loading...

2015 > 04

Pressmeddelande från Samsung:
I en upphandling av bland annat surfplattor har Mediapoolen Västra Götaland AB, som ägs av kommunerna i Västra Götaland exklusive Göteborgsregionen, ställt krav som gör att upphandlingen i den delen begränsas till enbart Apple-produkter.

Sådana krav är typiskt sett inte tillåtna eftersom konkurrensen begränsas på ett otillåtet sätt vilket även kan leda till onödiga extrakostnader för skattebetalarna. Samsung Electronics ansökte därmed om överprövning av MediaPoolens upphandling av surfplattor. Nu har Mediapoolen avbrutit upphandlingen av de skäl som Samsung Electronics framfört.

– Det är positivt att Mediapoolen nu avbrutit upphandlingen och istället avser att genomföra en upphandling som ger utrymme för konkurrens. Den tidigare upphandlingen var ännu ett exempel i en lång rad av institutioner som på det här sättet felaktigt begränsar konkurrensen i en upphandling och bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU). När myndigheter ställer krav på ett visst varumärke minskas valmöjligheterna vilket kan leda till onödiga extrakostnader för skattebetalarna, säger Björn Hansen, Sales Director Telecom på Samsung Electronics Nordic.

Mediapoolen hade ställt krav på att surfplattorna skulle ha iOS som operativsystem. Att ställa krav på dessa operativsystem är detsamma som att ställa kvar på att produkterna ska vara av varumärket Apple. LOU innehåller ett förbud mot att göra så eftersom det gynnar ett enskilt företag och missgynnar andra.

– Det är rätt enkelt. Om alla leverantörer får tävla på lika villkor får offentlig verksamhet bäst kvalitet och mest valuta för pengarna. Begränsas konkurrensen kan det bli dyrt, säger Björn Hansen.

Förvaltningsrätten i Malmö har tidigare givit Samsung rätt i en dom i ett likartat fall gentemot Trelleborg och Skurup. Samsung har även begärt överprövning av en upphandling från Köping, Sala och Västra Mälardalens kommunalförbund som även den begränsar upphandlingen till ett enda varumärke.
Läs hela inlägget »
Etiketter: samsung
Pressmeddelande från Elgiganten:
Nu stärker Elgiganten kunderbjudandet med mobiloperatören 3s paketeringar och abonnemang.

– Med lanseringen av 3 i vårt utbud kan vi erbjuda kunderna de hetaste telefonerna och de mest konkurrenskraftiga abonnemangen på marknaden, säger Robert van Toor, Försäljningschef för Telekom på Elgiganten.

Med lanseringen blir 3s fullständiga portfölj med abonnemang och tjänster tillgängliga i samtliga 77 Elgigantenvaruhus.

– Med 3 kan vi erbjuda våra kunder ännu större valfrihet än tidigare. Nu arbetar vi med alla stora operatörer på den svenska marknaden och kan erbjuda den bästa och mest ekonomiska lösningen för varje enskild kund som kommer in i våra varuhus, säger Robert van Toor.

Svenskarna konsumerar i allt strörre utsträckning strömmad ljud och bild via sin mobiltelefon, vilket ökar betydelsen av en bra och personligt anpassad kommunikationslösning och abonnemang.

– Det är bara att konstatera att mobiltelefonen fyller en otroligt viktig roll i vår vardag och mobiloperatörerna jobbar kontinuerligt med att utveckla sina tjänster och abonnemang för att möta kundernas behov. Det aldrig varit så billigt att kommunicera via sin mobil och just nu ser vi en stark ökning i vår abonnemangsförsäljning, säger Robert van Toor.

I samband med lanseringen kan Elgigantens kunder ta del av några otroligt starka erbjudanden på de hetaste telefonerna i kombination med riktigt konkurrenskraftiga abonnemang från 3.
Läs hela inlägget »
Etiketter: elgiganten, 3
Pressmeddelande från Canon:
Canon har förvärvat det Londonbaserade digitala start-up-företaget Lifecake, ett viktigt steg i utvecklingen av Canons digitala tjänster för konsumenterna. Canon kommer nu närmare sin ambition att vara en del av alla bilder som tas, oavsett vilken utrustning som används, och får i och med förvärvet nu också närvaro i Londons "Tech City".

Lifecake är företaget bakom en fotodelningsapp för familjer. Här kan föräldrar lagra, organisera, dela och visa viktiga ögonblick i barnens liv. Med Lifecake skapar föräldrar foto- och videotidslinjer som släkt och vänner kan visa på smarta telefoner, surfplattor, datorer och i tryckta fotoböcker.

– Idag tar alla fler foton på fler enheter än någonsin tidigare, men ofta känns allt överväldigande eller till och med förvirrande. Alla vill vi snabbt kunna hitta ett foto från ett särskilt ögonblick - bara genom att dra med fingret - och visa det på vilken skärm som helst, eller skriva ut det. På Canon bygger vi skräddarsydda digitala tjänster för att se till att alla ska kunna göra precis detta. Lifecake är ett mycket spännande tillskott till Canon Group, med en digital tjänst som gör det enkelt för familjer att få kontroll över den allt större mängden fotografier. Det här förvärvet passar perfekt in i vår vision att ge alla som fotograferar de verktyg som behövs för att hålla berättelser och upplevelser levande – och engagera oss i dem närhelst och varhelst det behövs, säger Alberto Spinelli, chef för Digital Services på Canon Europe.

– Med Canons räckvidd och teknik kan vi sätta på startraketer på vår tjänst. Samtidigt kommer vårt team att få Canons digitala tjänster inom ekosystem att växa. Men vi är mest nöjda med att våra befintliga och potentiella kunder kan känna att deras ovärderliga minnen är säkra hos ett av de mest pålitliga varumärkena inom fotografi – ett företag som har hjälpt familjer att fånga och återuppleva ögonblick i nästan 80 år och som kommer att fortsätta med det i generationer framöver, säger Nicholas Babaian, vd och en av grundarna av Lifecake.

