loading...

2015 > 06

Pressmeddelande från Näringsdepartementet:
Regeringen har idag beslutat att tilldela Digidel-nätverket (genom föreningen Sambruk i Sverige) 500000 kronor för aktiviteter som främjar digital delaktighet.

– Frivilliga initiativ och eldsjälar spelar en stor och viktig roll i arbetet med att få fler digitalt delaktiga. Det är regeringens ambition att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Digidel-nätverket har sedan flera år tillbaka arrangerat kampanjer såsom Get Online Week och Medborgarveckan som syftar till att få fler personer att använda internet.

Digidel-nätverket samordnas av föreningen Sambruk i Sverige och samlar aktörer från hela samhällslivet: bibliotek, folkhögskolor, ideella föreningar, funktionshinderorganisationer såsom Handikappförbunden och SeniorNet, IT- och Telekomföretagen, lärcentra, myndigheter, Sambruk i Sverige och studieförbund.
Läs hela inlägget »
Pressmeddelande från Com Hem:
Com Hem har förlängt avtalet med Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB. Avtalet sträcker sig i 3 år med förlängning på ytterligare 1 år och innebär att hyresmedlemmarna har möjlighet att även i fortsättningen teckna bredband, TiVo och övriga TV-tjänster från Com Hem.

Com Hem kommer att leverera tv-tjänster i form av både analogt och digitalt basutbud samt digital-TV tjänster, fast telefoni samt bredband på upp till 500 Mbit/sek.

– Att SKB gett oss fortsatt förtroende att leverera ledande tv och bredandstjänster är glädjande och visar att vi har ett bra och konkurrenskraftigt erbjudande. En stor del av SKBs hyresmedlemmar har valt att teckna bredband eller TV från Com Hem och det är bra att de kan fortsätta med oss som leverantör. Det visar att vi har en stark portfölj och att de boende hos SKB gillar oss, säger Stefan Trampus, försäljningsdirektör på Com Hem.

SKB äger fastigheter i Stockholmsområdet har 7600 hushåll i sitt bestånd, med totalt 84500 medlemmar.

– Att fortsätta med Com Hem som ett alternativ till de tjänsteleverantörer som erbjöds i det öppna nätet hos SKB är en självklarhet. Vinnare är hyresmedlemmarna som nu har många alternativ att välja på, säger Claes Göthman, förvaltningschef på SKB.
Läs hela inlägget »
Etiketter: com hem, skb
Pressmeddelande från TDC:
En av fyra kan inte släppa jobbet på semestern enligt en stor undersökning från TNS Sifo, beställd av TDC. Var femte tjänsteman säger dessutom att denna inte har en rimlig stressnivå på jobbet, och bara sex av tio anser sig ha en bra balans mellan arbete och fritid.

– Lösningen ligger ofta i en lyssnande företagskultur och att vi trots tillgängligheten sätter gränser som arbetsgivare för när man arbetar, säger Louise Anderberg, HR-direktör på TDC Sverige.

Den stora digitaliseringen skapar möjligheter – men också utmaningar. Detta enligt en stor undersökning med 1 027 tjänstemän som TDC beställt av TNS Sifo. Undersökning visar att 25 procent, en av fyra, tjänstemän anser att de inte har lätt att koppla av från arbetat när de är lediga.

En bidragande orsak kan vara en ökad digitalisering enligt undersökningen:
* 91 procent har tillgång till e-post och kalender i mobilen.
* 89 procent når företagets nätverk på distans. Denna siffra har ökat 11 procentenheter sedan undersökningen för fyra år sedan.
* För att vara nöjda med sina arbeten tycker 79 procent av de undersökta tjänstemännen tycker det är viktigt att ha tillgång till verktyg för att jobba på distans, exempelvis via videokonferenser, chatt, nätverksåtkomst och dokumentdelning.

Undersökningen illustrerar vidare några konsekvenser av denna nåbarhet. Var femte tjänsteman anser exempelvis att de inte har en rimlig stressnivå på jobbet. Och endast sex av tio anser att de har en bra balans mellan arbete och fritid.

