Sänkta roamingavgifter inom EU

Pressmeddelande från Näringsdepartementet:
Regeringen beslutade 11 februari om en proposition med ändringar i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringarna görs bland annat för att undanröja roamingavgifter för personer som reser inom EU.

– Vi har väl alla varit någonstans i Europa och velat ladda upp en bild för att visa familj eller vänner, men avstått för att man inte vet hur dyrt det blir. Nu tar vi ett viktigt steg för att minska roamingavgifterna så att vi äntligen kan få iväg den där bilden direkt, istället för att behöva vänta tills vi kommer hem. Jag är glad att vi nu skapar förutsättningar för att det blir billigare att surfa i EU-zonen, något jag strävat efter länge, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Redan den 30 april 2016, då EU-förordningen om en digital inre marknad börjar gälla, sänks taket för tillåtna roamingavgifter genom en övergångslösning. Då gäller att operatörerna maximalt får ta ut avgifter motsvarande det reglerade grossistpristaket. För utgående samtal är det 0,05 EUR per minut, för sms 0,02 EUR och för mobilsurf 0,05 EUR per megabyte. Roamingavgifterna ska sedan i princip förbjudas 2017.

Med lagändringen får Post- och telestyrelsen (PTS) de tillsynsverktyg som behövs för att se till att den aktuella EU-förordningen kan följas. Sverige har i förhandlingarna aktivt bidragit till en konstruktiv lösning av problemet med för höga roamingavgifter inom EU.

Nyhetsarkiv