Om Lifecake
Lifecake uppstod när en av grundarna reste nästan 1000 mil för att vara med om ett syskonbarns födelse. Upplevelsen var helt fantastisk, men vid hemkomsten kändes avståndet enormt. Önskan fanns om att känna sig mer delaktig och snart hittade han andra som kände precis likadant.

I start-up-teamet för Lifecake, med bas i London, fanns föräldrar, mostrar och farbröder som tidigare arbetat tillsammans med några av de största namnen på Internet – inklusive Skype, Yahoo!, Microsoft och Qualcomm.

Lifecake finns för närvarande på engelska över hela världen. Idag lanseras fler språkversioner: franska, tyska, spanska och italienska.
Läs hela inlägget »
Etiketter: canon, lifecake
Pressmeddelande från Microsoft:
När tidningen CR Magazine publicerar listan över de 100 mest ansvarsfulla företagen 2015 tar Microsoft förstaplatsen. Det är ett rejält lyft jämfört med förra årets placering som nummer fyra. Företagen mäts i kategorierna miljö, klimatförändring, anställningsvillkor, mänskliga rättigheter, företagsstyrning, finans, filantropi och lokalt samhällsstöd.

– Det är roligt att vårt långvariga arbete med att vara ett ansvarsfullt företag ger resultat som det här. Vi gör det arbetet över hela världen och i Sverige har vi ett antal projekt som vi stöder förutom interna mål som jämställdhet och kulturell mångfald. Vi har en lång historia av att både delta i andras samhällsprojekt och driva egna initiativ inom till exempel utbildning och kompetens för unga, säger Daniel Akenine som är ansvarig för National Plan på Microsoft i Sverige.

Här är ett par exempel på vad Microsoft i Sverige jobbar med:
* Digigirlz, ett utbildningsprojekt inom IT som vänder sig till tjejer som ska börja nionde klass.
* Kista Commute, en samverkan mellan bolagen i Kista för att minska bilpendling. Microsoft har sedan 2012 minskat klimatpåverkan med 24 procent främst tack vare att anställda uppmuntras till att jobba utanför kontoret vilket de i snitt gör cirka en dag/vecka.
* Vaggan, en svensk organisation som arbetar med handikappade barn i Baltikum. Microsoft AB har stöttat dem sedan starten i deras arbete med barnhem, donationer och hjälpmedel till barn i Litauen och Lettland.

– En åtgärd som många företag över hela världen idag gör, och som verkligen ger avtryck i miljön, är att använda molntjänster. De nyaste datacentren för Microsoft Azure har PUE på 1,07-1,17 medan en egen serverhall ofta ligger kring 2. Här kommer det sparas mer av både pengar och miljö, avslutar Daniel Akenine.

Här finns listan: CRs 100 best list
Läs hela inlägget »
Etiketter: microsoft
Pressmeddelande från TCO:
TCO Development presenterar en remiss för nya certifieringskrav för hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified. I remissen skärps kraven för användning av farliga ämnen i IT-produkter och för att minska negativ påverkan av elektronikskrot.

TCO Certified har idag haft en avsevärd påverkan i utfasningen av giftiga ämnen, reducerad energiförbrukning och omställningen till mer hållbar IT-produkter Nu läggs remissen för nästa generations krav för certifiering av IT-produkter.

Under 2014 såldes över 318 miljoner datorer, 216 miljoner tablets och 1,8 miljarder mobiltelefoner över hela världen (Gartner). Det förutspås att antalet kommer att öka i samtliga kategorier under 2015. E-skrot är den snabbast växande avfallsströmmen i världen enligt ILO (2012). Att designa produkter för längre livslängd, mindre skadliga ämnen i hela kedjan och ansvarsfull återvinning av IT-produkter blir därför allt viktigare för att reducera andelen e-skrot och påfrestande nyproduktion av material.

– Med våra nya krav vill vi se fler IT-produkter med färre giftiga kemikalier som också är lättare att både återanvända och återvinna. E-skrot är ett verkligt problem, som ett exempel så tar en återvinningsanläggning i Västerås emot 40-50 ton e-skrot varje dag och med rätt förutsättningar kan dock upp till 90 procent av en IT-produkter idag återvinnas, säger Niclas Rydell, chef för certifieringen och för TCO Certified på TCO Development.

I det nya kravförslaget föreslås varumärken som vill certifiera produkter enligt TCO Certied att deklarera andelen återvunnet material i deras IT-produkter, att redovisa produktens totalvikt och redovisa energiförbrukningen under användning.

Återvunnen plast minskar energiåtgången med upp till 80 procent i produktionen jämfört med att producera ny plast, produktens totalvikt är en indikation på mängden e-skrot och energikonsumtionen blir ett sätt att redovisa produktens klimatpåverkan. Vidare föreslås krav på att fasa ut icke-halogenerade flamskyddsmedel och förbjuda fyra ftalater (mjukgörare).

Sedan tidigare har TCO Certified bidragit till ökad kvalitet i återvinningen genom att kräva att produkter är lätta att demontera och att de tydligt märks med vilken typ av plast de innehåller. Certifieringen säkerställer även att IT-produkter inte innehåller bromerade och klorerade flamskyddsmedel, kvicksilver, krom, bly, kadmium eller sexvärt krom. Själva förpackningen ska även vara återvinningsbar – allt för att så mycket som möjligt av IT-produkterna ska kunna återanvändas.