Louise Anderberg, HR-direktör på TDC Sverige, kommenterar:
– Som så ofta finns det två sidor att reflektera över. Dels det självklara och negativa i stressen hos medarbetarna. Att 20 procent, en av fem, inte anser sig ha en rimlig stressnivå är allvarligt. Det är ett självklart ett problem som vi måste arbeta med, vi vill ju inte att tillgängligheten blir orsak till stressrelaterade sjukdomar. Vi som arbetsgivare måste sätta upp riktlinjer och vara tydliga med att sätta gränser.
– Men det är ju också så att den ökade digitaliseringen och möjligheten att kunna distansarbeta skapar en ökad flexibilitet som många medarbetare uppskattar. Att kunna arbeta och vara anträffbarpå distans skapar också mindre stress för många.
– Utmaningen ligger i att uppmärksamma båda dimensionerna, och tillsammans på företagen nå en lösning som i mesta möjliga mån skapar ett bra arbetsklimat. Lösningen ligger ofta i en lyssnande och adaptiv företagskultur, som i slutändan innebär skriftliga policies som tillvaratar såväl företagets som medarbetarens intressen.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av TDC Sverige under perioden 10-23 mars 2015. Undersökningen genomfördes som en webbundersökning och totalt intervjuades 1027 personer ur TNS Sifos webbpanel. Målgruppen var kvinnor och män i Sverige mellan 25-64 år som arbetar deltid eller heltid. Samtliga har mobiltelefon och bärbar dator via arbetsgivaren samt arbetar på ett företag eller organisation med minst 10 anställda.
Läs hela inlägget »
Etiketter: tdc, tns sifo
Pressmeddelande från TeliaSonera:
Efter mer än fem framgångsrika år stärker nu TeliaSonera och Spotify sitt innovationspartnerskap. Som en del i det fördjupade samarbetet investerar TeliaSonera 115 MUSD i Spotify.

TeliaSonera investerar 115 MUSD för en ägarandel om 1,4 procent i Spotify inom ramen för det strategiska samarbetet. Bolagen satsar också resurser och personal för att driva gemensam innovation inom mediadistribution, kundinsikt, dataanalys och annonsering. TeliaSonera och Spotify skapar också ett gemensamt team med ansvar att leda innovationsprojekten.

– Vi har en lång och fantastisk relation med TeliaSonera och jag är nöjd över att vi kan ta den till nästa nivå tillsammans genom det här strategiska partnerskapet, säger Daniel Ek, vd och grundare, Spotify.

– Vi bygger nästa generations telekombolag där innovation är helt avgörande för vår framgång. Spotify är ett fantastiskt företag som kunderna uppskattar enormt och med ett innovationsarbete i världsklass. Jag ser verkligen fram emot att som investerare och partner vara en del av Spotifys fortsatta resa, säger Johan Dennelind, koncernchef och vd, TeliaSonera.
Läs hela inlägget »
Etiketter: teliasonera, spotify
Pressmeddelande från MMS:
Tittandet på total-TV ökade med 7 procent mellan våren 2014 och 2015. Och precis som förra året är det streamad TV som står för hela ökningen. Både traditionell TV och rörlig bild som laddats ned via fildelning ligger kvar på samma nivåer som förra året. Det framgår av MMS undersökning Rörliga Bilder 2015 som bygger på en webbenkät där tittarna själva uppskattar hur länge de tittat.

– Våra elektroniska undersökningar visar samma utveckling. Tittandet på streamad TV har ökat mycket jämfört med förra året, medan TV-tittandet ligger på ungefär samma nivå, säger MMS vice VD Pirjo Svedberg.

Självskattad tittartid i minuter i målgruppen 16-65 år:
  2013 2014 2015
TV och inspelat från TV 155 147 147
Streamat 51 69 88
Nedladdat 22 20 18
Total TV 228 236 253

Källa MMS Rörliga Bilder 2013-2015

MMS undersökning Rörliga Bilder genomförs två gånger per år i en webbpanel där omkring 2500 personer svarar på frågor om sin konsumtion av rörlig bild.
Läs hela inlägget »
Etiketter: mms
Pressmeddelande från SF Anytime:
Långt ifrån alla svenskar har fullt fokus när de tittar på film hemma. Hela 27 procent håller nämligen på med mobilen en eller flera gånger under filmen. Dessutom svarar var fjärde att de känner sig stressade när de tittar på film för att de samtidigt vill kolla sociala medier. Det visar SF Anytimes senaste undersökning.
För fjärde året i rad har video on demand-tjänsten SF Anytime låtit genomföra undersökningen Svenskarnas Filmvanor där 1012 svenskar har svarat på frågor om film och filmvanor.

Resultatet visar att mer än var fjärde svensk, 27 procent, kollar mobilen en eller flera gånger samtidigt som de tittar på film. Beteendet är vanligare hos unga och bland de svarande under 35 år håller hela 45 procent på med mobilen varje gång de ser på film. Skillnaderna är stora jämfört med åldersgruppen 45 till 65 år, där endast 16 procent kollar mobilen under filmens gång.

