EEL fortsätter satsa på Örebro

EEL har påbörjat ett större arbete med att importera produkter under eget varumärke och fram tills nu är det främst personal i Mariestad som har arbetat aktivt med detta.

– De synergieffekter vi kan göra med en gemensam organisation på en och samma plats gör att vi nu flyttar verksamheten till Örebro. Vi har vägt för- och nackdelar mot varandra gällande att behålla verksamheten i Mariestad eller inte och vi har landat i att det på sikt är strategiskt och ekonomiskt riktigt att flytta den till Örebro, säger Christian Borell, EEL ABs VD.

Verksamheten i Mariestad inbegriper idag service, eftermarknad och en sourcingavdelning. De 12 personer som berörs i och med flytten erbjuds samtliga att följa med till Örebro. Själva flytten beräknas ske under första kvartalet 2017.
Etiketter: eel

Nyhetsarkiv