De nya kravförslagen i korthet
TCO Certified tar hänsyn till en IT-produkts hela livscykel, från tillverkning, användning till sluthanteringsfasen.
* Uppmuntra hållbar tillverkning och minska e-skrot – TCO Development vill att varumärken deklarerar andelen återvunnet material i sina IT-produkter. Återvunnen plast minskar energiåtgången vid tillverkningen med upp till 80 procent jämfört med att tillverka ny plast. I förslaget ser vi även till IT-produktens totalvikt som en indikation på mängden e-skrot samt hur deklarera energikonsumtionen under användningsfasen.
* Fasa ut icke-halogenerade flamskyddsmedel och ersätta dem med kemikalier som är bevisat mindre skadliga. Det görs med hjälp av verktyget GreenScreen och tillåtna ämnen hamnar på en så kallad "Accepted Substance List".
* Förbjuda fyra ftalater som används som mjukgörare. Reproduktionsskadliga och hormonstörande ämnen.
* Socialt ansvar i tillverkningen – Arbetsförhållanden i de fabriker där IT-produkter tillverkas är en viktig fråga. TCO Development föreslår förstärkt kontroll av hur varumärkena implementerar den uppförandekod som ingår i TCO Certified. Skärpta kontroller och bedömning av förbättringsarbetet är ett sätt att bidra till förbättrade förhållanden i fabrikerna.

Kravutvecklingsprocessen för TCO Certified
Att utveckla och se över kraven i TCO Certified pågår ständigt. Vart tredje år skapas dock en ny generation krav och den processen är mer formaliserad. Det är då vi i grunden ser över befintliga krav, hur de fungerar, föreslår nya krav och kravområden och uppdaterar krav som behöver bli mer aktuella. Allt för att driva på en utveckling av mer hållbara IT-produkter. Dialogen med intressenter som experter, forskare, ideella organisationer, användargrupper, industri och testlabb är en central del i kravutvecklingen.
Nästa generations krav i TCO Certified lanseras i november 2015.
Läs hela inlägget »
Etiketter: tco
Pressmeddelande från MediaMarkt:
Det världskända varumärket Bang & Olufsen har utökat sin produktportfölj med varumärket B&O PLAY, en serie med exklusiva ljudprodukter.

B&O PLAY är en produktportfölj med särskilt fokus på bärbara ljudprodukter. I serien ingår bland annat hörlurar och blåtandshögtalare. Precis som Bang & Olufsens övriga hemelektronikprodukter håller B&O PLAY en hög standard gällande såväl teknologi som design.

Media Markt kommer som enda hemelektronikkedja i Sverige att sälja samtliga produkter från B&O PLAY. Samarbetet mellan Media Markt och Bang & Olufsen bottnar i att Bang & Olufsen vill öka sin närvaro på hemektronikmarknaden. Försäljningen av B&O PLAY sker med start vecka 17 i samtliga av Media Markts 27 varuhus och online.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Bang & Olufsen. Deras erkända ljudkvalitet och stilrena design är något vi vet tilltalar många av våra kunder, säger Anna Sjödin, kommunikationschef på Media Markt.

– B&O PLAY är vår satsning på produkter anpassade för en modern digital livsstil. Med Media Markts hjälp hoppas vi kunna nå ut till en bred målgrupp som precis som vi värdesätter kvalitet, design och prestanda, säger Viggo Olsen, Global Sales Director of B&O PLAY.
Läs hela inlägget »
Pressmeddelande från EET Europarts:
ONELAN har valt EET Europarts som ny nordisk distributionspartner.
EET Europarts Group har en klar målsättning är att bli en av de ledande distributörerna inom sina strategiskt viktiga affärsområden. Som en viktig del i det arbetet så har EET Europarts Group nyligen rekryterat några av branschens mest kompetenta personer inom Professionell AV & Digital Signage. I Sverige har man nyligen förvärvat marknadsledande företaget Wiktors AV-Line AB.

– Avtalet med ONELAN, som en av världens marknadsledande inom Digital Signage, passar mycket väl in i strategin att stärka vår position inom Pro AV och Digital Signage affärsområdet. Vi är mycket glada över att samarbeta med ONELAN på grund av deras innovativa och lättanvända hårdvaru- och mjukvaruproduktportfölj som ger ett stort mervärde till våra kunder, säger Stefan Nilsson, vd för EET Europarts i Sverige.

– Vi behövde stärka vår distribution i Norden och vi tror att EET Europarts ambitiösa och målmedvetna strategi i vår verksamhet i kombination med deras senaste förvärv och rekrytering av specialister kommer att bli mycket framgångsrikt. EET Europarts vet också hur man erbjuder förstklassig support till kunderna, säger Frank Trossen, Försäljningschef Central- & Northern Europe på ONELAN.
Läs hela inlägget »
Etiketter: onelan, eet europarts
Pressmeddelande från Lenovo:
Lenovo lanserar WRITEit, en ny och innovativ mjukvara som förbättrar upplevelsen av att skriva för hand på enheter som är utrustade med denna funktion.

WRITEit gör det möjligt att skriva med hjälp av en penna istället, på så gott som alla ställen där tangentbordet vanligen används. Mjukvaran fungerar på utvalda Lenovo Windows 8 enheter med digitizer, active pen eller AnyPen-teknik.

WRITEit låter användaren skriva anteckningar i praktiskt taget alla textfält där tangentbordet kan användas, oavsett om textfältet är i ett program som inte har denna funktion. WRITEit öppnar upp en ny värld av skrivmöjligheter utöver vanliga antecknings- och ritprogram. Till exempel kan användare skriva in söktermer direkt i webbläsaren för att snabbt göra sökningar på webben utan att använda tangentbordet. Med WRITEit kan man även skriva email, inlägg på sociala medier, skriva på onlineforum och mycket mer.
Läs hela inlägget »
Etiketter: lenovo
Pressmeddelande från Verizon:
Verizon har presenterat säkerhetsrapporten Data Breach Investigations Report 2015. Rapporten visar att cyberattacker blir alltmer sofistikerade samtidigt som många kriminella fortfarande förlitar sig på välbeprövade tekniker från decennier tillbaka som phishing och hacking.

