Konservativa organisationer slåss för gigabyteskatten

Pressmeddelande från ElektronikBranschen:
Jurister och poeter är överens om att vi har en ny digital verklighet som påverkar bland annat privatkopieringsersättningen. Men slutsatserna går isär. Näringsliv, institutioner och myndigheter vill se en förändring. Upphovsrättsorganisationerna bortser från att tekniken i grunden har ändrat förutsättningarna, och tycker att status quo är önskvärt.

Detta är det samlade intrycket av den genomgång som ElektronikBranschen låtit göra av hur privatkopieringsersättningen berörs i remissvaren på EU-kommissionens meddelande KOM (2015) 626 (Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten). Meddelandet har av justitiedepartementet remitterats till ett antal myndigheter, institutioner och organisationer.

– Det är uppenbart att upphovsrättsorganisationerna Copyswede, KLYS, Stim och SKAP kämpar hårt för att försvara fyrdubblade inkomster. De kräver en halv miljard kronor om året i ersättning för privatkopiering, samtidigt som de flesta inte kopierar utan använder strömmade tjänster för musik, film och TV, säger Klas Elm, ElektronikBranschen.

Remissvaren talar ett tydligt språk. Flera organisationer tar upp behovet av ett nytt system och påpekar att dagens privatkopieringsersättning har flera brister och bör ersättas av ett nytt system.

Uppsala Universitet påpekar att det finns en obalans som gynnar rättighetsinnehavarna. Patent- och registreringsverket, PRV, efterfrågar ett mer effektivt system. Tillväxtverket konstaterar att onlinetjänsterna dominerar över de fysiska formaten. Svenskt Näringsliv menar att ersättningen ska motsvara upphovsmännens faktiska förlust. Almega påpekar att företagen får ta hela risken, medan upphovsrätten ger alla rättigheter till den enskilda upphovsmannen.

Copyswede och andra upphovsrättsorganisationer ser dock inget behov av förändring. De uppmanar lagstiftarna att iaktta stor försiktighet, inte ändra på grundförutsättningarna och bara göra det som krävs av EU.

Privatkopieringsersättningen (”kassettbandsskatt”) infördes för mer än 30 år sedan som en avgift på kassettband och VHS-kassetter, eftersom dessa användes för att kopiera LP-skivor och TV-program. Idag vill Copyswede att konsumenterna ska betala privatkopieringsersättning även på mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Detta trots att sådana apparater inte - som lagen anger - är ”särskilt ägnade” för att privatkopiera. Många konsumenter lyssnar på musik i mobilen, men de gör det snarast med tjänster som Spotify genom vilken de redan har betalt ersättning.
Etiketter: elektronikbranschen

Nyhetsarkiv