CEA har blivit CTA

Den 10 november meddelade organisationen CEA (Consumer Electronics Association) som står bakom CES, att de byter namn till CTA (Consumer Technology Association).

– Innovation och expansion kännetecknar konsumentteknikindustrin och vår organisation – och när vår bransch förändras måste vi också göra det. Antalet medlemmar i vår organisation har ökat och konsumenttekniksektorn har blivit allt större, och utvecklats till att innefatta nästan alla väsentliga industrisegment samt den blomstrande startup-marknaden, och konsumenters tillvaro i det stora hela omfattas nu av organisationen. Vårt nya namn - Consumer Technology Association - förmedlar på ett tydligare sätt den tillväxt, entusiasm och innovationsanda som råder inom de branscher vi representerar, och ger dessutom en bättre bild av organisationens visioner, dess medlemmar och märkeslöften, säger Gary Shapiro, president och VD på CTA.

Consumer Technology Association företräder fler än 2200 teknikföretag - varav 80 procent är småföretag och startups medan andra tillhör världens största företag - som alla har gemensamt att de arbetar med att förbereda världen på hur vårt sätt att leva, arbeta, lära och kommunicera håller på att förändras.

Begreppet ”Electronics” täcker inte längre konsumentteknikindustrins fulla omfång, och genom att byta ut det mot ”Technology” ger organisationen en rättvisare bild av sina medlemmar, där många idag inte är hårdvaruutvecklare, som till exempel Google, Netflix, Pandora, Snapchat, Starz, Uber, WebMD, Yelp och Twentieth Century Fox.

Den amerikanska intresseorganisationen grundades 1924 som Radio Manufacturers Association och bytte sedan namn till Electronic Industries Association. Nästa namn blev Consumer Electronics Manufacturers Association, och 1999 ändrades det till Consumer Electronics Association – och nu heter de alltså Consumer Technology Association.

Mässan CES kommer inte byta namn utan heter fortsatt CES, precis som tidigare.
Etiketter: cea cta

Nyhetsarkiv