kart- och trafikdata kommer göra att vi även i framtiden kan bidra till att säkerställa att våra chaufförer får den hjälpen vart de än befinner sig, säger Matt Wyndowe, Head of Product Partnerships Uber.
Läs hela inlägget »
Etiketter: tomtom, uber
Pressmeddelande från TCO Development:
Den 11 november lanserades en ny generations hållbarhetskrav i TCO Certified med målet att fasa ut farliga icke-halogenerade flamskyddsmedel och ersätta dem med ämnen som är mindre farliga. Först med att certifiera bildskärmar är Eizo, Dell, Lenovo, LG och Samsung, dessutom certifieras headsets från Plantronics och en notebook från Lenovo.

– Idag finns det över 40000 ämnen med okänd effekt på människa och miljö. Vi hoppas att våra krav ger incitament till både IT-industrin och kemikalieindustrin att testa ämnen så att vi får veta vilka effekter de har, säger Niclas Rydell, chef för certifieringen på TCO Development.

Via metoden GreenScreen for Safer Chemicals testas ämnen och får benchmark mellan 1-4. Godkända ämnen med benchmark 2-4 hamnar på "TCO Certified Accepted Substance List" som kommer vara en lista som publiceras. Redan idag finns det 12 tillåtna ämnen på listan. Metodiken är utvecklad av Clean Production Action i USA.

– Vi tar ett viktigt steg för att ytterligare reducera farliga ämnen i IT-produkter och det är dags för industrin att ta större ansvar för okända ämnen i sina produkter, avslutar Niclas Rydell på TCO Development.

Andra viktiga krav i nya generationens TCO Certified:
* förbud mot mjukgörare, ftalaterna (DEHP) (BBP) (DBP) (DIBP).
* skärpning av krav på hur arbetsvillkoren förbättras i tillverkningen av IT-produkter. Kraven på implementering av uppförandekod och ett proaktivt arbete för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan skärps.
* krav på att varumärket ska ha en policy kring konfliktmineraler samt vara del av ett initiativ som arbetar med frågan.

Kraven tas fram och utvecklas av TCO Development i samarbete med forskare, experter, användare, industri och andra intressenter. Industrin väljer att certifiera produkter för att visa att de klarar krav på miljömässig- och social hållbarhet i ett livcykelperspektiv. Inköpare och upphandlare över hela världen använder TCO Certified som ett verktyg för att välja mer hållbara produkter men också för att driva på en hållbar utveckling via inköp. Dialogen med intressenter som experter, forskare, ideella organisationer, användargrupper, industri och testlabb är en central del i kravutvecklingen.

Den nya generationens krav i TCO Certified lanserades i november 2015. Tidigare generation presenterades 2012.
Läs hela inlägget »
Etiketter: tco development
Pressmeddelande från ElektronikBranschen:
Samsung Electronics Nordic överklagade i början av veckan Solna tingsrätts dom i målet mellan Copyswede och Samsung, som får till konsekvens att privatkopieringsavgift ska betalas för datorer och surfplattor. ElektronikBranschen menar att privatkopieringsavgiften - vardagligt kallad kassettskatten - är otidsenlig, orättvis och ineffektiv. ElektronikBranschen välkomnar därför överklagandet.

Enligt svensk lag ska privatkopieringsavgift bara tas ut på anordningar som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering av ljud och rörliga bilder. Att datorer inte är det framstår som självklart och det har också framgått i information från Justitiedepartementet. Det finns enligt ElektronikBranschen flera andra skäl som talar emot kassettskatten.

För det första är kassettskatten otidsenlig.

Den infördes för mer än 30 år sedan som en avgift på kassettband och VHS-kassetter. Avgiften skulle kompensera upphovsrättshavare för kopiering av musik, filmer och TV-program på kassetterna. Det var rimligt eftersom de nästan uteslutande användes för detta. Sedan dess har konsumenternas användande dock förändrats i grunden.

