Media Markt fortsätter satsa i Sverige

Pressmeddelande från Media Markt:
Media Markt fortsätter att rapportera ett förbättrat resultat, där såväl försäljning som intäkter ökar jämfört med föregående räkenskapsår. Satsningen på den svenska marknaden kvarstår och Media Markt planerar att öppna flera nya varuhus under åren 2016 och 2017. Dessutom genomförs nu ett omfattande arbete att digitalisera och modernisera bolaget för att vara en attraktiv hemelektronikåterförsäljare, i både varuhus och online.

Media Markt kan genom sin senaste resultatredovisning för FY2015 rapportera om ett förbättrat resultat med 67 miljoner kronor. Det senaste bokslutet visar på en förlust på 230 miljoner att jämföra med 297 miljoner året innan. Tio varuhus uppvisar ett positivt operativt resultat, vilket kan jämföras med FY2014 då fem varuhus visade på ett positivt operativt resultat. 21 av 27 varuhus samt online-försäljningen visar på en ökad försäljning och såväl företags- och online-försäljningen fortsätter att växa.

– Resultatet har förbättrats sedan föregående år och vi kan konstatera att verksamheten utvecklas enligt den plan vi lagt. Våra kostnadsanspassningar i kombination med våra satsningar på förbättra såväl varuhusupplevelsen, som vår online-försäljning har medfört att vi idag är bättre rustade än någonsin för att tillgodose våra kunders behov. Tack vare den positiva trenden och det förbättrade resultatet återupptar vi nu vår expansion på den svenska marknaden. Vi planerar att öppna fler varuhus redan under 2016 och håller just nu på att undersöka strategiska lägen att etablera fler varuhus, säger Per Kaufmann, vd på Media Markt.

Satsningen på att erbjuda hemelektronik via flera olika kanaler fortsätter och Media Markt tillsammans med hela Media Saturn-koncernen storsatsar på att ge kunderna samma upplevelse oberoende om man handlar i ett varuhus eller online. Som ett led i detta arbete har Media Markt infört ett digitalt system för prissättning, vilket innebär att priserna synkroniseras mellan de fysiska varuhusen och webbutiken. Kunderna kommer därmed alltid kunna vara säkra på att Media Markts priser är harmoniserade oavsett var man väljer att handla. Genom sin position som en av de ledande aktörerna inom innovation och teknik breddar Media Markt sitt utbud av ny teknik och lanserar under 2016 ett samarbete med sju av Skandinaviens mest omtalade start ups för smart teknik i hemmet.

– För oss är det viktigt att alltid se över vårt erbjudande och våra tjänster för att kunna tillgodose våra kunders behov. Sverige är en viktig marknad för våra ägare och vi har ett stort förtroende från dem att fortsätta vår påbörjade resa om att bli en multikanalspelare i Sverige, avslutar Per Kaufmann.
Etiketter: media markt

Nyhetsarkiv