Jabras filosofi om nya arbetssätt

Pressmeddelande från Jabra:
Lägger vi för mycket tid på möten utan att egentligen samarbeta? Jabra har tittat närmare på hur vi ska effektivisera arbetet och hur framtiden ser ut.

Samarbete innebär att många arbetar med samma problem och utbyter idéer. Produktivt samarbete är nödvändigare än någonsin. Men tyvärr hindras effektivt samarbete av att man hela tiden bokar nya möten istället för att ta tag i problemet direkt.

Genom att ta till oss ny teknik och nya verktyg, kan vi hitta vägar till produktivare teamwork och samarbeta betydligt bättre. Det görs genom att skapa problemlösande sessioner istället för ineffektiva möten och e-mailpingis.

Hela 15 procent av arbetstiden går åt till möten på en vanlig arbetsplats och för ledningen kan det röra sig om 40 procent (undersökning av Bain & Company).
För att skapa effektivare möten ska man gå utanför sina vanliga ramar. Ta in nya förmågor från olika områden och kulturer. Skippa grupptänket och låta nya tankar och åsikter komma fram. Lyssna, uppmuntra och ställa åsikter mot varandra. Det här är några av de saker professor Cass Sunstein vid Harvards universitet tar upp i sin bok Wiser.

Med alla de kommunikationsverktyg vi har idag borde vi kunna dela kunskap och information ännu effektivare.

Nu ser vi fyra trender för framtidens arbetsplats:
* Medarbetarna kan på ett friare sätt använda IT i olika enheter på jobbet.
* Alla kan arbeta varifrån de vill tack vare internet och wifi.
* Marknaden är global och medarbetare kan sökas över hela världen.
* Frilansarna ökar enligt undersökningar och uppgår till 40 procent före 2020.

Kunskap är framtidens valuta och att sprida denna kunskap snabbt och effektivt blir avgörande för ett företags framgång.

Jabras filosofi ”Nya arbetssätt” handlar om att utveckla medarbetarnas fulla potential och att ledning och anställda gör ett medvetet val kring samarbete, koncentration, samtal och/eller kommunikation:

* Koncentration handlar om bra beslut baserade på information och kunskap.
* Kommunikation är att överföra kunskap oberoende av tid och plats.
* Samarbete är viktigaste verktyget för att lösa komplexa problem.
* Samtal där man också verkligen lyssnar förbättrar interaktionen.

Hur ökar vi produktiviteten på arbetsplatsen och hur mäter vi detta? Jabras ”Nya arbetssätt” innefattar alla som vill förändra sättet att arbeta, hur man organiserar arbetet och hur man motiverar medarbetare och kollegor att delta i förändringen.

Mycket i dagens arbetsmiljö handlar om ljud och teknik. På Jabra arbetar vi med ljud och kommunikationslösningar som förbättrar arbetsmiljön för att medarbetarna ska kunna höra mer, göra mer och bli mer delaktiga. Dagens utmaningar speglas i de produkter vi marknadsför.
Etiketter: jabra

Nyhetsarkiv