Nytt världsrekord i 5G-teknik

Pressmeddelande från Lunds universitet:
Ny forskning som utförts vid Lunds och Bristols universitet har demonstrerat en 5G-teknik som är tolv gånger så effektiv som dagens 4G-teknik och som visar vägen till morgondagens mobilsystem.

Vad forskarna vid Lunds och Bristols universitet har arbetat med och gjort stor framgång inom är så kallad Massiv Mimo (efter multiple input, multiple output) – en teknik som förenklat går ut på att förse varje basstation med hundratals antenner istället för att som idag bara ett fåtal.

– Vad vi tagit fram är en extremt effektiv 5G-teknik. I själva verket har vi funnit den mest effektiva tekniken någonsin när det gäller att kunna hantera många samtidiga användare. Vad som verkligen är nytt är att det praktiskt har demonstrerats att den här fantastiska spektrumeffektiviteten går att uppnå, säger Ove Edfors, professor i radiosystem vid Lunds Tekniska Högskola.

Forskningsresultaten när det gäller mer effektiva mobilsystem är frukten av samarbete, förklarar kollegan Fredrik Tufvesson:

– De här framstegen bygger på arbete som vi drivit under flera års tid vid Lunds universitet med våra doktorander och tillsammans med partners som universiteten i Bristol och Linköping och inom EU-projektet MAMMOET.

Nästa generations mobilteknik, 5G, är under utveckling och forskningen kring Massiv Mimo är ett viktigt bidrag på vägen.

– Lund och Bristol slår nu världsrekord i effektiva 5G-nät, eller i spektrumeffektivitet för att vara lite mer precis, säger professor Fredrik Tufvesson.

Fakta / 5G-nät
5G förväntas nå marknaden omkring 2020 och just nu pågår ett intensivt standardiseringsarbete för denna nästa generations mobilteknik. Massiv Mimo är en av huvudteknikerna för att uppnå de kapaciteter som krävs av morgondagens mobilsystem. Målet är en tusenfaldig ökning av kapaciteten genom en kombination av fler antenner på basstationerna, fler men mindre basstationer och utnyttjande av nya frekvensband.
Etiketter: lunds universitet

Nyhetsarkiv