Färre men värre attacker

Pressmeddelande från Trend Micro:
Trend Micros Smart Protection Network blockerade över 52 miljarder hot under 2015, vilket motsvarar en minskning med 20 procent från de 65 miljarder som blockerades under 2014. Samtidigt utfördes flera stora, mer sofistikerade attacker som orsakade stora förluster för de drabbade, både finansiellt och på andra sätt.

Däremot fortsätter antalet hot mot mobila enheter att växa, till exempel fördubblades antalet attacker innehållande skadlig kod riktad mot Android-enheter under 2015. Även ransomware, ett hot som blir allt vanligare även för mobila enheter, fortsätter att vara ett stort problem för både privatpersoner och företag.

– Även om antalet cyberangrepp minskar så bör företag, myndigheter och organisationer vara beredda på både större och värre angrepp under 2016. Tidigare var det vanligare att fler attacker gjordes, numera lägger hackarna mer tid på att skräddarsy attackerna mot ett specifikt mål, vilket vi bland annat såg i attacken mot otrohetssiten Ashley Madison, säger Johan Jarl, säkerhetsexpert på Trend Micro.

Utöver traditionella attacker så sker en mängd intrång på grund av en borttappad enhet, som till exempel en smartphone. Hela 41 procent av dataintrången i USA under 2015 orsakades på grund av att en fysisk enhet blev stulen eller tappades.

– En förlorad enhet kan bli extremt allvarligt i och med att den kan ge hackaren tillgång till information, i händerna på fel person kan en duktig hackare komma åt enorma mängder känslig data, vilket kan skada både privatpersoner och organisationer. Antalet hot som riktar sig mot just mobila enheter, framförallt mot Android men även iOS, fortsätter också att öka, säger Johan Jarl.

Sammanfattning av rapporten Security Roundup Report 2015:
* Data hålls som gisslan – 83 procent av samtliga ransomware-attacker under 2015 var så kallade Crypto-ransomware, den mest använda varianten just nu är den som kallas Cryptowall, en typ av skadlig kod som krypterar samtliga eller utvalda filer. Filerna hålls som gisslan tills ägaren betalar en lösensumma, oftast kräver hackaren att lösensumman betalas ut i den digitala och svårspårade valutan Bitcoin.

* Pawn Storm och Zero-Day-attacker – Totalt upptäcktes fler än 100 zero-day-attacker utöver Operation Pawn Storm, som använde zero-day-attacker för att attackera flera högprofilsorganisationer, till exempel en del av det amerikanska försvaret och försvarsmakten i ett NATO-land.

* Deep Web – Den svarta marknaden på Internets baksida förändras ständigt och anpassar sig efter efterfrågan. Under slutet av 2015 stod sociala konton där det fanns ett betalmedel högt i kurs och hackade Uber-konton kunde säljas för drygt 30 kronor i snitt medan stulna kreditkortsuppgifter såldes för 2 kronor i snitt.

* Uppkopplade enheter – Attacker mot uppkopplade enheter ökade under 2015, vilket också bidrog till att säkerhetsaspekterna kring IoT (Internet of things) uppmärksammades. Trend Micro gjorde blannat annat ett experiment kring uppkopplade bensinstationer, The GasPot experiment.
Etiketter: trend micro

Nyhetsarkiv