Bredbandskonkurrensen försämras

Pressmeddelande från Com Hem:
De kommunala bostadsbolag som har släckt ned kabel-TV-nätet och istället byggt ut egna fibernät för bredbandstjänster till sina hyresgäster medverkar aktivt till en monopolisering av bredbandsinfrastrukturen. Detta drabbar alla hushåll eftersom den försvagade konkurrensen över tid driver upp slutkundspriserna hos samtliga leverantörer.

Det hävdar Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet och även verksam vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), i en samhällsekonomisk analys framtagen på uppdrag av Com Hem. Thomas Tangerås har analyserat de ekonomiska konsekvenserna för både hushåll och leverantörer av att begränsa tillgången till telekomtjänster via kabel-TV-nät.

– Idag finns det i kommunala flerfamiljshus ofta två parallella infrastrukturer som kan leverera TV-utbud och bredband: kabel-TV-nät och fiberoptiska nät. Vissa kommunala bostadsbolag har valt att släcka ned det befintliga kabel-TV-nätet och endast tillhandahålla tjänster via ett öppet fibernät till sina hyresgäster. Ett öppet nät innebär att en kommunikationsoperatör sköter nätet och erbjuder leverantörer av tjänster inom bredband, TV och telefoni till slutkund. Tanken med den modellen är att ska skapa konkurrens och valfrihet för hushållen, säger Thomas Tangerås.

Tangerås menar att en nedsläckning av kabel-TV-nätet drabbar alla hushåll eftersom den försvagade konkurrensen driver upp slutkundspriserna hos samtliga leverantörer. Konsumenter som tidigare föredrog telekomtjänster via kabel-TV-nätet drabbas ytterligare eftersom de är tvungna byta leverantör och plattform. Om kabel-TV-nätet läggs ner försvinner det konkurrenstryck i infrastrukturen som skapar återhållsamhet i nätavgifterna. Resultatet blir avgiftsökningar.

– Även regeringen, PTS och Sveriges Kommuner och Landsting har i nationella rekommendationer dragit samma slutsatser som Tangerås, det vill säga att konkurrens är viktigt både i och mellan bredbandsnät. Nu är det viktigt att fastighetsägare runt om i landet läser rapporten och funderar över vilka konsekvenser en stängning av kabel-TV-nät skulle få för deras boende, säger Jacob Bolin, ansvarig för samhällskontakter på Com Hem.
Etiketter: com hem

Nyhetsarkiv