Kassettband används inte längre. Konsumenterna behöver inte kopiera musik, film och TV eftersom de - bland annat via sina datorer och surfplattor - kan ta del av sådant innehåll genom lagliga streaming och andra tjänster mot betalning. Med dessa tjänster ersätts rättighetshavarna. Den tekniska utvecklingen har gjort att de allra flesta konsumenter idag väljer att betala för det konstnärliga materialet, och den illegala så kallade piratkopieringen har nästan försvunnit för musiktjänster. På köpet försvann även privatkopieringen. Solna tingsrätts lagtolkning har dock inte tagit hänsyn till dessa förändrade konsumtionsmönster.

För det andra är kassettskatten orättvis:

– Det vore helgalet att bredda kassettskatten till anordningar där kopior tekniskt sett ”kan” göras, men där de i praktiken inte används till det. Konsumenterna tvingas betala för något de inte sysslar med. Och i andra fall blir konsekvensen att konsumenten betalar dubbla avgifter. Att i det här läget mångdubbla kassettskatten, när kopierandet upphört - eller i vart fall kraftigt minskat - är orimligt, säger Klas Elm, VD i ElektronikBranschen.

För det tredje är kassettskatten ineffektiv.

– Rättighetshavarna - alltså kulturskaparna - ska givetvis ha skälig ersättning i den mån det fortfarande förekommer privatkopiering. Det kräver också EU-rätten. Ett orättvist och otidsenligt system är dock dåligt för att hantera detta, eftersom det även blir ett ineffektivt system som också förlorar legitimitet. Den tekniska utvecklingen har återskapat den betalningsvilja för musik och film som för några år sedan vacklade hos många konsumenter. Detta hotas om respekten för systemet undergrävs av en orättvis och otidsenlig lag. Mest av allt skadar det kulturskaparna. Det är oförklarligt att Copyswede - som ska företräda denna grupp - bortser ifrån detta, fortsätter Klas Elm.

Oavsett rättsprocessens utgång kommer ElektronikBranschen nu att lägga större fokus och kraft på att få till stånd en översyn av privatkopieringsersättningens former. Inspirerande exempel finns i bland andra Norge och Finland , där systemet nyligen har moderniserats så att ersättningen hanteras via statsbudgeten. Det primära målet bör vara att uttag och hantering av ersättning till rättighetshavarna kan ske på ett modernt, transparent och rimligt sätt.

– Låt oss införa den nordiska modellen även i Sverige. Gör som i Finland och gå över till en statsbudgetfinansierad lösning. Legitimiteten för dagens system är helt borta, vilket hämmar utvecklingen av nya lagliga tjänster, skadar Sverige som IT-nation och inte minst drabbar det i förlängningen kulturskaparna, säger Klas Elm.
Läs hela inlägget »
Pressmeddelande från Mediavision:
Mediekonsumtionen i Sverige präglas alltmer av så kallade strömmade tjänster såsom Spotify och Netflix. Tre av fyra 15-74-åringar strömmar nu antingen musik eller rörlig bild.

Populärast är tjänsterna Youtube, Spotify och Netflix. Youtube är gratis, Spotify erbjuds både som gratis- och betaltjänst och Netflix är en ren betaltjänst. Det som blir allt tydligare är att just betaltjänster inom musik, film och TV växer starkt.

Spotify revolutionerade musikbranschen när den strömmade musiktjänsten lanserades. Den möjliggör för sina användare att konsumera obegränsat med musik mot antingen en fast månadskostnad eller gratis med reklam. I dagsläget har Spotify nära 90% av alla betalande abonnenter av strömmad musik på den svenska marknaden.

Sedan Netflix lanserades i Sverige i oktober 2012 har även marknaden för strömmade videoabonnemang fullkomligt exploderat. Under årets tredje kvartal prenumererade 30% av hushållen på minst en videotjänst, där Netflix är i särklass störst. Sammantaget abonnerar vart tredje hushåll på endera Netflix eller Spotify.