Enligt årets rapport använder merparten av cyberattackerna (70 procent) en kombination av dessa äldre tekniker och blandar in ett sekundärt offer vilket ökar komplexiteten för att hantera ett intrång.

Ett annat problemområde som belyses i årets rapport är att många sårbarheter som redan har upptäckts och där säkerhetspatcher funnits tillgängliga sedan länge, fortfarande är öppna. Patcherna har i många fall helt enkelt inte implementerats och faktum är att många sårbarheter kan spåras ända till år 2007, ett glapp på nästan åtta år.

Som i tidigare rapporter visar årets resultat återigen vad Verizons forskare kallar detection deficit – tiden det tar mellan att ett dataintrång sker till dess att det upptäcks. För 60 procent av dataintrången kan de kriminella, tyvärr, kompromettera en organisation inom loppet av några minuter.

Däremot visar rapporten att många cyberattacker kan förhindras genom en mer alert syn på cybersäkerheten.

– Vi fortsätter att se stora luckor i hur organisationer försvarar sig själva. Medan det inte finns några garantier mot att inte drabbas av ett intrång kan organisationer drastiskt minska risken genom att bli mer vaksamma när det kommer till det mest grundläggande. Detta fortsätter att vara ett huvudsakligt tema utifrån mer än 10 års data som analyserats för Data Breach Investigations Report-serien, säger Mike Denning, vice president, global security för Verizon Enterprise Solutions.

Årets rapport omfattar för första gången även en fördjupad inblick kring mobil säkerhet, Internet of Things-relaterad säkerhet samt en inblick i den ekonomiska påverkan ett dataintrång har.

Generellt sett, visar rapporten att hoten mot mobila plattformar är överdrivna och antalet exploaterade säkerhetsrelaterade sårbarheter för mobila plattformar är försumbara.

Maskin-till-maskin-relaterade säkerhetsintrång fanns inte med i 2014 års rapport och är något som undersöks i årets upplaga. Det handlar om incidenter där uppkopplade enheter används som en ingångspunkt för att komma åt andra system där IoT-enheter kopplas upp till botnets (ett nätverk av privata datorer som infekterats med elakartad mjukvara som är kontrollerade utan ägarens vetskap) för denial-of-service-attacker. Detta bekräftar behovet av att behöva prioritera säkerheten när organisationer driftsätter nästa generations intelligenta enheter.

Säkerhetsanalytiker från Verizon använde sig av en ny bedömningsmetod för att utvärdera den finansiella påverkan ett säkerhetsintrång har, baserat på analys av nästan 200 försäkringsärenden relaterade till cyberattacker. Här visar det sig att kostnaden som organisationer drabbas av beror på vilken typ av data det handlar om samt hur många filer som stulits. Dessutom redovisar rapporten ett kostnadsspann som visar den lägsta och högsta kostnaden per stulen fil (till exempel kreditkortsnummer eller en patientjournal).

Till exempel förutspår modellen att kostnaden för att intrång som rör sig om 10 miljoner filer kommer att landa på mellan 2,1 och 5,2 miljoner dollar (95 procent av gångerna), och beroende på omständigheterna kan sträcka sig upp till så mycket som 73,9 miljoner dollar. För intrång som innefattar över 100 miljoner filer kommer kostnaden att landa på mellan 5 och 15,6 miljoner dollar (95 procent av gångerna), och kan toppa på så mycket som 199 miljoner dollar.

– Vi tror att denna nya modell för att uppskatta kostnaden för ett intrång är banbrytande, även om det fortfarande finns utrymme för att utveckla den ytterligare. Vi vet nu att det sällan, om någonsin kostar mindre att råka ut för ett intrång än att proaktivt införa de skydd som krävs, säger Mike Denning.

Verizons säkerhetsexperter förklarar att en stor majoritet (96 procent) av de nästan 80000 säkerhetsincidenterna som analyserats detta år omfattas av nio grundläggande attackmönster som varierar från bransch till bransch. Detta resultat stämmer överens med hur det såg ut i förra årets rapport och är åter igen centralt i årets upplaga "Verizon 2015 Data Breach Investigations Report". Genom att uppmärksamma dessa mönster blir det enklare för organisationer att prioritera sina säkerhetssatsningar och etablera ett effektivare, mer fokuserat tillvägagångssätt för att bekämpa cyberhot.

De nio attackmönstren, som identifierades i 2014-års DBIR, består av diverse användarmisstag som att skicka e-post till fel person; så kallad crimeware (olika typer av skadlig kod riktad mot att få kontroll över system); insiderbrott, inklusive missbruk av befogenheter kring informationshantering; fysiska stölder av IT-enheter och borttappade enheter; attacker mot webapplikationer; överbelastningsattacker (DDoS-attacker); cyberspionage; intrång i kassasystem (PoS-system) och betalkortsrelaterade brott (skimming).

Årets rapport visar att de tre vanligaste säkerhetsincidenterna per industri utgör 83 procent av alla incidenter för den industrin, en siffra som har stigit från 76 procent sedan 2014 års rapport.
Läs hela inlägget »
Etiketter: verizon
Pressmeddelande från Intel:
Den 19 april firade Moores lag femtio år. Moores lag härstammar från 1965, då Intels medgrundare Gordon Moore, i en tidskrift förutsade elektronikutvecklingen genom att spå att antalet transistorer per krets skulle fördubblas årligen under det kommande decenniet. Tio år senare reviderade han fördubblingstiden i lagen­ till två år.

