Ingram Micro satsar vidare

Pressmeddelande från Ingram Micro:
I syfte att ytterligare stärka sin position på den svenska marknaden och fördjupa samarbetet med partners, leverantörer och kunder samlar Ingram Micro sina två verksamheter i Sverige (Ingram Micro AB & Ingram Micro Mobility AB) under en gemensam ledning.

Anders Wickström, tidigare ansvarig för Ingram Micro AB blir landsansvarig för Ingram Micros nya svenska organisation med kontor i Stockholm och Göteborg.

Ingram Micro i Sverige representerar koncernens samtliga affärsområden; Technology Solutions, Mobility, Cloud, Commerce & Fulfillment Solutions samt Lifecycle Services.

– Vi vill skapa en gemensam starkare svensk ledning för att på bästa sätt utnyttja de båda organisationernas styrkor för att bygga långsiktig framgång och lönsamhet, säger Anders Wickström.

Ingram Micro kommer, precis som idag, fortsättningsvis att vara representerade med försäljningskontor i Stockholm och Göteborg samt med logistikverksamheter i Borås och Stockholm. Detta för att kunna erbjuda maximal service inom hela den svenska och nordiska regionen. Den kommersiella ledningsgruppen för den nya svenska organisationen kommer att representeras av Tomas Gate, Mattias Johansson, Fredrik Westerén, Tony Kalomirakis, Björn Nilsson, Joakim Samuelsson och Jens Enskog.

Allt på en sida
I samband med organisationsförändringen öppnas också en ny gemensam webbplats upp på www.ingrammicro.se. Sidan blir en samplingsplats för hela Ingram Micros fulla erbjudande inom: Technology Solutions, Mobility, Cloud och Commerce & Fulfillment Solutions. Sidan kommer löpande att uppdateras med exempel på framgångsrika kundcase, länkar till den globala organisation, information om mässor och events samt andra företagsnyheter. Här finns också möjlighet att ansöka om att bli återförsäljare för Ingram Micro Sverige.

Breddat erbjudande i Norden
Parallellt med detta inleds även en satsning att bredda erbjudandet i de övriga nordiska länderna under ledning av Ingram Micros nordiska VP Ulrich Egeskov. Utifrån de befintliga organisationerna i länderna, som idag främst jobbar med produkter och lösningar inom Mobility och Lifecycle Services, kommer Ingram Micro att investera och expandera för att kunna erbjuda produkter och lösningar inom de övriga affärsområdena, Technology Solutions, Cloud och Commerce & Fulfillment Solutions.

– Med denna organisationsförändring och nya satsning kommer vi i ännu högre grad än tidigare att kunna leverera helhetslösningar anpassade för hela Telecom- och IT-marknaden. Det är ett för oss naturligt steg för att möta de förändringar som sker på marknaden och de ökande kraven från såväl kunder och leverantörer, säger Ingram Micros Nordiska VP Ulrich Egeskov.
Etiketter: ingram micro

Nyhetsarkiv