Samtidigt som digitala abonnemangstjänster ökar i popularitet, minskar intresset för att styckköpa olika former av fysisk media. Tydligast är utvecklingen för tidningar, CD- och DVD-skivor samt TV-och datorspel. Nedgången är i flera fall mer än 50% sedan 2012. Även här sker en övergång till digitala köp, över internet. Men detta kompenserar bara delvis för bortfallet i den traditionella marknaden. Tillväxten för digitala styckköp är dock låg jämfört med tillväxten för abonnerade tjänster som Netflix och Spotify.

– I Sverige tycks vi idag föredra medietjänster som antingen är gratis eller som bygger på en månadsutgift och ger möjlighet att konsumera fritt utan begränsningar. I dagsläget är det framförallt inom musik och video som detta erbjuds. För en stor del av de svenska mediekonsumenterna har Spotify och Netflix tagit sig till en position där de ses som självklara inslag i vardagen, säger Marie Nilsson, VD Mediavision.
Läs hela inlägget »
Etiketter: mediavision
Pressmeddelande från EET Europarts:
Sony Nordic ingår ett distributionssamarbete med EET Europarts, som en förlängning av det befintliga distributionsnätverket i Norden. Distributionsavtalet trädde i kraft per 15 oktober och gäller Sony Consumer Products i kategorierna: Televisions, Home Theater / Home Audio, Headphones & Portable Audio samt Digital Cameras och Video Cameras.

– Vi är mycket glada över att Sony har valt EET Europarts som nordisk distributör. Sony är en av världens ledande tillverkare av hemelektronik och den största tillverkaren av hörlurar i Europa. Sonys omfattande produktsortiment kompletterar och förstärker vårt befintliga sortiment avsevärt. Med detta avtal lägger vi till ännu ett efterfrågat kvalitetsvarumärke i vårt breda utbud av Home Entertainment & Lifestyle produkter, säger VD John Thomas, EET Group.

EET Europarts har ett stort fokus på att sälja produkter till återförsäljare inom detaljhandeln och affärsområdet har under de senaste åren förstärkts avsevärt både vad gäller varumärken och sortiment, men också när det gäller bolagets försäljningsorganisation, resurser och kompetens.

– Hos EET Europarts vi vill göra en skillnad för våra återförsäljare och för de varumärken vi representerar. Sony Nordics eget försäljningsnätverk täcker på egen hand försäljningen till de stora hemelektronikkedjorna, så uppgiften för EET Europarts är att kanalisera Sonys konsumentprodukter till andra delar av detaljhandelssektorn och på så sätt nå ännu fler kunder. Vi har under de senaste åren byggt upp en struktur med bla en in-house trade marketing-avdelning, ett antal retailspecialister som stödjer återförsäljarna, och i synnerhet ett starkt Account Management team, och det är det som gör oss till en kompetent distributions- och samarbetspartner för Sony Nordic, säger Mats Holmqvist, Sales Manager Retail hos EET Europarts AB.

Accessnord MyCloudOffice
Collaborationsspecialisten Accessnord och IT-Distributören EET Europarts har tecknat ett distributionsavtal gällande Accessnords distansmötestjänst MyCloudOffice. EET Europarts som finns representerat i 26 länder med över 42000 återförsäljare har framgångsrikt distribuerat olika videokonferenssystem. För att ytterligare stärka sitt erbjudande och skapa flexibla mötestjänster erbjuder man nu marknadens skarpaste mötestjänst MyCloudOffice i kombination med full HD videokonferenssystem från Aver.

– Otroligt kul att valet föll på just vår tjänst MyCloudOffice. Vi har arbetat otroligt hårt för att skapa en tjänst som klarar av alla tekniker på marknaden och som dessutom är enkel att använda. Vi jobbar alltid efter devisen att alla ska kunna vara med i ett möte oavsett var man befinner sig eller vad man använder för teknik, säger Stefan Friis, en av grundarna till Accessnord som producerar MyCloudOffice.

– Vi på EET Europarts arbetar ständigt med att utveckla vårt sortiment av väl-renommerade produkter som passar våra återförsäljare och skapar mervärde. Just tjänsten MyCloudOffice är det stor efterfrågan på från våra återförsäljare så vi är nöjda med att nu kunna ta nästa steg i vårt erbjudande om flexibla distansmötestjänster till humana priser, säger Kristian Keber, Försäljningschef på EET-Europarts.

