Quizkampen på jobbet

Pressmeddelande från FEO Media:
Samtidigt som det Stockholmsbaserade mobilspelsföretaget FEO Media presenterar sitt senaste bokslut, som beskriver en fortsatt mycket snabb tillväxt, aviseras nästa steg i företagets utveckling: En helt ny inriktning mot näringslivet och organisationer – Quizkampen på jobbet.

FEO Media har på fyra år växt från en omsättning på 3,5 miljoner kronor till 126 miljoner. Rörelseresultatet har utvecklats i samma riktning. År 2012 blev det 1 miljon kronor. Förra året, 2015 ökade det till 61 miljoner kronor.

Hittills har verksamheten till stor del byggt på mobilspelet Quizkampen, som med olika namn nu finns i ett tiotal länder med sammanlagt mer än 70 miljoner användare. Nu sjösätts nästa stora spelbaserade produkt, QuizClash Enterprise, även kallat Quizkampen på jobbet. Här vänder FEO Media sig till en helt ny marknad: företag som vill använda den välkända spelmiljön för att möta och utbilda sin personal genom ”gamification” eller ”spelifiering”.

Framgångssagan FEO Media kan beskrivas på många olika sätt. Två brödrapar som får en god idé och startar ett framgångsrikt spelföretag. En nästan explosionsartad utveckling och tillväxt, där vinsten används till företagsbyggande. Och förmågan att ta tillvara på erfarenheter från spelindustrin och omsätta dem i nya produkter som vänder sig till helt andra professionella marknader.

– Tillväxten och det goda resultatet ger oss möjlighet att fortsätta att växa, skapa nya produkter och knyta kontakter med helt andra kunder än dem som hittills har sett Quizkampen som ett rent förströelsespel, säger Robert Willstedt, vd FEO Media.

FEO Media har idag sin största marknad i Tyskland, där Quizkampen har lanserats under namnet Quizduel. Där har spelet till och med utvecklats till att bli ett TV-program, som hittills har sänts i 120 avsnitt i TV-kanalen ARD1.

– Vi ser att grundidén passar i många olika sammanhang och format, och att den kan utvecklas så den kan passa helt nya målgrupper. Just nu diskuterar vi t ex med ett mycket stort europeiskt företag om att de ska börja använda Quizkampen på jobbet i sitt interna arbete, i till exempel personalutbildning och annat internt utvecklings- och förankringsarbete, säger Frits Timmermans, produktionsansvarig QuizClash Enterprise (Quizkampen på jobbet).
Etiketter: feo media quizkampen

Nyhetsarkiv