Electrolux på a-listan för klimatet

Electrolux har uppmärksammats som ett av världens ledande företag i att hantera klimatförändringar av CDP, en icke vinstdrivande organisation som driver klimatfrågor för näringsliv och samhälle. Electrolux, som är med bland en begränsad skara företag som ingår i CDPs A-lista för 2016, offentliggör också ett nytt mål att öka andelen förnybar energi som används i verksamheten till 50 procent.

– Att minska vår klimatpåverkan är en central del av Electrolux ramverk för hållbarhet, For the Better. CDPs utvärdering är en av de viktigaste oberoende referenserna som visar att vi ligger i framkant på det här området, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux.

Electrolux har som mål att minska sina klimatutsläpp med 50 procent till och med år 2020. För att uppnå detta satsar Electrolux dels på att förbättra energieffekten i hushållsprodukter, eftersom användningen står för omkring 80 procent av klimatpåverkan, dels arbetar företaget med effektivitetsförbättringar i verksamheten, vilket redan har skapat besparingar på omkring 400 miljoner kronor årligen.

– Nu ökar vi våra insatser för att använda mer energi från förnybara källor. I år har vi tecknat ett avtal för att enbart använda förnybar el i vår tillverkning av vitvaror i Europa, och går vidare genom att sätta nya mål för resten av världen. Vår ambition är att hälften av Electrolux energi år 2020 ska komma från förnybara källor. Det innebär att vi tänker mer än fördubbla andelen förnybar energi jämfört med idag, säger Henrik Sundström.

Etiketter: electrolux cdp

Nyhetsarkiv