Gutenbergparentesen

Krönika i Rateko 4-2016:
Det har sedan länge varit ett önskemål inom Sveriges Radiohandlares Riksförbund att kunna utge ett eget branschorgan, och från branschens män ute i landet ha många röster höjts för förverkligandet härav.

Meningen ovan är den första som står att läsa i det allra första numret av branschtidningen - som då hette Radiohandlaren - som utkom i december 1943.
Huruvida det höjs några röster om det nu blir som så att detta är det sista numret av branschtidningen som kommer komma ut vet jag inte, men jag är ganska säker på att det kommer finnas en och annan där ute som kommer undra varför det inte kommer någon tidning längre...

Bokens död tar oss åter till medeltiden. Det var rubriken på en mycket intressant ”Under Strecket” artikel av Sam Sundberg i Svenska Dagbladet 16 juli i år, och där kan man bland annat läsa att ”I nådens år 1526 grundades Kungliga tryckeriet. Gustav Vasa regerade och hade förbjudit alla tryckerier utom sina egna. Johannes Gutenberg hade ett knappt sekel tidigare uppfunnit tryckpressen och att förfoga över den nya tekniken innebar makt, i form av oöverträffade möjligheter att kommunicera sina idéer...
...300 år senare köptes före detta Kungliga tryckeriet av Per Adolf Norstedt. Inte undra på att många kände vinddraget av historiens vingslag när Norstedts förlag för ett par veckor sedan såldes till Storytel, ett företag grundat 2005, helt fokuserat på böcker utan tryck. Slutet på en era – början på en ny.
Lars Ole Sauerberg, professor vid Institutet för kulturvetenskap vid Syddanska universitetet i Odense, har döpt den era som varat i dryga 500 år till Gutenbergparentesen... Teorin går ut på att tryckpressens tidevarv har utgjort ett undantagstillstånd efter en lång period dominerad av muntlighet. Nu befinner vi oss vid Gutenbergparentesens slut och tryckpressens dominans ersätts av dels en ny muntlighet tack vare internets möjlighet att dela ljud och bild, dels en ny skriftlighet.”

Branschtidningen har funnits i 74 år och hette 1943-1954 ”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” och 2010-2013 ”ElektronikBranschen”. Från och med 2014 heter den återigen ”Rateko”. Huruvida det kommer ges ut en branschtidning i pappersform nästa år är än så länge oklart, och det kan man läsa mer om på sidan 3 i Rateko 4-2016 (som finns att ladda ner som PDF här). Ett beslut om utgivning eller icke utgivning kommer att tas innan nyårsklockorna ringer. Beslutet kommer meddelas på www.rateko.se.

För exakt tre år sedan satt undertecknad och skrev att deadline nummer 195 är avklarad, och att framtiden får utvisa om det blir någon deadline nummer 196. Nu sitter jag här tre år senare (efter snart 18 år på den svenska branschtidningen) och undrar om det kommer bli någon deadline nummer 212...

O​​​​​la Larsson

Då återstår endast att önska alla God Jul & Gott Nytt År, vilket jag väljer att göra med en bild på min dotter Siri, som läser minst tio böcker om dagen, och som i samband med det kommande årskiftet blir ett och ett halvt år gammal – bilden togs dock för ganska exakt ett år sedan...

Etiketter: rateko

Nyhetsarkiv