IoT skapar nya intäktsmöjligheter

Pressmeddelande från Verizon:
Verizon har lanserat sin årliga rapport ”State of the Market: Internet of Things 2016” och det rådde inga tvivel om att företagen ser Internet of Things som en ny källa till intäkter.

Möjligheten till ökade intäkter är den absolut största orsaken till att företag nu fokuserar på IoT, som har gått från att vara ”nice to have” till ”must have”. Stora framsteg som gjorts bara de senaste åren har gjort det enklare för företag att skapa intäkter från IoT:

* Förmåga att tjäna pengar på data – Företag har precis börjat förstå hur de ska skapa ett värde av de massiva mängder data som genereras av enheter och sensorer. Verizons forskning visar att endast åtta procent av företagen tror sig använda mer än 25 % av det data som samlas in. Insikter som är värdefulla, och allt eftersom företag drar nytta av de erfarenheter de fått från sina IoT-satsningar (för eget bruk eller för erbjudande till kunder) blir IoT snarare en källa till intäkter än kostnader.

* Kärnnätverk inom IoT – Tills nu har kostnaden för att koppla upp elmätare och andra sensorer samt enheter med små chipsets (så kallade kategori 1-enheter) varit en stor tröskel för implementering av IoT i större skala, men förändringar i nätverket ser nu ut att sänka denna tröskel. Utöver detta kommer trådlös teknologi som 5G att hantera fler enheter och nya kategorier inom IoT som robotar samt virtuell och förstärkt verklighet.

* Plattform som en tjänst – Driftsättningar med IoT är komplexa sammanslagningen av en mängd teknologier som bär på nedärvda orosmoln, bl.a. inom integritet och säkerhet. IoT-specifika plattformar som. gör byggandet, driftsättningen och hanteringen av IoT-lösningar enklare har börjat utvecklas och i takt med en ökad användning kommer dessa plattformar att påskynda IoTs fortsatta utbredning inom företagssektorn.

* Startups inom IoT - Våra resultat visar att förra årets investeringar i IoT-startups inom företagstjänster passerade motsvarande företag för konsumentapplikationer med 75 %. Marknaden har insett vilka intäktsmöjligheter som finns med IoT inom företag och 2016 kommer marknaden även att få se IoT satsningar dominera inom konsumentbranschen.

Framgångsrika IoT-satsningar är inte några hägringar i framtiden. Redan i år kommer många företag som har implementerat IoT-lösningar, att dela med sig av sina erfarenheter och leda vägen för andra organisationer.
Etiketter: verizon

Nyhetsarkiv