SweDeltaco lanserar Nordic Home Culture

Pressmeddelande från DistIT:
DistITs dotterbolag SweDeltaco introducerar varumärket Nordic Home Culture, en ny produktlinje med syfte att inta marknadsposition på hemelektronikbranschen.

Varumärket Nordic Home Culture befinner sig idag i introduktionsfasen med produkter som fläktar, luftrenare och luftfuktare. Under 2016 tillkommer produkter för värme och småel.

– Lanseringen av en ny produktlinje i hemelektronikbranschen ser vi som en förberedelse inför den kommande trenden med Internet of Things. Gränsen mellan IT och hemelektronik kommer i framtiden att suddas ut allt mer och vi förbereder oss för den spännande utvecklingen genom att ge oss in på hemelektronikmarknaden. Vår ambition är att använda oss av våra tidigare erfarenheter och kunskaper inom varumärkesutveckling och ser introduktionen i hemelektronikbranschen som ett naturligt nästa steg, förklarar Siamak Alian, VD på DistIT AB.

SweDeltaco har tidigare lanserat egna märkesvaror som Deltaco och Streetz med mycket positiva resultat. De egna märkesvarorna har sedan lanseringarna uppvisat höga försäljningsvolymer och marginaler, och en konstant ökande varumärkeskännedom bland konsumenter.

I senaste Varumärkesbarometern från januari 2016 blev det klart att igenkänningsgraden för Deltaco i Sverige nu är över 40 procent.

Nyhetsarkiv