Fortsatt TV i 700-bandet

ElektronikBranschen meddelar att enligt TV-Nyheterna beslutade regeringen, och senare PTS, igår att stoppa 700 MHz-auktionen vilket gör att sändningsutrymmet 694-790 MHz får upplåtas av tillståndspliktiga TV-sändningar ytterligare ett år, till 31 maj 2018. Istället ska det byggas ett nytt statligt blåljusnät i 700 MHz-bandet. Man beslutade även att ge MSB i uppdrag att förbereda hur den framtida kommunikationslösningen för så kallade blåljusaktörer ska utvecklas.

– Det är angeläget med en bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige. Samtidigt är det nödvändigt att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera och utbyta information effektivt och säkert med varandra. Regeringens uppfattning är att de båda intressena ska gå att förena, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i en kommentar till beslutet.

Telia menar att beslutet är ett steg tillbaka för digitaliseringen i Sverige.
– Förbrukningen av data i mobilnäten ökar med över 80 procent årligen och för att kunna möta den enorma efterfrågeökningen är det helt nödvändigt att det finns tillgång till mer spektrum. Utan mer spektrum riskerar Sverige i praktiken att få en negativ utveckling med långsammare överföringshastigheter i de mobila näten. Detta gäller i synnerhet på landsbygden där tillgången till lämpliga frekvenser är begränsad. Att använda 700 MHz-bandet till mobila tjänster är helt avgörande för att Sverige ska kunna ta nästa steg i digitaliseringen. Därför beklagar vi regeringens beslut, säger Hélène Barnekow, vd Telia Sverige.

– Det är centralt att viktiga samhällsfunktioner har tillgång till framtidssäker kommunikation och att detta utreds vidare är självklart. En fortsatt utredning hade dock inte behövt stoppa auktionen av 700 MHz-bandet. Operatörerna på marknaden har visat att de kan leverera en säker, kostnadseffektiv och snabbt implementerad lösning för ett framtida blåljusnät via de kommersiella näten. Nu är det viktigt att myndigheter tillsammans med marknadsaktörerna sätter sig ned för att diskutera vilka lösningar det finns för framtidens blåljusnät, avslutar Hélène Barnekow.

Nyhetsarkiv