Nya projektorer TCO certifierade

Pressmeddelande från TCO Development:
Efterfrågan ökar på AV-produkter som uppfyller hållbarhetskrav. Casio certifierar fem modeller som möter kraven i TCO Certified, en hållbarhetscertifiering för IT- och AV-produkter som omfattar krav på bland annat energieffektivitet, bildkvalitet, socialt ansvar i tillverkningen.

De senaste certifierade projektorerna använder laser som ljuskälla vilket ger en betydligt längre livslängd, mindre underhåll jämfört med traditionella ljuskällor eftersom kvicksilverlampor går sönder och behöver bytas oftare och kräver hantering som miljöfarligt avfall. Totalt finns det nu 50 modeller av projektorer som klarar kraven i TCO Certified från tre varumärken, Casio, NEC och Acer.

För att klara av att bli certifierad enligt TCO Certified måste en projektor uppfylla miljömässiga- och kvalitetskrav i hela livscykeln samt på socialt ansvar i tillverkningen. Kraven verifieras via en oberoende tredje part.

– För inköpare är vårt uppföljningssystem ett sätt att säkerställa att produkter som är certifierade verkligen uppfyller kraven i TCO Certified, säger Niclas Rydell, chef för TCO Certified på TCO Development.

Elektronikprodukter har väl kända hållbarhetsutmaningar, inte minst arbetsmiljöproblem i tillverkningen. TCO Certified används ofta av inköpare och användare för att säkerställa att många hållbarhetsaspekter är granskade. Nu kan inköpare av AV-produkter sluta sig till skaran medvetna inköpare som ställer och följer upp sina hållbarhetskrav. Genom att fråga efter och ställa krav på TCO Certified kan man också påverka industrin att ta ökat ansvar för miljömässiga och sociala påverkan i hela produkternas livscykel.

– Vårt mål är att driva på elektronikindustrin att fortsätta utveckla mer hållbara produkter så att inköpare och användare kan göra enklare val, fortsätter Niclas Rydell. -Med det nya EU-direktivet för upphandling kommer det vara enklare att ställa hållbarhetskrav, avslutar Niclas Rydell.
Etiketter: tco development

Nyhetsarkiv