Kemikalieskatten ger inte bättre miljö – men färre jobb

Pressmeddelande från Svensk Handel:
Marginell miljönytta, färre jobb och snedvriden konkurrens blir några av effekterna om regeringens förslag till kemikalieskatt genomförs. Det skriver Svensk Handel i sitt remissyttrande till Finansdepartementet.

– Regeringens förslag är ett hafsverk och kommer inte till rätta med problemet med farliga kemikalier. I stället får skatten en lång rad negativa effekter. Förslaget borde dras tillbaka och det vore bättre att arbeta för en harmoniserad reglering på EU-nivå, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

De invändningar Svensk Handel har mot kemikalieskatten är bland andra:
* Marginell miljönytta – Produktionen av kretskort och hemelektronik är global. En svensk skatt påverkar den globala efterfrågan på elektronik med 0,4 promille. Skatten får därför ingen effekt på användningen av flamskyddsmedel i kretskort eftersom producenterna, som främst finns i Kina, med största sannolikhet kommer att fortsätta tillverka kretskorten i samma omfattning.
* Snedvriden konkurrens – Eftersom skatten införs ensidigt i Sverige i stället för på EU-nivå drabbas svenska företag av en konkurrensnackdel jämfört med andra länder.
* Ökade kostnader – Kemikalieskatten drabbar elektronikhandeln, en redan utsatt bransch med hård konkurrens och pressad lönsamhet där flera stora kedjor gått i konkurs de senaste åren, och riskerar där att slå mot 500-1000 jobb (Källa: HUI Research).
* Ökad utländsk e-handel – Skatten kan komma att kraftigt öka den utländska e-handelns andel av försäljningen när en permanent prisskillnad gentemot Sverige införs. Fraktkostnader är idag en mindre kostnad och leveranser från Kina är gratis.
* Ökad administration – skattens konstruktion innebär omfattande administration för att säkerställa att produkter inte innehåller ämnen på listan och för att få skatteavdrag. Detta missgynnar framför allt små företag. Detta kan leda till att företag av praktiska och ekonomiska skäl väljer att betala det högsta skattebeloppet. Därmed uteblir miljönyttan.
* Inga incitament för proaktivt substitutionsarbete – Ämnen som idag är vedertagna som bättre alternativ finns med på den föreslagna listan. Det skickar signalen att proaktivt substitutionsarbete inte lönar sig då man jämställer alla flamskyddsmedel som lika miljöbelastande. 
Etiketter: svensk handel

Nyhetsarkiv