Första flimmerfria LED-lysröret

Pressmeddelande från Valtavalo:
Den finska tillverkaren Valtavalo Oy lanserar det första LED-lysröret som lyser utan att flimra. I Valtavalos G4 LED-lysrör har problemet med flimmer lösts med styrelektronik. Förutom en stressfri belysning som främjar välbefinnandet är produkten långlivad och har ett ljusspektrum som inverkar på vakenheten och produktionen av melatonin. Valtavalo G4 lanserades internationellt på Elmässan Syd i Malmö, den 10 februari 2016.

På sistone har flera studier genomförts om flimrande ljus och hur det påverkar människors välbefinnande och hälsa. Till exempel forskaren Hillevi Hemphälä på Lunds Tekniska Högskola har observerat att flimmer kan orsaka olika slags besvär hos människor, bland annat huvudvärk, trötthet och stress.

Flimret gör det svårare att koncentrera sig på arbetet och försämrar trivseln. Det påverkar också ögonens rörelser, om man till exempel läser i flimrande ljus fördubblas antalet ögonrörelser, vilket sänker läshastigheten.

De flesta exponeras för flimrande ljus dagligen och eftersom de tillbringar en stor del av den vakna tiden på arbetsplatser och i skolor där artificiella ljuskällor är vanliga.

Flimret kan ibland vara synligt störande, men kan inte alltid observeras med människoögat. Det gäller dock att notera att även om människan inte alltid varseblir flimret registreras det av näthinnan och hjärnan.

Flimrande ljus beror på snabba variationer i elnätets spänning. Många traditionella ljuskällor såsom lysrör med magnetiska reaktorer är särskilt känsliga för dessa variationer, men också många LED-lampor kan flimra på ett störande sätt.

– I Valtavalos G4 LED-lysrör har problemet lösts med styrelektronik. Förutom en stressfri belysning som främjar välbefinnandet är produkten långlivad och har ett ljusspektrum som inverkar på vakenheten och produktionen av melatonin. Våra LED-lysrör är i synnerhet planerade för arbetsplatser och lokaler där man vistas och arbetar länge och där det är extra viktigt att se bra, berättar Valtavalos vd Markku Laatikainen om den nya produkten.

– Flimmerprocenten för traditionella lysrör och vanliga konkurrerande LED-lysrör är över 30, medan den för Valtavalo G4 LED-lysröret är rejält under 5, vilket innebär att det i praktiken är flimmerfritt, säger Laatikainen.

G4 LED-lysröret tillverkas på Valtavalos produktionsanläggning i Kajaani i Finland. I slutet av förra året meddelade företaget att tillverkningen av LED-lysrör kommer att mångdubblas genom anskaffning av ytterligare en helautomatisk produktionslinje.
Etiketter: valtavalo

Nyhetsarkiv