Uppgradering av mobilnät till 4G+

Pressmeddelande från Tre:
Mobiloperatören Tre inleder nu en omfattande utbyggnad av sitt mobilnät i Linköping och bygger ut 4G-nätet med 4G+ vilket innebär möjlighet till fördubblade surfhastigheter. Operatören bygger även ut sitt 4G- och 3G-nät för att stärka yttäckningen.

I höstas lät Linköpings stad göra en omfattande kartläggning av mobiltäckningen med hjälp av sopbilar som visade att Tre hade ett välfungerande 3G-nät men lämnade mer att önska i sitt 4G-nät. Efter dialog med kommunen om vilka platser som Tres mobilnät hade förbättringspotential, påbörjas nu en utbyggnad som innebär bättre 4G, 3G men även den nya tekniken 4G+, vilket en innebär dubbel kapacitet jämfört med 4G. Utbyggnaden och kapacitetsförstärkningen kommer att ske bland annat i Mjärdevi/Lambohov, Ljungsbro, Malmslätt, Tallboda, Linghem, Askeby och Bankekind.

– Vi har tagit kommunens och Linköpingsbornas feedback på stort allvar och har därför påbörjat en stor utbyggnad av vårt mobilnät på de platser i Linköping där behovet är som störst och för att täcka igen vita fläckar där det saknats mobiltäckning, säger Maria Jonsson, nätchef hos Tre.

Om 4G+ uppgraderingen
I höstas påbörjade Tre som första operatör i Sverige en uppgradering av sitt 4G-nät till 4G+. Uppgraderingen har gjorts på flera platser i Östergötland, bland annat Norrköping, Finspång och nu även Linköping. 4G+-uppgraderingen innebär att Tre-kundernas lägstanivå för surf höjs rejält då datatrafiken fördelas och optimeras på ett mycket effektivare sätt i nätet. För att nyttja 4G+ fullt ut krävs det att mobilen, surfplattan eller modemet har stöd för den nya tekniken. De flesta routermodeller och smartphones av nyare modeller har idag stöd för 4G+.

* Tekniken som nyttjas för att skapa 4G+)kallas för Carrier Aggregation och innebär i sin enkelhet att man slår samman två frekvensutrymmen och på så sätt skapar dubbelt så stort nätutrymme för datatrafiken att nyttja. Tekniken kallas även för LTE Advanced.

* Tre använder följande frekvensband i sin uppgradering 2600 MHz och 800 MHz.

* 4G+- uppgraderingen i nätet görs nu löpande och har redan hunnit slutföras i fler än 70 orter och städer över hela landet

* Under sommaren kommer i princip hela Tres 4G-nät vara uppgraderat för att kunna hantera dubbla surfhastigheter med 4G+
Etiketter: 3 tre

Nyhetsarkiv