Frekvensändringar i marknätet

2014 fattade regeringen beslut om att minska frekvensutrymmet för TV-sändningar. Från och med april 2017 ska de frekvenser som används på 700 MHz-bandet istället användas för mobilt bredband. För att få plats med alla kanaler som finns idag kommer en del av kanalerna få en modernare utsändningsteknik; DVB-T2.

Arbetet, som kommer att pågå från mars 2016 till och med våren 2017, innebär att Teracom kommer byta frekvenser för TV-sändningarna i marknätet. I slutändan betyder det en helt ny frekvensplan för hela landet. Omläggningen omfattar både mindre och större sändarstationer.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut att en del av de frekvenser som idag används för TV-sändningar - det så kallade 700 MHz-bandet (694-790 MHz) - ska avsättas för andra tjänster, till exempel mobilt bredband. 700 MHz-bandet motsvarar cirka 25 procent av dagens sändningsutrymme i marknätet. Genom en omfattande frekvensomläggning och införande av modernare sändningsteknik (DVB-T2) kan man optimera sändarnätet och därmed bibehålla nuvarande programutbud.

Enligt regeringsbeslutet ska 700 MHz-bandet vara utrymt senast 1 april 2017.
Frekvensomläggningen berör alla hushåll som tar emot TV via marknätet med en vanlig TV-antenn. Det gäller både de som enbart tittar på fri-TV-kanaler och de som har betal-TV via Boxer.

Om man bor i ett flerfamiljshus och har kabel-TV, tittar via satellit eller IPTV berörs inte det enskilda hushållet. Däremot måste fastighetsägare, eller den som ansvarar för fastighetens TV-nät och som nyttjar marknätets TV-signaler, ändra i mottagningscentralen så att marknätets programutbud kan tas emot efter frekvensomläggningen.

Frekvensomläggningen medför att Teracom måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Det innebär att det kommer att vara kortare och längre sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då frekvensomläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan 10.00-18.00. Det kan dock även förekomma kortare avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför frekvensomläggningen.
Uppdaterad information om sändningsuppehållen kommer att finnas på www.teracom.se.

Alla som tittar på fri-TV behöver göra en kanalsökning/ominstallation av sin digitalbox eller TV för att få fortsatt tillgång till TV-kanalerna efter den regionala frekvensomläggningen. Fri-TV-kanalerna SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, TV4 och TV6, kommer att sändas i samma teknik som innan omläggningen. Det betyder att tittarna klarar sig med befintlig mottagningsutrustning.

Betal-TV-tittarna kommer att behöva göra två kanalsökningar/ominstallationer. En vid den nationella omläggningen den 5 april och sedan på dagen för frekvensomläggningen i sitt område. En del betal-TV-kanaler byter utsändningsteknik, vilket gör att de betal-TV-tittare som idag inte har DVB-T2 mottagare behöver byta utrustning för att kunna se samma utbud som tidigare.
Vid varje regional frekvensomläggning byter 20 betal-TV-kanaler utsändningsteknik till DVB-T2/MPEG4. Det innebär att hushållen behöver vara utrustade med en digitalbox/TV med stöd för DVB-T2/MPEG4 för att kunna fortsätta titta efter omläggningen.

(Foto: Mats Lundqvist)
Etiketter: teracom

Nyhetsarkiv