Sennheiser
EET Europarts kommer att distribuera Sennheisers professionella ljudprodukter i Norden och Baltikum. Distributionsavtalet gäller från den 1 november och omfattar Sennheisers professionella ljudprodukter. EET Europarts kommer särskilt att fokusera på distributionen av mikrofoner - trådbundna och trådlösa - samt handhållna mikrofonlösningar och mikrofon-headsetlösningar.

– Sennheiser är en av världens ledande tillverkare av hörlurar, mikrofoner och system för trådlös överföring och ett av de största A-ljudvarumärkena för den professionella marknaden. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Sennheiser, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder ännu ett mycket erkänt varumärke, vilket ger oss möjlighet att ytterligare optimera vår produktmix och stärka vår position på marknaden, säger Kristian Keber.

EET Europarts är en ledande IT- och elektronikdistributör vars strategi är att också bli en av de ledande distributörerna inom Professional AV & Digital Signage.

På Sennheiser vi är mycket nöjda med det nya nordiska och baltiska distributionssamarbetet med EET Europarts som distributör av Sennheisers professionella ljudprodukter. Det kommer att ge oss en mycket större räckvidd för våra produkter, och en mycket bredare publik, särskilt i AV-kanalen, säger Lars Knobloch från Sennheiser Nordic A/S.
Läs hela inlägget »
Pressmeddelande från Intel:
Intel presenterar nu sin nya referensarkitektur för Intels IoT plattform samt nya hård- och mjukvaruprodukter. Lanseringen är en del i Intels ambition att expandera ett av Internet of Things (IoT)-marknadens mest omfattande erbjudanden.

Plattformen innehåller två referensarkitekturer och en portfölj av produkter från Intel och dess ekosystem för att kunna nyttja möjligheterna med IoT. Till produkterna hör nya Intel Quark-processorer för IoT, ett enkelt kostnadsfritt operativsystem med en omfattande uppsättning molnverktyg från Wind River samt analysfunktioner. Dessa nyheter syftar till att bygga och säkra smarta uppkopplade lösningar från enheterna till molnet.

Intel arbetar med en rad olika företag inom hela marknadssegmentet för att kunna skala från koncept via pilotprojekt till skarp driftsättning. Levi Strauss & Co. har samarbetat med Intel och genomfört ett konceptprojekt på Intels IoT-plattform för lagerhantering i tre av företagets butiker. Projektet gör det möjligt för Levi’s-butiker att få bättre översikt över vad som finns på hyllan eller vad som håller på att ta slut vilket gör processen för lagerhantering effektivare.

Den nya referensarkitekturen syftar till att göra det möjligt för Intels omfattande ekosystem att enkelt utveckla, säkra och integrera smarta enheter. Plattformen tillhandahåller en ritning som levererar innovationer snabbare ut till marknaden. Detta görs genom mindre komplexitet och tydligare definitioner på hur smarta saker säkert kan anslutas och dela pålitlig information till molnet. SAP är först med nya IoT-lösningar baserade på nya Intel IoT Platform. SAP kommer utnyttja Intels plattform i kombination med företagets SAP HANA Cloud Platform för att utveckla sina lösningar.

Genom Intels lansering av Intel Quark-processorer för IoT får intelligenta enheter tillgång till strömsnåla processorer. Intel Quark SE SoC och Intel Quark microcontroller D1000 samt D2000 levererar kraftfull processorprestanda inom energimedvetna ramar. De nya produkterna är idealiska för IoT. De kan användas i krävande miljöer och har lång livslängd och tillförlitlighet. Intel Quark SE SoC för IoT kommer med en integrerad sensorhubb såväl som med teknik för mönstermatchning. Syftet är att kunna leverera insikter i realtid från komplexa sensordata, en bedrift som är något av det främsta av vad IoT kan prestera just nu.
Läs hela inlägget »
Etiketter: intel
Pressmeddelande från Netatmo:
Netatmo, ett innovationsföretag som utvecklar hemelektronik för en bättre och uppkopplad livsstil, tar in 30 miljoner euro i riskkapital. Investeringen leds av Legrand, en global specialist inom elektrisk och digital infrastruktur för byggnader, samt tidigare investerarna Iris Capital, Bpifrance och Pascal Cagni, den senare grundare och VD för C4 Ventures. Fred Potter och Netatmos övriga grundare är kvar som huvudägare.

