IoT blir "mainstream"

Pressmeddelande från Verizon:
Med en potentiell marknad som innefattar fler än 150 miljoner bilar som för nuvarande inte är uppkopplade, över 300 miljoner förbrukningsmätare, nästa 1 miljon tunnland vingårdar och 45 miljoner människor som delar varor och tjänster enbart i USA är Internet of Things nu ”mainstream” enligt Verizons nya rapport ”State of the Market: Internet of Things 2016”.

Under 2016 och framåt säger Verizons experter att IoT kommer att fortsätta driva intäkter för både stora och små företag på grund sammanflödet av fem makrotrender:

* Förmågan att skapa intäkter från data kommer att bli en önskvärd kompetens. Nästan 50 % av företagen förväntar sig använda mer än 25 % av deras data inom de kommande två till tre åren.

* Konsumenterna uppskattar sina smartphones men i och med att omvärlden blir allt mer beroende av IoT förstår de och förväntar sig att deras telefoner kan göra mer. Inom tre till fem år kommer vanliga konsumenter uppleva en mycket högre nivå av automation i deras vardag mycket tack vare deras förmåga att engagera med IoT-applikationer, genom enklare gränssnitt. 81 % av de som tagit sig an IoT inom offentlig sektor idag tror att deras medborgare allt mer kommer förvänta sig förbättrade tjänster från data och IoT.

* Regelmässiga förändringar kommer fortsätta föra samman rätt partners i ekosystemet för att tillsammans, snabbare etablera industristandarder.

* Möjligheter med moderna nätverk, lågenergi-enheter och IoT-plattformar kommer demokratisera innovation. Detta genom att skapa fler verktyg för utvecklare och möjliggöra för företag att skala deras IoT-driftsättningar från miljontals till miljarder kopplingar på ett mer kostnadseffektivt sätt. (5G väntas inte bara att förenkla autonoma lösningar för bilar och robotar men också att tillföra nya användningsområden som virtuell och augmented reality för IoT-driftsättningar.)

* Säkerhetsexperter håller sig à jour med den teknologiska utvecklingen genom att se på uppkommande möjliga hot, en del gamla och en del nya som kommer påverka IoT-driftsättningar och den löpande verksamheten.
Etiketter: verizon

Nyhetsarkiv