Sony i Lund får ansvar för europeisk inkubation

Pressmeddelande från Sony:
Sony har beslutat att utvecklingsenheten i Lund får ansvaret för Sonys Seed Acceleration Program – det europeiska inkubationsprogrammet inom Sony-koncernen. Sony förstärker därmed ytterligare innovationssatsningen i Lund och beslutet visar den starka position inom forskning och inkubation som verksamheten i Lund har inom Sony-koncernen.

Seed Acceleration Program är ett initiativ där medarbetare inom Sony driver innovationsprojekt baserade på sina egna affärsidéer. Programmet lanserades 2014 i Japan och har redan genererat flera produkter som säljs kommersiellt. Nu har Sony beslutat att lansera programmet i Europa, och ansvaret för detta läggs i Lund.

– Det här visar vilken stark position medarbetarna i Lund har inom Sony-koncernen när det gäller innovation och framtagande av nya affärskoncept. Sedan förra året driver vi en intern inkubator i nära samarbete med startups, universitet och näringsliv i regionen. Att vi nu får ansvaret för Seed Acceleration Program i Europa ger oss möjlighet att öka takten på innovationsarbetet ytterligare, säger Anders Ahlgren som är ansvarig för Sonys nya inkubationssatsning i Europa.

Programmet omfattar även områden utanför Sonys nuvarande verksamhet, för att komplettera de olika initiativ som drivs inom respektive affärsområde.

– Det är helt nödvändigt för Sony att våra medarbetare hela tiden utmanar sig att skapa nya lösningar och produkter. Här har programmet en viktig roll eftersom det ger utrymme att tänka utanför ramarna, samtidigt som det ställs höga kommersiella krav på lösningen. Lund, Malmö och Köpenhamn räknas som en av världens mest innovativa regioner och blir därför en naturlig plattform för vår europeiska satsning på inkubation, säger Shinji Odashima som är globalt ansvarig för Seed Acceleration Program.

Programmets första europeiska audition hölls i går i Lund. Ett antal idéer hade valts ut, och de anställda presenterade sina idéer för en jury bestående av bland andra Sony Mobiles koncernchef Hiroki Totoki och andra representanter för Sony-koncernen, samt externa representanter från regionens inkubatorer, startupbolag och investerare. De vinnande idéerna kommer att få finansiellt stöd och annan intern och extern support inom ramen för Seed Acceleration Program i Europa.
Sony Mobile i Lund har 1 200 medarbetare och är en av Sonys största utvecklingsenheter i världen. I Lund finns sedan tidigare en stor avdelning för Research & Incubation. På avdelningen arbetar cirka 100 personer som fokuserar på 5G-forskning och att hitta nya kommersiella möjligheter inom sakernas internet.

(På bilden syns Anders Ahlgren och Shinji Odashima.)

Etiketter: sony

Nyhetsarkiv