En förklaring varför mobilskärmen lyser i filmmörkret är att svenskar vill hålla koll på vad som händer i sociala medier. Dock svarar var fjärde att deras behov att hålla sig uppdaterade gör att de känner sig stressade. Av dem så är det fyra procent som upplever att de alltid är stressade på grund av att de vill kolla sociala medier.

– Att så pass många håller på med mobilen under filmen ser inte jag bara som något negativt. Det är snarare så att beteendet är en del av vardagen och många tänker nog inte ens på att mobilen åker fram. Det som är oroande är att så många känt sig stressade för att de vill kolla sociala medier. De flesta tittar på film för att koppla av och stressen från sociala medier kan motverka det, säger Marta Jarzabek Hulthén, marknadschef på SF Anytime.
Läs hela inlägget »
Etiketter: sf anytime
Pressmeddelande från LG:
Har du den där känslan av att dagarna har för få timmar? Om du fick 30 extraminuter per dag, vad skulle du spendera dem på? Här i Sverige skulle de flesta av oss använda den extra halvtimmen för välförtjänt avkoppling och då helst ensamma och på kvällen då vi har som minst lust att lägga ner tid på tvätt eller städning. Det visar en ny Nordisk undersökning som utförts på uppdrag av LG Home Appliances i samband med den nordiska lanseringen av LG Turbo Wash, en ny tvättmaskin med en mer effektiv tvättcykel som sparar vatten, energi och viktigast av allt, tid.

Mer specifikt är danskar, svenskar, finnar och norrmän alla överens om att eventuella extraminuter i dag skulle gå till avkoppling och fritidsaktiviteter. Det visar resultatet av en ny nordisk undersökning, som har utförts av Opeepl på uppdrag av LG Home Appliances. När det kommer till vad vi skulle prioritera efter det skulle de tillfrågade i Sverige, Danmark och Norge spendera extra tid på träning eller motion, medan de finska respondenterna hellre skulle få lite mer sömn. En aktivitet vi nordbor alla är överens om är att vi vill spendera mer tid med våra barn, läsa böcker eller vara med våra respektive.

I Sverige skulle hela 37 procent lägga de där ovärderliga extra minuterna på mer fritid under kvällstid och troligtvis på egen hand. Om det inte var möjligt att få 30 minuter extra på kvällen skulle respondenterna i Sverige, Norge och Finland spendera dem på att sova lite längre på morgonen medan danskarna hellre hämtar upp barnen 30 minuter tidigare från dagis eller skolan på eftermiddagen.
Det kommer inte som någon överraskning att tvätta och städa kommer längst ner på listan över hur vi skulle spendera extra ledig tid. Bara en procent av svenskarna skulle använda tiden till att tvätta medan tre procent skulle använda den till städning. Lite överraskande är det bara en procent av svenskarna som skulle utnyttja tiden till att gå på en date. Det kanske förklarar varför bara sex procent av svenskarna skulle lägga tiden på att prata med sin respektive medan dubbelt så många (tolv procent) hellre väljer att läsa en bok.

– Vår nya LG Turbo Wash är revolutionerande eftersom den tvättar kläderna bättre än andra tvättmaskiner samtidigt som den mer effektiva tvättcykeln sparar vatten, energi och viktigast av allt, tid. Vår studie visar hur stor vikt svenskarna lägger på att få mer tid över till annat. Vi är oerhört glada och stolta över att vi med vår nya produktlansering faktiskt kan ge våra kunder den där extra halvtimmen per dag som de behöver för att koppla av, säger Sebastian Bengtsson, nordisk produktspecialist LG Home Appliances.

Svenskarnas topp-tre över vad de skulle göra med 30 extra minuter per dag
1. Slappna av och njuta av lite fritid (23 procent)
2. Läsa en bok (12 procent)
3. Träna (12 procent)

Svenskarnas topp-tre över vad de inte skulle göra med 30 minuter extra per dag
1. Städa (22 procent)
2. Arbeta (20 procent)
3. Sova (15 procent)

Undersökningen med 2000 respondenter genomfördes av Opeepl i april 2015 på uppdrag av LG Home Appliance. De 2000 respondenterna var jämnt fördelade mellan Norge, Sverige, Finland och Danmark samt efter kön, ålder och geografisk spridning i varje land. Undersökningen genomfördes i de fyra länder för att belysa vårt stora behov av mer tid i det dagliga livet efter lanseringen av LG: s nya tvättmaskin Turbo Wash, som sparar vatten, energi och framför allt tid. Ett nyligen genomfört test av Intertek fann att 59-minuters tvätt- och sköljcykeln i Turbo Wash-programmet tvättade fem kilo bomullstvätt mer effektivt än en 95-minuters standardtvättcykel i en traditionell tvättmaskin.
Läs hela inlägget »
Etiketter: lg
Pressmeddelande från SteelSeries:
SteelSeries, som är den globalt ledande tillverkaren av spelutrustning och sedan länge en förkämpe för e-sporten, har meddelat att man går in i ett sponsor- och partnerskap med teamet Evil Geniuses (EG).

