Lag om kassettbandsavgift är föråldrad

Högsta Domstolen har 10 juni meddelat dom i målet mellan Telia och Copyswede om privatkopieringsersättning för vissa mobiltelefoner. Enligt domstolen är de aktuella mobiltelefonerna särskilt ägnade för privatkopiering. Konsumenterna ska alltså betala ersättning. Detta är enligt ElektronikBranschen högst olyckligt och orättvist.

– Domen visar att det är dags att ändra lagstiftningen. Den baseras på ett konsumentbeteende som inte längre är aktuellt, eftersom konsumenterna har gått över till strömmade tjänster för både musik och film/serier där de redan betalar ersättning till upphovsrättshavarna, säger Klas Elm, vd ElektronikBranschen.

Avgörande är enligt domstolen om anordningarna har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering. Dessutom måste man kunna anta att de kommer att användas för privatkopiering i en inte oväsentlig omfattning. En användarundersökning från Ipsos som presenterades i maj visar att privatkopieringen av musik, film och TV-serier i smartphones i stort sett har upphört. 1 503 respektive 1 565 personer fick svara på hur de via olika enheter under den senaste månaden har lyssnat på musik respektive tittat på film och serier. Bara 5 procent använder privatkopierad musik och 3 procent privatkopierad film och serier.

– Det är stötande att lagstiftningen får dessa konsekvenser. Det är orättvist mot konsumenterna och det solkar bilden av Sverige som ett modernt digitalt samhälle. När skillnaden mellan upphovsrättslagen och verkligheten blivit allt för stor, riskerar respekten för upphovsrätten att urholkas. Nu måste lagen ändras så att vi får ett modernt system för att ersätta upphovsmännen, fortsätter Klas Elm.

– Innan lagstiftningen ändrats ger upphovsrättslagen stöd för en kraftig nedsättning av avgiftsnivån. Copyswedes samlade krav motsvarar en halv miljard kronor, vilket är oskäligt när privatkopieringen i princip har upphört, avslutar Klas Elm.
Etiketter: elektronikbranschen

Nyhetsarkiv