Nationell omläggning 15 mars

Den 15 mars gjorde Teracom förberedande åtgärder inför utrymningen av 700 MHz-bandet. Det innebar förändringar för några betal-TV-kanaler, vilket påverkar tittare i hela landet. För att underlätta för tittarna kommer dessa TV-kanaler att sändas parallellt under en viss tid.

I korthet innebär detta att:
* TV4 Film och CNN – Från och med 15 mars till 5 april sänds båda tjänsterna TV4 Film och CNN parallellt som både DVB-T1/MPEG2 och DVB-T1/MPEG4. Därefter släcks DVB-T1/MPEG2 versionen medan DVB-T1/MPEG4 versionen finns kvar tills den regionala frekvensomläggningen genomförts enligt den etappvisa planen. Efter omläggningen övergår programtjänsterna till att enbart sändas i nya sändningstekniken DVB-T2/MPEG4 i det berörda sändningsområdet.

* Animal Planet - Från och med 15 mars sänds Animal Planet både som standard-TV (MPEG4) och som HDTV (DVB-T2/MPEG4). När den regionala frekvensomläggningen genomförs enligt den etappvisa planen, släcks SD-versionen i det berörda sändningsområdet och kvar finns endast HDTV-tjänsten i DVB-T2/MPEG4.

* Al Jazeera – Från och med 15 mars sänds Al Jazeera både i DVB-T1/MPEG4 (mux 4) och DVB-T2/MPEG4 (mux 7). När den regionala frekvensomläggningen genomförs enligt den etappvisa planen, släcks dock programtjänsten i DVB-T1/MPEG4 i det berörda sändningsområdet och kvar finns endast DVB-T2/MPEG4-versionen (mux 7).

I samband med förändringarna lanseras en ny kanallista.
Etiketter: teracom

Nyhetsarkiv