Intel påskyndar utvecklingen mot 5G

Pressmeddelande från Intel:
Intel presenterade 22 februari nya branschsamarbeten och produkter som lägger grunden för snabbare, smartare och mer effektiva trådlösa 5G-nätverk utformade för att leverera nya fantastiska upplevelser i våra dagliga liv.

Uppkopplade smarta saker omfattande allt från inbyggda enheter i idrottsutövares utrustning och drönare med teknik för att undvika kollisener till självkörande bilar, smarta städer och mycket mer ställer stora krav på dagens trådlösa nätverk.

– Miljarder allt smartare uppkopplade enheter, datarika tjänster och molntillämpningar driver behovet av smartare och mer kraftfulla nätverk, säger Aicha Evans, corporate vice president och general manager för Intel Communication and Devices Group.

Övergången till 5G sammanför kommunikation och datorkraft vilket är en grundläggande förändring för branschen. Det är av yttersta vikt att nu lägga grunden för framtidens 5G-nätverk för att göra framtidens fantastiska upplevelser möjliga.

Branschsamarbeten
Intel arbetar med ledarna inom det mobila ekosystemet för att bana väg för en bred kommersiell tillgänglighet av 5G i framtiden.
* Ericsson och Intel samarbetar, som en förlängning av det nuvarande partnerskapet gällande nätverkstransformation, moln och IoT, och genomför gemensamma pilotprogram med mobiloperatörer runt 5G-lösningar.
* KT och Intel kommer under 2018 att genomföra testprogram för att utveckla och verifiera trådlös 5G-teknik och tillhörande enheter, virtuella nätverksplattformar samt det gemensamma standardiseringsarbetet.
* LG Electronics och Intel kommer att utveckla och genomföra pilottester av 5G-baserad telematikteknik för nästa generations bilar.
* Nokia och Intel samarbetar om en förhandsstandard av 5G för radioteknik och nätverkslösningar i syfte att möjliggöra ett snabbt införande av både mobila klienter och trådlös infrastruktur, samt interoperabilitet mellan 5G-radiotekniker för att uppfylla anslutningskraven för enheter i framtida trådlösa nätverk.
* SK Telecom och Intel utvecklar och verifierar mobila 5G-enheter och -nätverkslösningar, samt enheter för Licensed Assisted Access (LAA) i icke-licensierade frekvensband under 2016. Genom det fortsatta samarbetet runt 5G-teknik visar företagen även nya framsteg inom radioaccessnätteknik, inklusive anchor-booster celler och massiv MIMO för att ytterligare förbättra trådlös 5G-nätkapacitet.
* Verizon och Intel genomför genom Verizon 5G Technology Forum fälttester med trådlösa 5G-lösningar för att visa hur millimetervågspektrum, som kan stödja betydligt högre datakapacitet och -hastigheter än dagens mobilnät, kan nyttjas för att leverera högkvalitativ och snabb trådlös anslutning till både hushåll och företag.
Etiketter: intel

Nyhetsarkiv