Tre år innan han var med och grundade Intel, gjorde Gordon Moore iakttagelsen att transistorer - mikroprocessorns och den digitala erans fundamentala byggstenar - skulle minska i kostnad och öka sin prestanda exponentiellt. Han visste inte då att han hade kommit på en världsförändrande idé som kom att bli känd som "Moores lag" och som skulle driva den teknologiska förändringen under resten av århundradet. Nedan redogörs för några exempel på vad Moores lag skulle tillämpas inom andra områden.

Bilar:
* Om bilars bensinkonsumtion förbättrades enligt samma princip skulle du utan problem kunna köra en bil för resten av livet på enda bensintank.
* I den takt transistorer har krympt skulle en bil vara lika stor som en myra. Reservdäcken skulle få plats i en ficka.

Byggbranschen:
* Om en skyskrapa sjönk i pris i takt med Moores lag, skulle man kunna köpa en för mindre än vad en PC kostar idag. Och om skyskrapan växte på höjden i takt med Moores lag skulle den vara 35 gånger högre än Mount Everest.
* Om huspriserna sjönk i samma takt som transistorer, skulle man kunna köpa ett hus för priset av en liten bit godis.

Flygresor:
* Apollos rymdprogram som gick ut på att placera människor på månen kostade 25 miljarder dollar. Om priserna hade sjunkit i samma takt som Moores lag, skulle det programmet idag kosta ungefär lika mycket som ett mindre privatflygplan.
* Resan till månen år 1969 tog tre dagar, men om Moores lag kunde användas på rymdresor skulle den resan idag bara ta en minut.
* En flygning mellan Nya Zealand och New York skulle vara över innan man ens hunnit knäppa fast säkerhetsbältet.

Många apparater som används dagligen idag drivs av mikroprocessorer som är gjorda av transistorer. I takt med att dessa apparater kraftigt sjunkit i kostnad och samtidigt ökat i prestanda och energieffektivitet, har de tack vare Moores lag blivit oumbärliga delar av våra liv. Telefoner och klockor har blivit smarta, och bilar har blivit rullande datorer.

Om en Intel-baserad smartphone hade byggts på teknologi från 1971 hade enbart telefonens mikroprocessor upptagit en parkeringsplats.

Jämfört med Intels första mikroprocessor, Intel 4004, hade dagens 14 nm-processorer levererat 3500 gånger högre prestanda och varit 90000 gånger mer effektiv och till en 1/60000-dels kostnad.

Moores lag är en eftersträvan, inte en naturlag. Den görs möjlig av en armé av människor som utmanar de grundläggande fysiklagarna. Idag tillverkar Intels fabriker över 10 miljarder transistorer varje sekund som driver de fantastiska apparaterna som tjänar människor över hela världen.

De första semikonduktor-transistorerna var lika stora som ett suddgummi som sitter i slutet av en penna. Som ett resultat av Moores lag kan fler än sex miljoner av dagens trigate-transistorer få plats i punkttecknet i slutet av den här meningen.

Dagens transistorer är inte synliga för ögat. För att se en enda transistor måste du förstora ett normalt chip till storleken av ett hus.

Moores lag fortsätter att förändra inte bara teknologi-industrin men även världen. Unga skapare, ivriga uppfinnare, uppåtsträvande forskare och doktorer och otaliga andra kommer fortsätta att slå världen med häpnad med idéer och genombrott som vi inte ens kan föreställa oss idag.
Läs hela inlägget »
Etiketter: intel
Pressmeddelande från Mediavision:
2014 innebar ett nytt omsättningsrekord för den sammantagna svenska TV-marknaden. Detta innebär dock inte att allt är frid och fröjd. Efter ett par år med tydlig tittarförflyttning från traditionell TV till online, syns för första gången också ett skifte i intäkter – och det är inte de svenska TV-aktörerna som leder utvecklingen.

Totalt omsatte marknaden drygt 21 miljarder kronor under förra året, en ökning på fem procent jämfört med 2013. Men det är inte längre de svenska TV-aktörerna som ligger bakom tillväxten. Detta visar Mediavisions nyutkomna årliga branschrapport över den svenska TV-marknaden.

Under 2014 minskade svenskarna sitt traditionella TV-tittande dramatiskt: minus fyra procent jämfört med 2013 vilket innebär att den genomsnittliga tittartiden nu uppgår till 153 minuter per dag. Detta är den lägsta uppmätta nivån sedan 2005, det vill säga sedan innan Sverige övergick till digital-TV och då utbudet var betydligt mer begränsat än idag. Den kraftiga minskningen skedde dessutom under ett år med flera stora sportevenemang såsom vinter-OS och fotbolls-VM. Normalt sett brukar TV-tittandet öka sådana år. Detta ledde också till minskade annonsintäkter – drygt 200 miljoner kr mindre jämfört med 2013.

De svenska TV-kanalerna tappade med andra ord intäkter på reklammarknaden, samtidigt som betal-TV-marknaden visade en mycket svag tillväxt. Betal-TV-aktörerna beräknas ha tappat något i antal abonnenter, för andra året i rad. En direkt konsekvens av pressade intäkter för flera av branschens huvudaktörer tros bli fortsatt hårda förhandlingar mellan TV-kanaler och betal-TV-operatörer, såsom vi nyligen sett i den nu avslutade konflikten mellan Telia och SBS Discovery.
Sammantaget beräknas intäkterna på den traditionella kommersiella TV-marknaden ha minskat under 2014, medan omsättningen för internetdistribuerad TV fortsatte öka i snabb takt. Konkurrenssituationen online är dock betydligt tuffare än på den traditionella TV-marknaden. Här tar globala aktörer som Netflix och Youtube inte bara stora andelar av tittandet, utan även av intäkterna. Flera svenska aktörer har dock aviserat att de under 2015 kommer att utöka sina satsningar online, vilket väntas påskynda omvandlingen av TV-branschen och skärpa konkurrensen om tittarna ytterligare.

