Nya krav på energi, återvunnen plast och vikt

Pressmeddelande från TCO Development:
Enligt den nya generationens krav i TCO Certified ska energiförbrukning, andel återvunnen plast samt produktens totalvikt anges. Dessa nyckeltal ska underlätta mätbarhet för organisationer som arbetar med Hållbar IT och ett kontinuerligt förbättrat hållbarhetsarbete.

Den nya generationen TCO Certified lanserades i november 2015 och består bland annat av ett nytt krav som innebär att energiförbrukningen i On mode, Sleep mode och Off mode ska testas av en oberoende tredje part och deklareras direkt på certifikatet. Detta ger tillförlitliga underlag som kan användas i organisationers mål för att reducera sin energiförbrukning. Andel återvunnen plast i produkten samt produktens totalvikt ska också deklareras på certifikatet. Dessa nyckeltal kan användas för att beräkna, och i förlängningen reducera, den egna organisationens miljöpåverkan.

– Vi vill förse inköpare av IT med nyckeltal som bidrar till deras arbete med Hållbar IT, säger Niclas Rydell, chef för TCO Certified på TCO Development som står bakom hållbarhetscertifieringen av IT-produkter.

Användning av återvunnen plast i produkternas sammansättning kan sänka energiförbrukningen i tillverkningen med upp till 80 procent. IT-produktens totalvikt påverkar dels transporter, dels mängden elektronikskrot som måste tas om hand i sluthanteringen.
Etiketter: tco development

Nyhetsarkiv