Över 33 miljoner till innovativ elektronik

Pressmeddelande från Smartare Elektroniksystem:
Det strategiska forsknings- och innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem har sedan 2014 delat ut 33,4 miljoner kronor till satsningar på utveckling av framtidens smarta elektronik. Nu har ytterligare 11 projekt beviljats totalt drygt 33 miljoner i stöd till projekt med totala budgetar om 71,5 miljoner kronor.
Till utlysningen sökte 38 företag och organisationer totalt 93 miljoner kronor för att utveckla nya smarta elektroniksystem.

– Det är glädjande att det finns stort intresse från svenska företag att skapa nya innovationer. Det här är ett bevis på svenska företags förmåga att ta fram framtidens lösningar, säger Mats Odell, ordförande för Smartare Elektroniksystem.

Programmet har årligen två utlysningar, en större i mars och en mindre, för förstudier, i september.

Elektroniska komponenter och system finns i snart sagt allt och ökar i betydelse för såväl näringslivet som samhället i stort. Svenska elektroniska komponenter och system är både betydande exportvaror och möjliggörare av industriell tillväxt och en hållbar samhällsutveckling.

Elektronik är en förutsättning för lösningar på globala utmaningar som energieffektivisering, avancerad medicinteknik, trådlös kommunikation och miljösmart produktion. Elektronik är möjliggörare för många av våra aktuella buzzwords som Internet of Things, Digitalisering och Industri 4.0. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla smart elektronik.

– Det man inte alltid tänker på är att i grunden är det smart elektronik, både hård- och mjukvara, som gör allt detta möjligt. Vi har tusentals konkurrenskraftiga företag som arbetar med detta i Sverige. En stark elektronikindustri är viktig för Sverige, säger Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem.

Flera av de projekt som tidigare fått beviljade medel kommer den 15 september att presentera sina resultat på en SUMMIT som Smartare Elektroniksystem arrangerar på Tekniska Museet i Stockholm.

Om Smartare Elektroniksystem
Strategiska innovationsprogram är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Programmet drivs med stöd av myndigheterna VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.
Programmet startade 1 juni 2014 och satsningen omfattar totalt 140 miljoner kronor under minst 10 år.

Statistik om elektronikindustrin
Stor: Sverige har över 3600 elektronikföretag som omsätter 153 Mdr kr och sysselsätter nära 50000 svenskar (2011). Adderar vi till företag där elektroniken är en helt avgörande beståndsdel i den egna produkten, når vi en samlad omsättning på över 1000 miljarder kronor och över 300000 anställda.

En tillväxtmotor: Omsättningen har ökat med 66 % sedan 2002 och industrin utgör dessutom en hävstång för annan industri som till exempel fordon, medicinsk teknik, telekom, energi, automation och produktion.

Effektiv: Våra 3600 elektronikföretag har ökat sitt förädlingsvärde med 90 % de senaste 10 åren.

Exporterande: Elektronikindustrin är därtill en stor exportindustri. Enligt SCB utgör elektronik/telekom en stor exportvara, 11 %, av den samlade svenska exporten.

Beviljade projekt, juni 2016:
* Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s - driva smarta antenner till sin spets
Projektbudget 8 181 000 kronor, beviljat bidrag 3 988 000 kronor
Deltagare i projektet
Chalmers Tekniska Högskola, Ericsson, Qamcom

* Storareasensor för temperaturmonitorering - för detektion av infodringsslitage och processoptimering
Projektbudget 6 492 998 kronor, beviljat bidrag 3 030 000 kronor
Deltagare i projektet
Acreo Swedish ICT, ABB, Agrells Group AB, Sandvik Materials, Fiberson AB, Höganäs, Högskolan Borås, Swerea, Södra Cell

* SEEN - Smart Eye-tracking Enabled Networking
Projektbudget 8 380 000 kronor, beviljat bidrag 3 970 000 kronor
Deltagare i projektet
KTH, Tobii AB, Ericsson

* 60GHz RF beam-steering solution with phased array antenna for Small Cell backhaul and wireless access points
Projektbudget 11 891 880 kronor, beviljat bidrag 4 000 000 kronor
Deltagare i projektet
Sivers IMA AB, Uppsala Universitet

* Prototypsystem för massiv MIMO i de nya frekvensbanden för 5G
Projektbudget 4 252 000 kronor, beviljat bidrag 2 122 000 kronor
Deltagare i projektet
Lunds Universitet, Sony Mobile

* SPECT - metod och utrustning för skydd mot joniserande strålning
Projektbudget 5 772 000 kronor, beviljat bidrag 2 886 000 kronor
Deltagare i projektet
Mittuniversitetet, Gammadata Instrument AB, Note Norrtelje, LKAB, Strålskyddsmyndigheten

* Tillförlitliga kylda mikrovågsförstärkare
Projektbudget 6 016 000 kr, beviljat bidrag 3 000 000 kronor
Deltagare i projektet
Chalmers Tekniska Högskola, Low Noise Factory AB

* Fuktsensor i superabsorberande sårförband
Projektbudget 4 878 000 kronor, beviljat bidrag 2 440 000 kronor
Deltagare i projektet
ABSORBETS AB, Acreo Swedish ICT

* Integrerad WLAN-effektförstärkare med hög verkningsgrad och hög linjaritet i 28 nm CMOS
Projektbudget 8 215 000 kronor, beviljat bidrag 3 959 000 kronor
Deltagare i projektet
Linköpings Universitet, Catena Wireless Electronics AB, Sweden Connectivity

* Smartare smälta
Projektbudget 1 500 000 kronor, beviljat bidrag 700 000 kronor
Deltagare i projektet
Uppsala Universitet, Acreo Swedish ICT, Agells Group AB, AB Sandvik

* Ljudförbättring för röststyrning av smarta högtalare
Projektbudget 5 918 000 kronor, beviljat bidrag 2 959 000 kronor
Deltagare i projektet
Limes Audio AB, KTH

Nyhetsarkiv