Simpelt knep i debatt om gigabyteskatt

Nyhet från ElektronikBranschen:
Marika Lagercrantz, KLYS och Mattias Åkerlind, Copyswede, försöker framställa privatkopieringsersättningen som en fråga mellan stora multinationella elektronikföretag och enskilda kulturutövare. Det är ett simpelt debattknep.

Det är EU-domstolen - inte branschen - som i en dom från 2010 har fastslagit att det är konsumenterna som ska ersätta upphovsrättshavarna för eventuell privatkopiering. I den utsträckning privatkopiering fortfarande sker, utförs den av privatpersoner. På kassettbandens tid var det praktiskt att låta leverantörerna betala en avgift. Då var produkten särskilt ägnad åt privatkopiering. Dagens debatt handlar dock om en helt ny situation.

Flera undersökningar visar att 80-90 procent av musikkonsumtionen idag är från streamingtjänster som till exempel Spotify. Ungefär hälften av hushållen prenumerar på Netflix, HBO och andra streamade tjänster för film och TV. Streaming innebär att behovet av privatkopiering försvinner.

Copyswede och KLYS har därför svårt att visa att privatkopieringen har den omfattning de påstår. De talar i svepande ordalag om ”hundratals miljoner kopior”, om förhållandena i Finland och om de egna undersökningar som de inte velat dela med sig av till media, och som kritiserats när de anförts som bevis i domstolarna.
Kassettband köpte många för att göra blandband eller spela in program från TV. Ingen köper en surfplatta eller smartphone för att kunna privatkopiera. Copyswede hävdar att surfplattor och telefoner kan användas för privatkopiering. Med stöd i en förlegad lagstiftning vill de debitera per gigabyteminne. Men minnets storlek har givetvis ingenting att göra med om någon privatkopierar eller ej.

Copyswede är en icketransparent privat organisation som söker varje möjlighet att öka sina inkomster från en ersättningsmodell som blivit otidsenlig. Resutatet är att konsumenterna får betala en gigabyteskatt. Förra året samlade Copyswede in cirka 118 MSEK i privatkopieringserättning.

Men vi debatterar egentligen inte med Copyswede. Vi riktar oss till politikerna. Så länge de tillåter dagens system är det en gigabyteskatt. Vi tror att politikerna är kloka nog att se igenom rökridåer och snyfthistorier.

Klas Elm
VD, ElektronikBranschen
Etiketter: elektronikbranschen

Nyhetsarkiv