Teracom & Mobile Links Europe

Pressmeddelande från Teracom:
För TV-produktioner där man eftersträvar en hög driftsäkerhet så används fiber eller satellit som överföringsmetod, eller en kombination av båda. Med Kaknästornet som knutpunkt så kan upp- och nedlänkstjänster levereras både till fast anslutna och tillfälliga kunder.

Dessa tjänster erbjöds tidigare direkt av Teracom AB men nu har ett samarbetsavtal tecknats mellan Tearcom och Mobile Links Europe AB för att förbättra för befintliga och blivande kunder. Detta innebär att Mobile Links kan erbjuda sina kunder Teleport-tjänster såsom tillfälliga upp- och nedlänkningar via satellit och kopplingar via Kaknästornets router till olika mediabolag. Mobile Links ansvarar för bokning, övervakning under pågående uppdrag samt uppföljning.

– Samarbetet stärker vår position på marknaden genom att bredda och komplettera våra kontributionstjänster. Att utöka våra befintliga transmissionstjänster med parabolantenner upp till sex meter, möjliggör leverans av mottagningstjänster via satellit med högsta möjliga tillförlitlighet. Kraven på driftsäkerhet uppfylls i kombination med den flexibilitet som Mobile Links står för, säger Andreas Langell, VD på Mobile Links.

I arbetet ingår också utveckling av tilläggstjänster för effektivare användning av den befintliga teknik och infrastrukturen som tillhandahålls av Teracom AB.

– Samarbetet med Mobile Links gör det möjligt för oss att bibehålla en hög tillgänglighet för tillfälliga överföringar via satellit för våra kunder och att tjänsten fortsätter utvecklas efter kundernas behov. Det stärker Kaknäs som den ledande MediaHuben i Norden, säger Magnus Karlsson från Teracom AB.
Etiketter: teracom mobile links

Nyhetsarkiv