LLB certifierar Ljud, Ljus och Bildinstallatörer

Pressmeddelande från LLB:
Alla som upplever en yrkesstolthet inom en bransch med specialkunskaper inser värdet av att kunna verifiera sin kompetens. LLB kommer nu att ta fram krav på certifiering för Ljud, Ljus och Bild och tar också fram ett prov som rör alla i branschen som kommer i kontakt med den här tekniken, från installatörer, säljare och konsulter till dig som behöver kunna felsöka och sköta utrustning på plats. Du kommer att kunna visa att du har de teoretiska kunskaper som är en grund för att du kommer att klara av att leverera en bra installation av Ljud, Ljus eller Bild i ett konferensrum av alla storlekar och mindre scener, skolor och teatrar.

Dessa teoretiska kunskaper måste kompletteras med praktisk förmåga. En LLB certifiering är en garanti för att det finns en grundläggande kunskap. Därutöver kan det finnas krav på erfarenhet, skicklighet, konstnärlighet som var och en får bedöma. En LLB certifiering har som mål att du som upphandlar utrustning och tjänster har att göra med någon som har verifierade kunskaper inom området som garanterar en installation och utrustning som är klanderfri enligt alla riktlinjer och erfarenheter som ligger till grund för en optimal användbarhet och säkerhet.

Kraven kommer att tas fram av tre ledande branschspecialister; Per Sjösten för Ljud, Ulf Sandström för Ljus och Benny Norling för Bild.

Under Ljud, Ljus och Bildmässan kommer dessa tre att presentera certifieringen på onsdagen den 11 maj kl. 10.30 i en halvtimme. Därefter ges alla lyssnare en möjlighet att göra ett diagnostiskt prov för att testa sina kunskaper. Resultaten ger förhoppningsvis bra synpunkter på frågornas utformning och en inspiration till framtida certifieringar. Dessa certifieringar att kunna genomföras på en rad platser runt om i Sverige under hösten 2016.
Etiketter: llb

Nyhetsarkiv