Investeringen följer på Netatmos snabba tillväxt sedan starten 2011 och kommer att stödja Netatmos starka position inom innovationer för det smarta hemmet.

– Tack vare kvaliteten på våra produkter och vår förmåga att erövra nya marknader ökar vår omsättning konstant på den lokala och internationella marknaden. Dessa enastående resultat bekräftar att vårt tillvägagångssätt är relevant och våra teams utmärkta förmåga. Vi välkomnar Legrand som vår nya investerare och är väldigt stolta över att förnya våra befintliga aktieägares förtroende för vårt varumärke och våra produkter. Det nya kapitaltillskottet gör att vi kan påskynda vår globala tillväxt och fortsätta utveckla innovativa produkter för det smarta hemmet, förklarar Fred Potter, VD och grundare av Netatmo.

Legrands investering i Netatmo är i linje med deras strategi som syftar till att påskynda distributionen av sakernas internet inom deras erbjudande, vilket gör Legrand till en aktiv aktör inom den lovande marknaden av uppkopplade byggnader.

– Vi är stolta över att kunna förse Netatmo med resurser för en fortsatt stark tillväxt. Denna sammankoppling kommer att underlätta ett potentiellt framtida samarbete mellan varumärkena för att utveckla anslutna och driftskompatibla elektriska och digitala infrastrukturprodukter för både yrkesverksamma och allmänheten, säger Gilles Schnepp, ordförande och VD för Legrand.

Netatmo är kända för sin förmåga att utveckla innovationer. Deras produkter är tillgängliga i Europa, USA och Asien. Deras produkter för det smarta hemmet innefattar:
* The Weather Station for Smartphone, håller koll på miljön inomhus och utomhus i mer än 170 länder.
* The Thermostat for Smartphone, designad av Philippe Starck, hjälper konsumenter att spara i genomsnitt 37 % av deras energiförbrukning och maximerar hemmets komfort.
* Welcome, den smarta säkerhetskameran för hemmet som känner igen ansikten den ser och skickar notiser till användarens telefon.

Om Netatmo
Netatmo grundades 2011 i Frankrike. Det innovativa företaget utvecklar hemelektronik för en bättre och uppkopplad livsstil. Netatmo utvecklar omsorgsfullt mekaniken, elektroniken och programvaran i sina produkter. Företaget utvecklar även webb- och mobilapplikationerna som gör att produkterna når sin fulla kapacitet. Den första produkten som lanserades var Netatmo Weather Station, som kan mäta luftkvaliteten inomhus, väder och mycket mer. 2013 lanserade Netatmo sin andra produkt, Thermostat for Smartphone, som designades av Starck. Welcome lanserade på CES 2015 och är kameran för det smarta hemmet som känner igen dina nära och kära genom teknik för ansiktsigenkänning. Netatmo belönades med 3 utmärkelser från prestigefyllda CES Innovations Design & Engineering, både år 2013 och 2014, och 4 utmärkelser år 2015.
Läs hela inlägget »
Etiketter: netatmo
Pressmeddelande från Media Markt:
Istället för att skicka iväg sin mobil på reparation och vara utan den en längre tid erbjuder nu Media Markt reparationer i expressfart på plats i varuhuset. Först ut är Media Markts varuhus i i Barkarby som började erbjuda tjänsten för några veckor sedan. Nu utökas servicen för mobiltelefoner och surfplattor även till Media Markts varuhus i Bäckebol Göteborg, och på sikt ännu fler varuhus.

Nu introduceras en helt ny servicetjänst hos Media Markt, som innebär att man har möjligheten att få mobiltelefonen eller surfplattan lagad i expressfart på plats i varuhuset. Detta istället för att skicka iväg den till verkstad och stå utan sin personliga mobil i flera dagar.