– Det har endast varit en tidsfråga innan skiftet i konsumtionen av rörlig bild också skulle börja återspeglas i pengarna. Vi har sett denna utveckling för andra medier och TV kommer inte bli ett undantag – det är på onlinesidan tillväxten sker framöver och det är där nästa slag står. Det positiva är att marknaden som helhet växer och att konsumentintresset är fortsatt högt. Kort sagt är det spännande tider på TV-marknaden nu, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.
Läs hela inlägget »
Etiketter: mediavision
Pressmeddelande från Nokia:
Nokia Networks visar upp de senaste innovationerna inom 5G, telco cloud, Big Data och Analytics och nätverkssäkerhet, vid en roadshow som besökte Stockholm 14 april.

Nokia Networks driver IoT-utveckligen med 5G-uppkoppling och nätverkssäkerhet
Vid utställningen visar Nokia Networks upp de senaste framstegen inom 5G-teknologi och visar upp exempel på hur 5G kommer att kunna utveckla människors vardag. Demonstrationerna tar avstamp i realistiska scenarier uppbyggda kring morgondagens förväntade krav på mobilt bredband, exempelvis gigabit-kapacitet och nya standarder för pålitlighet och latens.

Nokia Networks visar också hur det liggande förslaget för 5G-standard kan förstärka nätverkskapaciteten 10 000 gånger om jämfört med 2010. I samarbete med National Instruments (NI) har Nokia Networks under april uppnått 10 Gbps överföringshastighet i 73 GHz-bandet med en ny 5G-prototyp.

IoT förutsätter ny säkerhetsfunktionalitet både i uppkopplade enheter och i själva nätverken. Nokia Networks har omfattande erfarenhet av att leverera högsäkerhetsnätverk och erbjuder den ledande lösningen Mobile Guard för att kontrollera och övervaka komplexa IoT-applikationer inom tillväxtområden som exempelvis smart infrastruktur och e-hälsa.

Nokia Networks har redan bidragit till att ta telco cloud-teknologin från testmiljö till operatörsnätverk. Idag står vi inför ett genombrott för teknologier som SDN (Software-defined Networks) och NFV (Network Functions Virtualization). Nokia Networks utvidgar därmed sin lösningsportfölj och sitt partnernätverk för att bidra till att gemensamt definiera och standardisera området.

Nya telco cloud-lösningar kommer att maximera radioprestanda och samtidigt hantera och automatisera implementeringen av säkerhetspolicies och –funktioner i molnbaserade nätverk. Detta möjliggör förbättrad nätverksagilitet, snabbare innovation och driftsättning av nya tjänster.

Nokia Networks kombinerar analysverktyg och automation för att hjälpa operatörer snabbt agera på insikter från Big Data och uppnå mätbara resultat.
Inom marknadsföring gör dessa verktyg, som är integrerade i Nokias kundvårdsportfölj CEM (Customer Experience Management) det möjligt för operatörer att få en komplett bild av abonnenters upplevelse av tjänsten och köpmönster. Med grund i detta kan man förutse vad abonnenterna vill ha och nå dem med rätt budskap för att öka intäkter och undvika förlust av kunder. Tiden för att lansera en marknadskampanj kan mätas i timmar snarare än veckor.
I Nokias utbud av prediktiva tjänster ingår också bland annat Predictive Care som kan identifiera och lösa potentiella nätverksproblem långt innan de påverkar prestandan.

– Vårt fokus har alltid varit på människors behov och möjligheter. Vi kommer att fortsätta forma vår verksamhet tillsammans med våra partners för att förverkliga vår ambition att tillgängliggöra ny teknologis möjligheter för mänskligheten, säger Jan Lindgren, Country Director Sweden, Nokia Networks.

– Framtidens högpresterande nätverk möjliggör även en mer hållbar värld. Vi fokuserar på innovation, teknologi och lösningar som skapar konkreta värden för våra kunder, våra samhällen och våra liv, säger Lauri Oksanen, Vice-President of Research and Technology, Nokia Networks.
Läs hela inlägget »
Etiketter: nokia
Pressmeddelande från Apple:
Apple har uppdaterat Final Cut Pro X, Motion och Compressor med nya funktioner för rörlig grafik och viktiga förbättringar som snabbar upp videoredigering, paketering och leverans.

Final Cut Pro 10.2 introducerar imponerande och lättanvända 3D-titlar, förbättrad maskning för färgövertoningar och effekter samt inbyggt stöd för fler kameraformat, liksom RED-RAW-bearbetning som snabbas upp av grafikprocessorn. Motion 5.2 förstärker effekten av 3D-titlar, tack vare möjligheten att skapa anpassade material och miljöer som kan publiceras direkt till Final Cut Pro X. Med Compressor 4.2 kan du enkelt paketera en film för försäljning på iTunes Store.

– Final Cut Pro X förändrar dagens videoredigering av allt från stora Hollywood-produktioner till debutfilmer från fristående filmskapare. Med de uppdaterade versionerna av Final Cut Pro X, Motion och Compressor blir det ännu enklare att redigera, arbeta med titlar och paketera allt från korta videor till långfilmer, säger Philip Schiller, Apples vice VD på Worldwide Marketing.

– Vi gillade verkligen att använda Final Cut Pro X när vi redigerade Focus. Vi skapade de sista filmtexterna direkt i Final Cut Pro, och med hjälp av de nya funktionerna för 3D-titlar och effekter kan vi tänja ännu längre på gränserna för den inbyggda programgrafiken. Vi använder nya Final Cut Pro i arbetet med vår nästa långfilm,säger Glenn Ficarra och John Requa, medregissörer till långfilmen Focus från 2015.

