Netonnet Group växer

Pressmeddelande från Netonnet Group:
Netonnet Group ökade omsättningen under 2015 till 6,37 miljarder, en tillväxt med 2 procent jämfört med 2014. Rörelseresultatet uppgick till 68,2 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,1 procent.

– Vi levererar ett positivt resultat trots den starka dollarn och den svaga norska kronan. Under året har vi också påbörjat ett omfattande utvecklings- och effektiviseringsarbete i koncernen. Det har inneburit vissa inkörningseffekter under året och en något förhöjd investeringsnivå, säger Susanne Ehnbåge, VD Netonnet Group.

– Investeringarna handlar bland annat om ett nytt centrallager, nytt kontor, IT-investeringar samt en ny e-handelsplattform för NetOnNet. Dessa investeringar lägger grunden för ännu större fokus på kundnöjdhet och tillväxt, men skapar också möjligheter för synergier och effektiviserad kostnadsmassa, avslutar Susanne.

Netonnet Groups resultatutveckling 2013-2015
MSEK 2015 2014 2013 (pro forma)
Nettoomsättning 6 370,3 6 247,3 5 732,3
Rörelseresultat (EBIT) 68,2 135,9 82,8
Rörelsemarginal 1,1% 2,2% 1,4%
Etiketter: netonnet

Nyhetsarkiv