SIBA-butikerna omvandlas till NetOnNet Lagershopar

Pressmeddelande från Netonnet Group:
Netonnet Group samlar verksamheten under varumärket NetOnNet och expanderar. E-handeln ska fortsätta utvecklas och en bred utbyggnad av NetOnNets Lagershopar inleds. Befintliga SIBA-butiker kommer att omvandlas till NetOnNet Lagershopar.

– Netonnet Group inleder en kraftfull satsning idag. Vi samlar de resurser och den långa erfarenhet som SIBA och NetOnNet byggt upp och skapar en tydlig riktning framåt. Fokus är nu att utveckla och expandera NetOnNets framgångsrika varumärke och självbetjäningskoncept. Med en utvecklad e-handel och ett kraftigt ökat antal Lagershopar gör vi det ännu enklare för fler människor att handla hemelektronik till låga kostnader, direkt från lagerhyllan, säger Susanne Ehnbåge, VD Netonnet Group.

– Netonnet Groups nya ledning har gjort ett framgångsrikt arbete för att väva samman och effektivisera verksamheterna inom SIBA och NetOnNet. Målet är att bygga ett starkare och större företag med långsiktigt lönsam tillväxt och expansion. Det här är ett viktigt nästa steg i det arbetet, säger Roland Vejdemo, styrelseordförande Netonnet Group.

– Detaljhandeln går igenom en digital omställning och kunderna kräver sömlös integration mellan e-handel och butikshandel. Genom denna satsning stärker Netonnet Group positionen som marknadens främste e-handlare med omnikanalskoncept i Sverige. Vi är stolta över det kunnande och den erfarenhet vi byggt upp i SIBA över 65 år, och som nu ligger till grund för Susanne Ehnbåges och hennes medarbetares arbete att ta NetOnNets varumärke och koncept vidare, säger Fabian Bengtsson, ägare Netonnet Group.

Redan under 2016 kommer NetOnNet att öppna tre nya Lagershopar; Östersund, Uddevalla och Stavanger. Parallellt inleds arbetet med att omvandla SIBA-butiker till NetOnNet Lagershopar.

Koncernen har totalt 53 butiker i Norden, varav 38 inte är Lagershopar. Idag inleds omvandlingen av fyra SIBA-butiker; Växjö, Västerås, Sundsvall och Svågertorp. Samtidigt påbörjas en genomgång av förutsättningarna på övriga orter, med målet att ha en konkret plan för omvandlingar och nya butikslägen senare i år.
Arbetet sker succesivt och väntas vara slutfört i slutet av 2017. Fram till dess kommer SIBAs verksamhet på nätet och i butiker att fortsätta som vanligt. SIBAs kunder kommer i framtiden att betjänas av NetOnNet, som kommer att överta ansvaret för SIBAs garantier, försäkringsärenden, serviceåtaganden samt kundkort med intjänade bonuspoäng.
Etiketter: siba netonnet

Nyhetsarkiv