ELON Group in i hemelektronikbranschen

ELON Group meddelar att man fortsätter att stärka sin strategiska position som navet för fackhandel i Norden. Det helägda dotterbolaget Euronics Norge bildar tillsammans med Euronics Sverige ett gemensamt inköpsbolag – Euronics Nordic. I och med detta samarbete kommer båda bolagen att få tillgång till bättre konkurrensvillkor och en struktur som möter framtida behov, anger företaget.

– Det pågår strukturella förändringar i vår bransch som kräver nytänkande. Vårt gemensamma bolag påvisar fackhandels styrka och fördelar. Med vår lokala närvaro, våra personliga relationer och vår höga servicenivå kommer vi att ge marknadsjättarna en match. Vi jobbar med stora inköpsvolymer vilket innebär att vårt bolag kommer att göra avtryck även i konsumentled, menar ELON Groups koncernchef Christer Larsson.

Huvudfokus för det nya bolaget är samordning av sortiment och dess volymer i Norge och Sverige. Bolaget kommer att använda sig av EEL ABs lager- och logistiklösning.

– Euronics Norges butiker har sedan 2014 fått vitvaror och småelsprodukter levererade via EEL i Örebro. Att nu även nyttja denna lösning för brunvaror kommer att förenkla mycket i vår verksamhet, säger Kenneth Baltzersen, VD för Euronics Norge.

Euronics Sveriges VD Peter Håkansson tror starkt på samarbetet i det nya bolaget som ett sätt att möta omvärldens krav.

– Vår främsta fördel med bildandet av Euronics Nordic är att vi tar steget att bli nordiska istället för enbart svenska. Vi får ett nytt förhandlingsperspektiv som är positivt för de nordiska konsumenterna och vi kommer med våra sammanlagt 145 butiker blir störst i Norden inom fackhandeln för hemelektronik, säger Peter Håkansson.

I koncernen ELON Group ingår butikskedjorna ELON och Elkedjan med sammanlagt 400 butiker i Sverige samt Euronics Norge med 70 butiker i Norge. I koncernen finns även EEL Teknik med 2000 elektriker över hela Sverige. Butikerna och Teknikbolagen ägs av sina handlare vilka i sin tur är delägare i moderbolaget ELON Group. Tillsammans med Euronics Sverige med sina 75 butiker är detta Sveriges största inköpsorganisation, och ELON Group Nordens största vitvarukoncern. Den sammanlagda omsättningen för bolagen är närmare 6 MDSEK exklusive moms.

Euronics Norge, Euronics Sverige och ELON Group är samtliga medlemmar i hemelektronikkedjan Euronics International som med över 11000 butiker i 31 europeiska länder omsätter drygt 160 MDSEK.
Etiketter: euronics elon

Nyhetsarkiv