Med Final Cut Pro 10.2 kan videoredigerare skapa snygga 3D-titlar genom att bara dra och släppa. Det finns också enkla mallar som gör det lättare för användare att snabbt komma igång samt cinematiska mallar med inbyggda bakgrunder och animeringar. Användare kan välja bland en uppsättning textstilar för att anpassa utseendet på titlar med hundratals olika kombinationer av material, ljussättningar och kanter, och direkt konvertera 2D-titlar till 3D och se ändringarna i realtid. I Final Cut Pro 10.2 kan redigerare även visa upp till fyra videosekvenser samtidigt för större precision vid färgövertoningar. Det finns även förbättrade formmasker som kan användas på valfria effekter och sparas som förinställningar så att det blir lättare att snabbt komma åt dem senare. Dessutom har Final Cut Pro 10.2 inbyggt stöd för ännu fler videoformat, bland annat Panasonic AVC-Ultra och Sony XAVC-S, och snabbar upp arbetsflödet för RED-RAW-filer tack vare kodningskonvertering, uppspelning och rendering som snabbas upp av grafikprocessorn – inklusive stöd för de dubbla grafikprocessorerna i Mac Pro.

De som arbetar med videoredigering och rörlig grafik kan dra nytta av Motion 5.2 med ännu fler alternativ för 3D-titlar. Nu kan användare skapa dynamiska titlar med flera ljussättningar och kameravinklar, liksom flerlagriga scener med 3D-titlar som kan ge superrealistiska skuggor och reflexioner på andra objekt. Dussintals samarbetspartner erbjuder ännu fler alternativ för imponerande 3D-titlar, och inom kort kommer hundratals nya 3D-mallar som fungerar smidigt i de nya versionerna av Motion och Final Cut Pro från utvecklare som Ripple Training, motionVFX och FxFactory. Motion innehåller även 12 nya generatoreffekter, förbättrade reglage för masker och former och underlättar arbetet med referensbilder.

Med Compressor 4.2 blir det enklare än någonsin att förbereda filmer för försäljning på iTunes Store. Välj bara film, trailer, dold textning med mera, så skapar Compressor ett paket för iTunes Store som användaren kan skicka in till en iTunes Delivery Partner för försäljning på iTunes Store. Compressor innehåller även viktiga prestandaförbättringar för kodningsåtgärder, bland annat snabb rendering via grafikprocessorn med kommandot Send to Compressor och hårdvaruaccelererad flerpasskodning i H.264-format i kompatibla system.
Läs hela inlägget »
Etiketter: apple
Pressmeddelande från Sappa:
Sappa har tecknat avtal med SBS Discovery om att distribuera Kanal 5 HD och Kanal 9 HD i sitt utbud från den 22 april 2015.

Kanalerna kommer att finnas i kanalpaketen Sappa Tio, Sappa HD och Sappa Mest HD. Ingen prisändring sker.

Den 13 april kommer två nya kanaler in i BBC familjen. Sappa välkomnar även HD-kanalerna BBC Brit och BBC Earth i sitt utbud.

För att göra plats för dessa två kanaler tar BBC bort kanalerna BBC Entertainment och BBC Knowledge ur sitt utbud och då försvinner de även ur Sappas utbud. Ingen prisändring sker.

– Sappa fortsätter att växa och vi vill ständigt utöka vårt utbud med kvalitativa kanaler i HD-format. Allt fler kanaler satsar på HD-innehåll och vi är glada att nu kunna tillhanda-hålla fler kanaler från SB S Discovery och nya kanaler från BBC familjen i vårt utbud. Att njuta av sport och underhållning och även vetenskap och natur i HD-format är svårslaget, tycker både vi och våra kunder, säger Sappas VD Hasse Svensson.
Läs hela inlägget »
Etiketter: sappa
Pressmeddelande från Bose:
Den 10 april öppnar Bose upp en ny Bose Store i Täby Centrum, vilket blir den första egenägda konceptbutiken i Stockholmsområdet och den andra i Skandinavien. Det innebär också lanseringen av Boses nya stilrena butikskoncept.

Läget i Täby Centrum passar väl med varumärkets profilering, då man i den nyrenoverade gallerian blir granne med varumärken som Apple, Tesla och andra välkända varumärken. Det är ett köpcentrum med bra geografiskt läge och stor genomströmning av människor.

– Vi väljer läge omsorgsfullt, och är väldigt noga med var vi vill synas. Det ska kännas rätt, vilket det verkligen gör i Täby Centrum, säger Marie Fjällman, RDG Sales Manager Skandinavien. Den skandinaviska marknaden är väldigt intressant just nu, det har vi sett på resultaten från vår Malmöbutik, och öppnandet av butiken i Täby är en del av vår vision att växa och expandera på den svenska marknaden.

I och med öppnandet lanserar man även ett nytt butikskoncept med ett stilrent utseende där upplevelse och interaktivitet står i centrum. I butiken kommer kunderna få möjligheten till en full Bose-upplevelse och på bästa möjliga sätt prova på vad Bose har att erbjuda. Utbildade specialister kommer att finnas på plats i butiken för att demonstrera hela Boses sortiment av ljudprodukter; allt ifrån SoundTouch WiFi-musiksystem och SoundLink Bluetooth-högtalare till vanliga och brusreducerande hörlurar samt Boses prisbelönta Wave musiksystem.
Läs hela inlägget »
Etiketter: bose
Pressmeddelande från Dell:
Dell har tillsammans med LIN Education tagit fram ett utbildningskoncept för skolor som presenteras under utbildningsmässan SETT 2015. I samarbetet kommer Dell att leverera all hårdvara, hantera integrering, mjukvara och service medan LIN Education ansvarar för utbildningsinsatserna mot lärare och rektorer.