– Vi vill vara ett snabbt och prisvärt alternativ till tillverkarnas egna verkstäder som ofta är svårtillgängliga och ibland även kostsamma. Våra kunder ska känna att de kan få professionell, snabb och prisvärd service hos oss även efter sitt köp, säger Mia Lindman, Service Manager på Media Markt.

Först ut med den nya tjänsten var Media Markts varuhus i Barkarby, Stockholm som sedan den 28:e september reparerar eller byter de ut skadade delar som inte täcks av tillverkarens garanti. Detta gäller bland annat spruckna skärmar, knappar, kamera och i vissa fall också fuktskador, som hinner repareras under ett besök då det vanligtvis inte tar mer än 10-30 minuter. Efter varje inlämning följer sex månaders garanti på reparationen. Reparationen påverkar inte pågående garanti från Media Markt.

– Personalen i varuhuset i Barkarby har fått mycket positiva reaktioner när det nu finns en möjlighet att snabbt laga sin trasiga mobil på plats i varuhuset. Vi vet att den egna telefonen ofta är något väldigt personligt och det kan kännas jobbigt att lämna ifrån sig den under en längre tid, säger Mia Lindman.

Tack vare det positiva mottagandet i Barakaby utökar nu Media Markt möjligheten till expressreparationer till varuhuset i Bäckebol i Göteborg. Målet är att i framtiden kunna erbjuda servicen i ytterligare varuhus runt om i landet.

Expressreparationer är bara en del av Media Markts Power Service-utbud som syftar till att underlätta vardagen för alla hemelektronikanvändare. Andra exempel på Power Servicetjänster som finns i varuhusen är ”Kom igång direkt” där kunder kan få hjälp med inställningar, introduktion och dataöverföring från äldre enhet vid köp av dator, surfplatta eller smartphone.
Läs hela inlägget »
Etiketter: media markt
Pressmeddelande från Viasat:
Viasat och Viaplay stärker filmutbudet ytterligare med nya rättigheter genom Nordisk Film. Sista kapitlet av succén The Hunger Games – London Has Fallen samt flera populära nordiska filmer ingår i avtalet. Filmrättigheterna gäller exklusivt för Viasats och Viaplays kunderNorden över – med start sommaren 2016.

Om nästa sommar blir lika regnig som i år kan den ändå vara räddad - med film. Nordisk Film ger exklusiva rättigheter till Viasats och Viaplays kunder med start sommaren 2016. Stora amerikanska premiärer och populära lokala titlar kommer att finnas tillgängliga på Viasats filmkanaler samt streamas på Viaplay. De flesta av titlarna redan ett år efter att de har gått upp på bioduken.

– Viaplay och Viasat stärker filmutbudet ytterligare med dessa exklusiva rättigheter, med amerikanska storfilmer kort efter biopremiärerna och populära nordiska produktioner. Vi är väldigt glada och stolta över dessa rättigheter och hoppas att våra användare ska glädjas åt det lika mycket som vi gör, sägerJakob Mejlhede Andersen, MTG EVP Head of Programming & Content Development.

Populära svenska och norska kriminalserier såsom Johan Falk, Maria Wern och Irene Huss ingår dessutom i avtalet. Samtliga kan streamas på Viaplay redan från årsskiftet.

Genom Nordisk Films samarbete med stora partners såsom Lionsgate, DreamWorks Studios och Eyeworks ingår en mängd storfilmer i utbudet.
Filmerna kommer att finnas tillgängliga på Viasats filmkanaler: Viasat Film Hits, Viasat Film Premiere, Viasat Film Action, Viasat Film Family samt Viasat Film Comedy. Och på Viaplay genom följande plattformar: Mac, PC, iOS- och Android-enheter, Apple TV, Smart TV, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 samt PlayStation.
Läs hela inlägget »
Etiketter: viasat
Pressmeddelande från Svenskt Kvalitetsindex:
Digital-TV får sitt bästa betyg någonsin medan övriga områden, bredband och fast telefoni, backar eller ligger still. Även om Digital-TV har en bit kvar till många andra branscher och områden (såsom bank och försäkring) så går det åt rätt håll.

