Ljudguide för arbetsplatser

Pressmeddelande från Jabra:
Jabras Noise Guide visar vilka ljudnivåer som finns på arbetsplatsen. Det handlar om en bärbar enhet som visar ljudnivån och som ska öka medvetandet om hur ljudet påverkar arbetet.

Hela 70 procent säger sig bli störda av olika ljud på sin arbetsplats enligt Jabras egen forskning. Med ljudguiden kan företag finna platserna med mest störande ljud och därmed uppmuntra medarbetarna till att försöka minska ljudnivåerna på olika sätt och förbättra produktiviteten genom en bra ljudkultur. Många företag satsar inte på bra ljudmiljö och missar därmed viktiga produktionsfördelar.

– Öppna planlösningar är till för att öka samarbete och kommunikation och det finns många fördelar med detta. Men många i dessa miljöer har svårt att fokusera på sin uppgift. De anställda måste hitta vägar till en miljö som fungerar för alla – inklusive de som behöver lägre ljudnivåer för att fortsätta vara produktiva, säger Claus Holmbeck-Madsen, Director Product Management Jabra.

Jabras Noise Guide har tagits fram tillsammans med SoundEar. Guiden visar rött, gult eller grönt beroende på ljudnivån och spelar in de olika nivåerna. Dessa data kan sedan laddas ner och analyseras för att hitta olika ljudmönster på arbetsplatsen och därmed göra det möjligt för företaget att skapa bättre ljudmiljöer. Jabras Noise Guide visar också genomsnittliga ljudnivåer.

Enheten kan användas som en del i en effektiv audiolösning och kan anpassas för olika arbetsplatsers storlek och ljud. Enheten kan placeras på bordsstativ eller med skiljeväggsfäste.
Etiketter: jabra

Nyhetsarkiv