Detta är ytterligare ett steg i Dells långvariga engagemang gentemot utbildningssektorn där de, utöver att leverera marknadsledande IT-lösningar för skolor även bidrar med att utbilda lärare i nya moderna verktyg tillsammans med LIN Education. Tillsammans med Dell kommer nu ett helt färdigt koncept att erbjudas till skolor som innefattar allt från bakomliggande teknik och mjukvara, datorer och tablets till upplärning av lärare, workshops och specialframtagna applikationer.

– Vi på Dell har en lång historia av att arbeta med skolor och vi ser LIN Education som en självklar förlängning av detta. Med allt mer IT-centrerad utbildning så blir glappet mellan elevernas kunskap och lärarnas allt större. Det är även viktigt att lärare känner sig bekväma med att utföra utbildningar helt digitalt och här kommer vi ha stor hjälp av expertpedagogerna från LIN Education, säger Thomas Weimer, Dell Sverige.

LIN Education är Sveriges enda leverantör som arbetar specifikt mot skolor och hanterar idag mer än 150000 enheter. De har egna pedagoger, utvecklare och workshopledare med en mångårig erfarenhet av utbildningsinsatser för IT i skolan.

– IT i skolan ger fantastiska möjligheter för lärande, men det förändrar även spelreglerna från grunden. Vi hjälper skolor att förstå hur man anpassar utbildningen till ett digitalt lärande och detta innefattar ibland även hur klassrummet är utformat. Att Dell väljer att samarbete så här nära med oss ser vi som ett bevis på deras engagemang gentemot skola och utbildning och något som särskiljer Dell rejält mot andraIT-företag, säger Karl Alfredsson, utvecklingschef på LIN Education.
Läs hela inlägget »
Etiketter: dell, lin education
Pressmeddelande från Bookatable:
Svenska mobilkunder ligger i topp när det gäller förbrukning av mobildata. Vår kärlek till mobilen syns även i antalet restaurangbokningar via mobila enheter – 36 procent av alla restaurangbokningar görs via mobil eller surfplatta, en ökning med sexton procent från förra året. Undersökningen från Bookatable visar också att svenskarna är spontana i sina restaurangbesök – endast 27 procent av bokningarna görs en vecka eller mer innan besök.

Enligt bokningsstatistik från Bookatable har antalet bokningar i Sverige under ett år gått från 20 procent till 36 procent. Statistiken, som bygger på bokningar gjorda i Sverige, Tyskland och Storbritannien, visar dock att Sverige inte ligger i framkant när det kommer till att boka via mobilen. I Storbritannien har den mobila trenden nått längre – där görs mer än hälften av bokningarna via mobiler och surfplattor.

Statistiken visar också att svenskarnas genomsnittsnota för ett restaurangbesök är 465 SEK per person och besök. Det är en minskning från tidigare år. En förklaring är att svenskarna i större utsträckning väljer mellanpris-restauranger före fine dining. 2014 valde 45 procent av restauranggästerna fine dining, i år är motsvarande siffra 37 procent.

– Det är oftare lättare att få bord på en mellanprisrestaurang medan lyxrestaurangerna kan vara bokade flera veckor framåt. Mobilen har gjort oss mer spontana i våra restaurangbokningar och en konsekvens av detta är då att vi i större utsträckning väljer budget- eller mellanprisrestauranger där det är lättare att få bord, säger Jonas Carlén, Commercial Director för Norden på Bookatable.
Läs hela inlägget »
Etiketter: bookatable
Pressmeddelande från Amazon:
Amazon Web Services (AWS) meddelar att den grupp av dataskyddsmyndigheter i Europeiska Unionen (EU), även kallade Article 29 Working Party, har godkänt AWS Data Processing Agreement (DPA), vilket försäkrar kunder om att den uppfyller de högsta krav på EUs dataskyddslagar.

Godkännandet av AWS DPA, som innefattar standardavtalet (ofta kallat Model Clauses), innebär att kunder till AWS som önskar att överföra personuppgifter från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) till andra länder garanteras att deras innehåll på AWS kommer att ges samma höga skyddsnivå som inom EES.

AWS molntjänster används redan i stor utsträckning i hela EU från startups, myndigheter, utbildningsinstitutioner och ledande företag såsom Réseau Ferré de France och Veolia i Frankrike, St James Place och Shell i Storbritannien och Talanx och Hubert Burda Media i Tyskland. Kunder till AWS har alltid haft friheten att välja plats där de lagrar och bearbetar sitt innehåll med en försäkran om att AWS inte kommer att flytta deras data från den valda regionen. Kunderna har tillgång till 11 AWS-regioner runt om i världen, bland annat två i EU - Irland (Dublin) och Tyskland (Frankfurt) - som består av flera tillgänglighetszoner för hög säkerhet och tillgänglighet för deras applikationer.

DPA med Model Clauses ger AWS kunder fler valmöjligheter när det kommer till skydd av personuppgifter och försäkrar dem om att deras innehåll får samma höga dataskyddsnivåer, i enlighet med europeiska lagar, oavsett vilken av AWS infrastruktursregioner de väljer i världen. DPA finns nu tillgänglig på förfrågan till alla kunder som kräver det.

– Säkerhet, integritet och skydd av våra kunders data är vår högsta prioritet. Att ge kunderna en DPA som har godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter är ytterligare ett sätt som ger dem garantier för att de kommer att få de högsta nivåerna av dataskydd från AWS. Vi har tillbringat en hel del tid på att bygga verktyg, så som säkerhetskontroller och kryptering, för att ge kunderna möjlighet att skydda infrastruktur och innehåll. Vi kommer alltid att sträva efter att ge den högsta nivån av datasäkerhet för AWS kunder i EU och i resten av världen, säger Dr. Werner Vogels, CTO, Amazon.com.
Läs hela inlägget »
Etiketter: amazon
 
Rateko © 2021