Kunderna till bredbandsleverantörerna ger sina operatörer sämre betyg än tidigare. Det gäller både privatkunder och företagskunder. Fast telefoni där företagsmarknaden studeras särskilt i år får också något sämre betyg än tidigare av sina kunder.

Årets uppgång för digital-TV branschen som helhet kan till stor del spåras till att Telia men inte minst att Com Hem får betydligt bättre betyg än tidigare.

– Vad gäller Com Hem så ligger både bättre produktkvalitet och service bakom årets uppgång. Com Hem får också betydligt bättre betyg på prisvärdhet jämfört med tidigare. Det är värt att notera att några av aktörerna har kunder som också har andra tjänster hos samma leverantör som för digital-TV. Vi ser inga generella samband kring att de som har flera tjänster per automatik är mer nöjda. Telia har dock en viss fördel i att kunderna har flera tjänster men effekten är marginell, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex.

Inom bredband privatkunder så kommer bredbandsbolaget väldigt bra ut. En stor anledningen är att man på ett mycket bra sätt lyckas hantera sina klagande kunder.

– Bredbandsbolaget har lyckats med den så kallade ”recovery paradox”, nämligen att omvända en missnöjd klagande kund till en nöjd kund. Faktum är att operatörerna inom bredband är betydligt bättre på att hantera klagande kunder jämfört med exempelvis mobiloperatörer, säger Johan Parmler
Läs hela inlägget »
Pressmeddelande från MMS:
Aftonbladet TV blir därmed den första aktören i världen, utan sitt ursprung i TV-branschen, som ingår i en onlinereklamvaluta för rörlig bild.

När MMS lanserade onlinereklamvalutan för rörlig bild i maj 2014 var det den första i världen. Idag blir MMS onlinereklamvaluta för rörlig bild åter först i världen, då det från och med nu ingår en aktör som inte har sitt ursprung i TV-branschen. Aftonbladet TVs inträde i valutan är också en viktig signal till övriga branschen.

– Det här en världspremiär och en viktig milstolpe som visar mediemarknadens mognad i Sverige. Det betyder också att det blir allt svårare att för andra aktörer att ställa sig utanför det breda samarbete som en gemensam valuta innebär, säger MMS VD Magnus Anshelm.

Aftonbladet TV ser fördelar med att nu ingå i den gemensamma onlinereklamvalutan för rörlig bild.

– Vi vill vara öppna med hur stor publik vi har. Mätningen är ett kvitto på att Aftonbladet TV tveklöst levererar i nivå med de klassiska TV-husen. Vi är marknadsledare inom vårt område, säger Jan Scherman, affärsområdeschef Aftonbladet TV.

– I och med detta ger vi våra annonsörer full transparens och trygghet i köpprocessen. Det är ytterligare ett steg på vägen att förenkla för både TV-planerare och digitalplanerare att göra sina medieinvesteringar, säger Anders Wallner, försäljningschef Aftonbladet TV.

I MMS onlinereklamvaluta för rörlig bild ingår därmed MTG, TV4, Discovery Networks och Aftonbladet TV.
Läs hela inlägget »
Etiketter: mms, aftonbladet tv
Pressmeddelande från Elgiganten:
Elkjøp-koncernen i vilken Elgiganten ingår, förvärvar service och reparationsaktören Infocare Workshop.

– Köpet kommer att stärka vårt servicerbjudande genom att vi nu har större möjlighet att säkra effektiva reparationer och stärka tjänsteutbudet, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Elkjøp Nordic AS signerade den 23 oktober ett avtal om uppköp av service- och reparationsföretaget Infocare Workshop. Företaget har varit Elkjøp-koncernens huvudsakliga samarbetspartner för verkstadstjänster inom produktkategorierna TV, ljud, data, surfplattor och kameror sedan 2007.