EG har några av världens bästa lag och enskilda spelare av Dota 2, StarCraft II, Halo och fightingspel, och har byggt upp sitt herravälde inom e-sporten på samma värderingar som SteelSeries varumärke står för, nämligen hängivenhet, hårt arbete och passion.

– Vi är stolta över att meddela att vi inlett ett partnerskap med Evil Geniuses, en e-sportorganisation som har några av världens bästa professionella spelare. SteelSeries varumärke är synonymt med e-sport och vi kopplar nu vårt varumärke till de bästa lagen för att stötta deras framgångar och arbeta tillsammans för att skapa produkter och kringutrustning som förbättrar spelupplevelsen och låter spelare över hela världen växa med utmaningen, säger Ehtisham Rabbani, vd för SteelSeries.

– Vi är jätteglada över att gå in i ett partnerskap med en gammal vän som SteelSeries. SteelSeries är kända inom e-sport-kretsar för sin gamingpassion, vilket verkligen märks på företagets produkter. Med hjälp av deras generösa stöd till Evil Geniuses, ser vi fram emot att fortsätta att nå topprestationer vilket vi alltid varit kända för. Det är verkligen kul att få välkomna SteelSeries som en familjemedlem, säger Brandon Freytag från Evil Geniuses.

– Jag har mycket goda erfarenheter av att ha använt SteelSeries produkter tidigare och det ska bli jättespännande att få använda deras prylar igen – precis lagom till WCS! SteelSeries utrustning är den jag känner mig mest bekväm med och den har hjälpt mig till stora framgångar i tidigare turneringar, säger Lee ”Jaedong” Jae-Dong, professionell spelare för Evil Geniuses.

Team EG inledde sommaren med en rad viktiga segrar, bland annat 1:a plats i Dota 2 Asia Championship och flera 1:a-placeringar i Northwest Majors som leder fram till The International 5.
Läs hela inlägget »
Pressmeddelande från MMS:
Finalen av Eurovision Song Contest är det mest sedda programmet på webb-TV hittills i år. Även på traditionell TV var tittandet stort.

När tittandet på ESC 2015 under finalkvällen och den efterföljande veckan räknats samman kan vi konstatera att det är det mest sedda programmet på webb-TV under året. Med 712980 startade strömmar och en webbpublik på 207642 passerar det Charlotte Kallas årsbästa från Skid-VM i Falun i vintras på 602372 starter och en webbpublik på 154711 med god marginal.

Jämfört med ESC-finalen 2014 ökade antalet startade strömmar med 400000 samtidigt som webbpubliken nästan fördubblades.

ESC nådde en storpublik även på traditionell TV med en snittrating på 3300000 i målgruppen 3-99 år. Det är på ungefär samma nivå som under de senaste åren.

– Det mesta av tittandet både på TV och nätet skedde samma dag som sändningen, säger MMS vice VD Pirjo Svedberg.
Läs hela inlägget »
Etiketter: mms
Pressmeddelande från Electra Gruppen:
Electra Gruppens affärsområde Logistik & IT, som kombinerar lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning, tillsammans med utveckling och drift av moderna IT- och webblösningar, erbjuder en ny tjänst inom virtuella butikskoncept.

För att stödja utvecklingen av dagens moderna handel "omni-channel" har Electra tagit fram en ny tjänst som ger deras kunder möjlighet till ett virtuellt sortiment av varor och tjänster. Tjänsten kombinerar fysisk handel med e-handel och är uppbyggt runt en interaktiv touchdisplay designad för att passa i en modern butiksmiljö.

– Vi ser stora möjligheter med konceptet. Nyttan för kunderna är att tjänsten möjliggör ett bredare och större utbud av varor, dessutom är en touchdisplay ett bra stöd i samband med försäljningen. Lösningen följer även vår multikanalsstrategi vilken vi ser en stor potential i framgent, säger Ola Schwarz, affärsområdeschef Logistik & IT.

– Vi är mycket nöjda med att Electra Gruppen ligger långt fram inom det virtuella butikskonceptet. Företaget har tagit fram ytterligare en tjänst som underlättar för både konsumenter och butiker att göra en bra affär, säger Anneli Sjöstedt, VD Electra Gruppen.
Läs hela inlägget »
Etiketter: electra
 
Rateko © 2021