Teracom tecknar FM-avtal med Sveriges Radio

Pressmeddelande från Teracom:
Teracom har efter en offentlig upphandling fått det fortsatta förtroendet att leverera ett landstäckande markbaserat nät för FM och RDS till Sveriges Radio.

Sveriges Radio inledde upphandlingen i april 2015. Grundkraven från Sveriges Radio är en fortsatt befolkningstäckning på minst 99,8% men med en fortsatt skärpning av kraven på driftsäkerhet och robusthet.

Det befintliga FM-nätet möter redan idag höga krav på tillgänglighet och står emot mycket stora påfrestningar som exempelvis omfattande strömavbrott och kraftiga stormar. Det är därför FM-nätet också är den primära kommunikationskanalen för krisinformation och Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Avtalet omfattar minst 8 år och är som längst 12 år. Leveransen är prisreglerad av Post- och Telestyrelsen, men bedöms vara värd minst 1,4 miljarder.

– Teracom har en lång historia av att designa och underhålla radio- och TV-nät. Med den kompetensen som bas har vi kunnat tillmötesgå Sveriges Radio i de långtgående krav som företaget ställer på tjänsten. Vi är mycket glada över att Sveriges Radio nu gett oss ett fortsatt förtroende som leverantör av denna viktiga tjänst både för samhället i stort och för allmänheten, säger Johnny Svedberg VD på Teracom AB.
Etiketter: teracom sveriges radio

Nyhetsarkiv