Media Markt erbjuder bildkalibrering av TV

Pressmeddelande från Media Markt:
Nu kan du få bilden på din TV optimalt inställd för just din hemmamiljö. Som första elektronikkedja i Sverige kommer Media Markt att kunna erbjuda sina kunder äkta bildkalibrering med ISF-certifierad personal.

Fler och fler kunder efterfrågar assistans och information kring TV-bild och bildinställningar. Den andra juni introducerar därför Media Markt möjligheten till bildkalibrering i samtliga varuhus runt om i Sverige. Samtliga Media Markt-varuhus kommer ha utbildad ISF-certifierad personal med kvalificerad mätutrustning för att kunna hjälpa kunderna i såväl varuhuset som i hemmet.

– Vår personal möter ett allt större intresse kring bildkvalitet och frågor om hur man ställer in sin TV för att få bästa tänkbara bild. Med ISF-certifierad personal kommer vi kunna tillgodose alla våra kunder och ge bästa tänkbara service, säger Kajsa Ekelund, kommunikationschef på Media Markt.

Varje TV är unik och måste därför bildkalibreras individuellt. Media Markt kommer kunna erbjuda kunderna bildkalibrering direkt i varuhuset eller i hemmet. Fördelen med att bildkalibrera i hemmet är att man kan ställa in TV:n baserat på hemmets ljuskällor och på så vis få en ännu bättre och mer verklighetsanpassad bild.

– En bildkalibrerad TV innebär att du upplever bilden som den är tänkt att upplevas enligt film, och TV-seriesskapare. Du får en bildupplevelse som återspeglar verkligheten istället för den TV-bild som TV:n är inställd på när den kommer direkt från leverantören. Vi har under våren utbildat två personer i samtliga varuhus som kommer kunna bildkalibrera kundernas TV-apparater antingen i varuhusen eller hemma hos kunden, säger Pär Hönell, ansvarig certifierare ISF.

Möjlighet till bildkalibrering kommer finnas för samtliga TV-modeller och monitorer hos Media Markt. Kunden kan även köpa tjänsten och få sin befintliga TV bildkalibrerad. Introduktionspris för bildkalibrering i varuhuset är 999 kr medan bildkalibrering i hemmet kostar 1990 kr.

Vad är äkta kalibrering?
En äkta bildkalibrering innebär att bilden ställs in med hjälp av utbildad personal med kvalificerad mätutrustning. Ur kartong är bilden inställd utifrån tillverkarnas inställningar där färger och andra parametrar ofta är överdrivna. Vid en bildkalibrering ställer utbildad personal in bilden med hjälp av en ljusmätare som är kopplad till en dator som i sin tur analyserar och tolkar mätvärdena. Därefter justeras inställningarna tills man når det önskvärda resultatet.

Vad är ISF?
ISF står för Imaging Science Foundation och är en organisation som verkar för att bild visare som TV-apparater, projektorer och bildskärmar ska anpassas efter den standard som skaparna av bild och film tänkt sig i stället för den grundinställning som apparaterna har när de kommer ur kartongen.
Etiketter: media markt

Nyhetsarkiv