Självdeklaration inger falsk trygghet

Pressmeddelande från TCO Development:
Kemikalieinspektionen har testat elektronikprodukter och de visar sig fortfarande innehålla farliga ämnen som är förbjudna i EU. Trots lagstiftning importeras fortfarande elektronik som innehåller bly och förhöjda halter av ämnen som orsakar skada på både miljö och hälsa.

– Det här är en varningsklocka för de inköpare som litar på självdeklarationer. Vi behöver ta krafttag för mer giftfria produkter och då behövs en oberoende granskning, säger Sören Enholm, VD på TCO Development.

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter har sedan 1990-talet bidragit till att fasa ut tungmetaller och farliga ämnen ur IT-produkter på frivillig väg. Krav som de i TCO Certified går utöver lagstiftningen och täcker giftiga ämnen som inte ännu reglerats. En tredjepartscertifiering som TCO Certified granskar även att kraven uppfylls.

– Att billig elektronik inte ens klarar lagkraven är mycket oroväckande. Fler inköpare och användare måste börja ställa krav och säkerställa att dessa verkligen uppfylls, säger Niclas Rydell, chef för TCO Certified på TCO Development.
Etiketter: tco development

Nyhetsarkiv