myFC etablerar sig i Kina

Pressmeddelande från myFC:
Svenska myFC Holding AB introducerar bränslecellsladdaren JAQ på den kinesiska marknaden genom ett samarbete med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Bolagen startar ett joint venture som kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning av JAQ på en av världens snabbast växande mobiltelefonimarknader.

myFC Holding AB har bildat samriskföretaget myFC Asia Ltd tillsammans med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn med syfte att bearbeta den kinesiska telekommarknaden. Novel Unicorn har lång och meriterande erfarenhet inom telekom, fintech och accesslösningar i Kina och har erfarenhet av att hjälpa till att etablera skandinaviska techbolag på den kinesiska marknaden. Samarbetet har som målsättning att introducera och etablera JAQ, världens minsta och mest kraftfulla bränslecellsladdare som skapar grön elektricitet till mobiler och surfplattor, på den kinesiska marknaden.

myFC Asia kommer initialt att ägas till 70 procent av Novel Unicorn och till 30 procent av myFC Holding. Samarbetsavtalet innehåller förutbestämda mål avseende försäljningsvolymer och intäkter på den kinesiska marknaden som sträcker sig fram till och med 2018.

Under förutsättning att dessa mål löpande uppnås, har Novel Unicorn rätt till ersättning i form av teckningsoptioner i myFC Holding. Detta kommer att genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman alternativt genom beslut av bolagstämman.

Inom ramen för överenskommelsen har myFC Holding en option att vederlagsfritt öka sitt ägande i myFC Asia från de ursprungliga 30 procenten upp till 100 procent, även detta knutet till att ovannämnda försäljningsmål uppnås. Optionen gäller för en tidsperiod om upp till nio månader från bolagets bildande.
I samband med bildandet av myFC Asia, som har sitt säte i Hongkong, kommer myFC China att etableras som ett helägt dotterbolag till myFC Asia med säte i Peking.

– JAQ är den typ av produkt som Kina skulle välkomna idag, givet att landets blickar har riktats mer mot teknologidrivna och miljövänliga produktkategorier. Dessutom passar sådana produkter Kinas yngre generations ”on-the-go”-livsstil, särskilt i de betydelsefulla storstadsområdena som till exempel Shanghai och Peking. Vi är glada att ha den här möjligheten att hjälpa myFC med det viktiga kommersialiseringsarbetet och är säkra på att JAQ ganska omgående kommer att få ett gott mottagande på den här marknaden och att myFC kommer att få en stabil och långsiktig etablering i regionen, kommenterar Dave Q. Wu, Managing Partner på Novel Unicorn.

– Kina är en otroligt het marknad med stor potential inom just mobilsegmentet. Med sina 1,4 miljarder människor och världens i särklass största marknader för smartphones, tillsammans med deras behov och fokus på mer miljövänliga energilösningar, är det här en milstolpe för myFC. I Kina finns flertalet av de största telekombolagen i världen och genom att starta ett bolag på den här marknaden kan vi röra oss snabbare på en av världens största och mest intressanta marknader. Det här är ett stort steg i rätt riktning, säger Björn Westerholm, VD på myFC.
Etiketter: myfc

Nyhetsarkiv