Kemikalieskatten ökar kommunernas kostnader

Pressmeddelande från ElektronikBranschen & EHL:
Regeringen har föreslagit en skatt på kemikalier, den så kallade Kemikalieskatten, i främst elektronik och vitvaror. Regeringen uppger att syftet med skatten är att minska mängden farliga flamskyddsmedel och på så sätt få till en grön skatteväxling. Flamskyddsmedel finns bland annat i textilier, skyddskläder, gummikablar och hemelektronik för att produkterna inte ska vara brandfarliga.

Kemikalieskatten kommer endast att gälla i Sverige. Det innebär att den slår på priset på en vara som köps i Sverige, men inte om samma vara beställs från en näthandlare som är baserad i ett annat land. Konsumenter som kan välja att köpa till exempel en ny TV eller ett kylskåp via nätet i stället för hos en svensk handlare, slipper därmed en merkostnad på flera hundra kronor. När regeringen i förslaget till den nya skatten gör bedömningen att de höjda priserna bara kommer att leda till att e-handeln ökar med 0,4 procent får det betraktas som ett rent önsketänkande.

Samtidigt som försäljningen till privatpersoner flyttar till nätet kommer också kommuner och landsting att drabbas hårt. Enligt beräkningar utförda av Handelns Utredningsinstitut (HUI) kan uppemot 1300 jobb gå förlorade i elektronikhandeln när försäljning flyttas till utländska näthandlare. 1300 förlorade jobb betyder minskade skatteintäkter inte bara för staten, utan också för kommuner och landsting. Mängden farliga flamskyddsmedel minskar inte, men svenska företag går miste om försäljning, kommunerna tappar arbetstillfällen och staten går miste om moms och andra skatteintäkter.

Inte nog med att den offentliga sektorn drabbas av minskade skatteintäkter på grund av ökad arbetslöshet. Kommuner och landsting kommer även att få ökade kostnader med de nya reglerna eftersom de tvingas betala både straffskatten - som kan uppgå till flera hundra kronor på de flesta vitvaror - och dessutom moms som tillkommer ovanpå Kemikalieskatten. Utifrån de leveransuppgifter vi har från både IT- och vitvarusektorn landar vi i en total extrakostnad för stat och kommun på minst 500 miljoner kr, exklusive moms, per år under den närmaste femårsperioden.

Bara inom skolväsendet levereras cirka 600000 digitala enheter så som datorer, surfplattor, mobiltelefoner, skrivare m.m. per år. Beräkningar visar att inköp av digitala verktyg kommer öka Sveriges skolors kostnad med cirka 140 miljoner kronor per år. För de pengarna kan kommunerna istället köpa nya läromedel, leverera högre kvalitet på skolmaten eller rusta upp lokaler. 140 miljoner är mycket pengar och stora skattekostnader för redan hårt pressade kommunala budgetar.
Vi hade varit mer positiva till skatten om vi hade lyckats förstå hur den kommer att förbättra miljön. Med kemikalieskatten har vi ett förslag som gör det dyrare för kommuner och landsting att köpa varor som TV-apparater, tvättmaskiner och kylskåp, men utan att de oönskade flamskyddsmedlen försvinner.

Eftersom det idag och under överblickbar tid inte finns några substitut, förutom ett som bedömts vara cancerogent och som absurt nog inte träffas av lagstiftningen, kommer varor med flamskyddsmedel fortsätta importeras till Sverige, oavsett Kemikalieskattens införande eller ej.

Flamskyddsmedel finns av en anledning, för att minska risken för bränder i hemmen, i skolor och på äldreboenden. Att helt fasa ut dem vore direkt farligt, men som reglerna är utformade i dag kommer i stort sett alla flamskyddsmedel att omfattas av den nya skatten. Vare sig privatpersoner eller offentlig sektor kan alltså göra ett medvetet miljöval och därmed slippa skatten. Alla som köper elektronik i Sverige kommer få betala.

Vi kan därför inte frigöra oss från misstanken att skatten egentligen inte är en miljöskatt, utan att det handlar om att öka statens intäkter.

Menar regeringen allvar med en grön skatteväxling behövs tydliga skillnader i skattesatserna där farligare flamskyddsmedel blir dyrare än mindre farliga flamskyddsmedel. Om regeringen menar allvar med att man vill få bort kemikalierna helt borde man arbeta för ett förbud på EU-nivå. Som skatten är utformad nu leder den endast till högre priser på elektronik och vitvaror - både för konsumenter, förskolor och äldreboenden i Sverige - utan att miljön blir bättre.

Klas Elm, vd ElektronikBranschen
Matts Spångberg, vd EHL

Nyhetsarkiv