Com Hem köper Boxer

Pressmeddelande från Teracom & Boxer:
Avtal har tecknats mellan Com Hem och Teracom Boxer Group om försäljning av koncernens svenska betal-TV-verksamhet - Boxer TV-Access AB. Köpet är villkorat av ett godkännande av regeringen samt av Konkurrensverket.

Boxer är TV-leverantör i det digitala marknätet för TV och har drygt 500 000 kunder. I affären ingår hela Boxer Sveriges verksamhet, inklusive kundbas och varumärke. Boxer Danmark ingår inte i affären. Priset uppgår till 1 550 miljoner kronor, inklusive Boxers kassa.

Boxer Sverige har sedan starten varit en mycket viktig del av Teracom Boxer Groups verksamhet. Den svenska TV-marknaden hade inte sett ut som den gör om det inte varit för den framgångsrika betal-TV-affär som bedrivits av Boxer. Det avgörande skälet till försäljningen är bedömningen att Boxer har bäst möjligheter att utvecklas positivt med Com Hem, samtidigt som Teracom Boxer Group genom försäljningen frigör resurser till utvecklingen av nätverksamheten.

Åsa Sundberg, koncernchef Teracom Boxer Group, kommenterar:
– Vi har under en tid sett att Boxer, för att behålla lönsamhet och kundbas, varit i behov av att verka i ett större sammanhang. Vi letade därför aktivt efter samarbetspartners för att förstärka Boxers position på marknaden. Under processen fick vi istället förslag från flera bolag om att köpa Boxer Sveriges verksamhet. Jag är övertygad om att Boxer med den nya ägaren får ännu större möjligheter att utvecklas i en positiv riktning.

Jonas Lönnquist, VD Boxer TV-Access, kommenterar:
– Det här är en väldigt bra affär för Boxer och Boxers kunder. Boxer har en lång tradition av att leverera TV på ett enkelt sätt. De senaste åren har vi gjort stora förändringar på flera plan, både för att fortsätta vara det enkla TV-valet och för att möta kundernas förändrade förväntningar på oss. Med Com Hem som ägare får Boxer möjlighet att både utveckla och bredda erbjudandet, och i förlängningen bli ännu mer kundvänliga.
Etiketter: com hem teracom boxer

Nyhetsarkiv