Tura utökar inom SDA

Tura Scandinavia är från 21 juli distributör av MorphyRichards i Sverige, Norge och Finland. I och med detta utökar Tura sin produktportfölj inom SDA (Small Domestic Appliances).

MorphyRichards grundades i England 1936 och är sedan 1973 en del av Glen Dimplex Group i Irland. Koncernen har betydande marknadspositioner inom industrin för hushållsapparater över hela världen. Med en årlig omsättning på cirka 20 miljarder kronor sysselsätter koncernen 8500 personer.

MorphyRichards strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa produkter med tidsenlig och aktuell design och revolutionerande teknik, anger företaget.

Nyhetsarkiv