Privatkopieringen har i stort sett upphört

Pressmeddelande från ElektronikBranschen:
Privatkopieringen av musik, film och TV-serier har i stort sett upphört. Svenska konsumenter riskerar att drabbas av orättvisa extrakostnader. Det visar en ny undersökning som Ipsos har genomfört på uppdrag av ElektronikBranschen. Det dramatiska resultatet intensifierar behovet av att omedelbart ändra det svenska systemet för privatkopieringsersättning.

Undersökningen visar att andelen som privatkopierar, med alla apparater och både för musik och film/serier idag ligger på ensiffriga procenttal:
 
Smartphone Surfplatta PC
Musik 5% 3% 8%
Film & TV-serier 3% 5% 9%

(Andel som svarar "Ja" på de svarsalternativ som innebär att de har privatkopierat med apparaten någon gång under de senaste 30 dagarna.)

Samtidigt som svenska konsumenter enligt undersökningen i stort sett har slutat att privatkopiera, vill upphovsrättsorganisationen Copyswede att konsumenterna ska betala privatkopieringsersättning vid köp av smartphones, surfplattor och PC. Det skulle kunna kosta konsumenten upp till 450 kronor mer när de köper en smartphone. Hur mycket beror på hur många gigabyte, alltså lagringsutrymme, apparaten har.

– Ska hemlandet för det ledande företaget inom streamade musiktjänster ha en gigabyteskatt som straffar sådana tjänster? Detta skulle innebära orättvisa dubbelbetalningar för konsumenterna. Det vore absurt att kraftigt öka intaget av privatkopieringsersättning samtidigt som privatkopieringen i stort sett har upphört, säger Klas Elm, vd ElektronikBranschen.

I undersökningen har 1 503 personer fått svara på hur de via olika enheter under den senaste månaden har lyssnat på musik, medan 1 565 personer har fått svara på hur de via olika enheter under den senaste tiden har tittat på film och serier. Undersökningen genomfördes i mars 2016 och baseras på ett representativt urval av den svenska befolkningen från 16 år och uppåt.

– Med anledning av resultatet måste regeringen nu omedelbart utreda ett nytt system för privatkopieringsersättningen. Nuvarande system gör att konsumenterna kan tvingas betala privatkopieringsersättning samtidigt som de redan betalar upphovsrättsersättning via Spotify och Netflix – de tjänster som undersökningen visar att de framför allt använder. Vi behöver ett system för den digitala tidsåldern, fortsätter Klas Elm.

– I Finland och Norge har nyligen införts ett system där konsumentens avgifter avskaffats och upphovsmännen ersätts över kulturbudgeten. Ersättningen där baseras på regelbundna marknadsundersökningar, så att ersättningen kan anpassas till teknikens och privatkopieringens verkliga omfattning. Det är dags att Sverige går samma väg, avslutar Klas Elm.

Läs hela undersökningen här.

Nyhetsarkiv