Ett framtida samhällsnät

Pressmeddelande från Teracom:
Nyligen fattade regeringen beslut om att låta Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) utreda frågan om ett samhällsnät för säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar.

Beslutet visar att regeringen tar samhällets framtida kommunikationsutmaningar på stort allvar. Nu är det viktigt att vi inte missar chansen att avsätta en del av de kommersiella frekvenserna i det så kallade 700 MHz-bandet för att få ett bra och effektivt kommunikationsnät för samhällets bästa.

– Det är ett välkommet beslut. I och med att 700 MHz-bandet blir tillgängligt 2017 har vi nu en möjlighet att skapa ett samhällsnät för blåljusmyndigheterna och andra aktörer som arbetar med samhällsviktig verksamhet, säger Åsa Sundberg VD för Teracom Boxer Group.

I många krissituationer i dag får, och tar, civilsamhället och frivilligorganisationer en allt större roll för att stötta och bistå samhällets resurser. För att kunna samarbeta effektivt måste även dessa kunna nyttja ett samhällsnät i samband med en kris utan att behöva skaffa dyra specialterminaler. Ska samhället kunna ta emot och fullt ut utnyttja dessa ovärderliga insatser måste kommunikationen mellan de offentliga och de frivilliga resurserna fungera även när mobilnäten är överbelastade. För att lyckas med allt detta krävs tilldelning av frekvenser i den kommersiella delen av 700-bandet.

– För att det ska bli ett användbart nät är det viktigt att det avsätts frekvenser i de kommersiella delarna av 700 MHz-bandet, på så sätt garanterar vi att till exempel frivilligorganisationer kan vara med och kommunicera samt hjälpa till vid kriser, fortsätter Åsa Sundberg.

Teracom Boxer Group äger och driver näten för tv och radio, samt förvaltar Rakel-nätet. För att få ett samhällsnät som kan underlätta arbetet för de som arbetar under krissituationer kommer Teracom Boxer Group bidra med sin kunskap, kompetens och erfarenhet i arbetet.
Etiketter: teracom

Nyhetsarkiv