– Människor har aldrig varit mer beroende av sina elektroniska produkter än idag och det är oerhört viktigt att reparationerna går smidigt och effektivt. Det stora flertalet uppger att det är mycket viktigt att de får snabb och bra hjälp om någonting går fel, säger Niclas Eriksson.

Infocare Workshop har 330 anställda och omsätter för cirka 350 miljoner kronor. De har fyra verkstäder i Norden lokaliserade i Kongsvinger (Norge), Helsingfors (Finland) samt Växjö och Linköping (Sverige).

Elkjøp står för ungefär halvparten av volymerna som Infocare hanterar, resterande kommer från andra samarbetspartners.

– Genom det här förvärvet får vi en viktig del av värdekedjan och kunderbjudandet inlemmat i vår egen verksamhet. Det kommer att stärka vårt erbjudande väsentligt och dessutom säkra att vi även fortsättningsvis har en effektiv och kompetent after sales-verksamhet lokalt i Norden, säger Jaan Ivar Semlitsch, Koncernchef för Elkjøp Nordic AS.

Infocare Workshop hanterar 300000-400000 reparationer per år. Uppgifter om köpet har skickats till konkurrensmyndigheterna som nu ska granska och godkänna affären.
Läs hela inlägget »
Etiketter: elgiganten, infocare
Pressmeddelande från Nikon:
Följ med bakom kameran då några av världens främsta fotografer och bloggstjärnor berättar om hur de använder kameran i sitt arbete. Emmy-nominerade filmskaparen och fotografen Pieter ten Hoopen, världskända naturfotografen Mattias Klum och bloggdrottningen Janni Delér är några av profilerna som föreläser i Nikons monter under Fotomässan i Älvsjö 6-8 november.

Under mässan kan besökarna också träffa den prisbelönade sportfotografen Joel Marklund, naturfotografen Staffan Widstrand och Martin Edström känd för sina nyskapande och interaktiva storytellingverktyg som 360-gradersreportage. På plats i montern finns även bloggstjärnorna Janni Delér, Lisa Olsson och Julian Hernandez som berättar om hur de har blivit några av skandinaviens största lifestylefotografer.

– Intresset för foto är större än någonsin – mängder med bilder laddas upp och delas på sociala medier varje dag. Det är upp till oss och resten av fotobranschen att attrahera alla fotointresserade med spännande produkter och tjänster. Därför är det av yttersta vikt att det finns ett forum som Fotomässan som uppmuntrar både entusiaster och en bredare målgrupp att utveckla sitt fotograferande och inspireras av andra fotografer, Peter Lundin, General Manager, Sales and Marketing, Nikon.

I Nikons monter kan aspirerande fotografer delta i Nikon School Intro där fotografen Peter Eriksson delar med sig av värdefulla råd om hur man tar bättre bilder med sin systemkamera. Under mässan erjuder Nikon även gratis Check&Clean där besökarna kan lämna in sin systemkamera för rengöring samtidigt som de besöker mässan.
Läs hela inlägget »
Etiketter: nikon, fotomässan
Pressmeddelande från Boxer:
Boxer har tecknat ett avtal med Teracom AB som kommunikationsoperatör om att leverera tjänster över fiber i fem nya kommunala stadsnät. Från och med 1 november kan Boxer erbjuda cirka 8000 hushåll i Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala TV, bredband och telefoni.

– Boxer jobbar hela tiden för att ge fler möjlighet till bra bredband och friare TV-tittande, därför är det roligt att vi nu kommer kunna erbjuda telefon, fiber och TV till fler boende i dessa fem kommuner, säger Jonas Lönnquist, VD Boxer.

Boxer erbjuder som enda leverantör TV via antenn och via fiber, på så sätt kan tittarna få tillgång till TV i princip oavsett var de befinner sig.

– Boxer ska ha TV för alla, överallt och när tittarna vill ha det. Därför har vi lanserat TV via fiber, och dessutom ingår titta överallt via Boxers app i alla våra paket, oavsett om du som kund använder antenn eller fiber, säger Jonas Lönnquist.
Läs hela inlägget »
Etiketter: boxer, teracom
 
Rateko © 2021